HBOR
Tražilica
VAŽNIJI LINKOVI

 

URED PREDSJEDNIKA RH www.urpr.hr/
SABOR RH www.sabor.hr/
VLADA RH www.vlada.hr/
HRVATSKA NARODNA BANKA www.hnb.hr/
NARODNE NOVINE www.nn.hr/

Ministarstva

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA www.mingorp.hr/ 
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH www.mspm.hr/
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE www.mrrfeu.hr/ 
MINISTARSTVO FINANCIJA www.mfin.hr/
MINISTARSTVO OBRANE www.morh.hr/
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA www.mvep.hr/
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA www.mup.hr/
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA www.mprh.hr/ 
MINISTARSTVO UPRAVE www.uprava.hr/ 
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA www.minpo.hr
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE www.mmpi.hr/ 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE www.mps.hr/ 
MINISTARSTVO TURIZMA www.mint.hr/ 
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE www.mzoip.hr/
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA www.mgipu.hr/ 
MINISTARSTVO BRANITELJA www.branitelji.hr/
MINISTARSTVO ZDRAVLJA www.miz.hr/ 
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA public.mzos.hr/
MINISTARSTVO KULTURE www.min-kulture.hr/ 

Komore i udruženja

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA www.hgk.hr/

www.biznet.hr/

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA www.hok.hr/
UDRUŽENJE HRVATSKIH IZVOZNIKA www.hrvatski-izvoznici.hr/

Državne ustanove

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU www.dzs.hr/
CARINSKA UPRAVA www.carina.hr/
EKONOMSKI INSTITUT www.eizg.hr/
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA www.hup.hr/
HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO HAMAG INVEST www.hamag.hr/

Međunarodne organizacije

OECD www.oecd.org/ech/xcred
BERNSKA UNIJA www.berneunion.org.uk/
EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK(European Bank for Reconstruction and Development) www.ebrd.com/
EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA (European Investment Bank) www.eib.org/
AGENCIJA ZA MULTILATERALNA OSIGURANJA INVESTICIJA (Multilateral Investment Guarantee Agency) www.miga.org/
STALNI ARBITRAŽNI SUD (Permanent Court of Arbitration) www.pca-cpa.org/
SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA (World Trade Organisation) www.wto.org/
PARIŠKI KLUB www.clubdeparis.org
EU KOMISIJA www.europa.eu.int/comm/trade

Informacije o zemljama

Izvozno kreditne agencije

Alžir CAGEX www.cagex.dz
Austrija OEKB www.oekb.at
Australija EFIC www.efic.gov.au
Belgija DELCREDERE www.delcredere.be
Bosna i Hercegovina IGA www.igabih.com
Brazil SBCE www.sbce.com.br
Bugarska BAEZ www.baez-bg.com
Češka EGAP www.egap.cz
Danska EKF www.ekf.dk
Egipat ECGE www.ecgegypt.net
Estonija KREDEX www.kredex.ee
Filipini PHILEXIM www.philexim.gov.ph
Finska FINVERA www.finnvera.fi
Francuska COFACE www.coface.com
Grčka ECIO www.oaep.gr
Hong Kong HKEC www.hkecic.com
Indija ECGC www.ecgc.in
Iran EGFI www.egfi.org
Indonezija ASEI www.asei.co.id
Italija SACE www.sace.it
Izrael ASHRA www.ashra.gov.il
Jamajka EXIMJ www.eximbankja.com
Japan NEXI www.nexi.go.jp
Jordan JLGC www.jlgc.com
Južnoafrička Republika CGIC www.creditguarantee.co.za
Kanada EDC www.edc.ca
Kina SINOSURE www.sinosure.com.cn/sinosure/english/English.html
Koreja, Rep. KEIC www.keic.or.kr
Kuvajt IAIGC www.iaigc.org
Mađarska MEHIB www.mehib.hu
Makedonija MBDP www.mbdp.com.mk
Malezija MECIB www.exim.com.my/
Meksiko BANCOMEXT www.bancomext.gob.mx
Nizozemska ATRADIUS www.atradius.com
Norveška GIEK www.giek.no
Njemačka EULERHERMES www.eulerhermes.com
Oman ECGAO www.ecgaoman.com.om
Poljska KUKE www.kuke.com.pl
Portugal COSEC www.cosec.pt
Rumunjska EXIM R www.eximbank.ro
Saudijska Arabija SEP www.sep.gov.sa
Singapur ECICS www.ecics.com.sg
Sjedinjene Američke Države US EXIMBANK www.exim.gov
Sjedinjene Američke Države FCIA www.fcia.com
Slovačka EXIMBANK SK www.eximbanka.sk
Slovenija SID Banka www.sid.si
Srbija AOFI www.aofi.rs
Šri Lanka SLECIC www.slecic.lk
Španjolska CESCE www.cesce.com
Španjolska CREDITO Y CAUCION www.creditoycaucion.com
Švedska EKN www.ekn.se
Švicarska SERV www.serv-ch.com/en/
Tajland EXIM T www.exim.go.th
Tajvan TEBC www.eximbank.com.tw
Turska TURK EXIMBANK www.eximbank.gov.tr
Ujedinjeno Kraljevstvo ECGD www.ecgd.gov.uk
Uzbekistan UZBEKINVEST www.uzbekinvest.uz
Zimbabve CREDSURE www.credsure.co.zw/
Ispis