HBOR
Tražilica
POČETNICI
MSPI banner za partnere-02.png Program kreditiranja poduzetnika početnika

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

 

1. Krajnji korisnici kredita

Poduzetnici koji:

 • po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo,
 • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,
 • su mlađi od 55 godina,
 • nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta,
 • nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,

Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:
 Osnovna sredstva: Materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja,
 • zemljište, građevinski objekti,
 • oprema i uređaji,
 • osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.

Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita)


Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

3. Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje

uz mogućnost kreditiranja po modelu:

4. Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Iznos kredita • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 1.800.000,00 kuna
• krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu
HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Za kredite do 700.000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
Rok korištenja do 12 mjeseci
Poček
 • do 3 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada.
Rok otplate do 14 godina uključujući i poček

5. Kamata 

Uvjete za sniženje kamatnih stopa možete pogledati ovdje

 • 4% godišnje

Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu korisniku kredita do najviše 2% godišnje, osim za ulaganja u poljoprivredu i ribarstvo, te će se za postotak odobrene subvencije umanjiti kamatna stopa za korisnike kredita. Mogućnost subvencije kamatne stope ovisi o raspoloživim sredstvima za subvencije Ministarstva poduzetništva i obrta. Kamatna stopa za ulaganja u poljoprivredu i ribarstvo iznosi 4% godišnje.

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata

6. Naknada za obradu zahtjeva

 • 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

7. Naknada za rezervaciju sredstava

 • 0,25% godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

8. Osiguranje

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a.
 • bankarska jamstva,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 • za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani Jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika,
 • za kredite do visine 100.000,00 kuna dva kreditno sposobna jamca i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

9. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu

 1. Banka Kovanica d.d., Varaždin
 2. BKS Bank d.d., Rijeka
 3. Croatia banka d.d., Zagreb
 4. Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka
 5. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
 6. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb
 7. Imex banka d.d., Split
 8. Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
 9. Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb
 10. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar
 11. Partner banka d.d., Zagreb
 12. Podravska banka d.d., Koprivnica
 13. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 14. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 15. Samoborska banka d.d., Samobor
 16. Sberbank d.d., Zagreb
 17. Slatinska banka d.d., Slatina
 18. Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
 19. Štedbanka d.d., Zagreb
 20. Vaba d.d. banka Varaždin
 21. Veneto banka d.d., Zagreb
 22. Zagrebačka banka d.d., Zagreb

10. Rok primjene

Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju krajnji korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva uz poticajnu kamatnu stopu, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih mogu odobriti zaključno do 30.06.2016. godine. Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.

 

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr  

 

Ispis