HBOR
Tražilica
POČETNICI
Program kreditiranja poduzetnika početnika


Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

1. Krajnji korisnici kredita

Poduzetnici koji:

 • po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo,
 • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,
 • su mlađi od 55 godina,
 • nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta,
 • nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,

Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja kreditiranja poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a. Cjeloviti tekst ograničenja možete preuzeti na sljedećem linku Ograničenje u kreditiranju državnih dužnosnika

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:
I. Osnovna sredstva Materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • zemljište, građevinski objekti
 • oprema i uređaji
 • osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada

Nematerijalna imovina

 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
II. Trajna obrtna sredstva
 • do 30% ukupnog iznosa kredita


Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

3. Način kreditiranja

4. Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Iznos kredita
 • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 1.800.000,00 kuna
 • krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu

HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Za kredite do 700.000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 3 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada.
Rok otplate
 • do 14 godina uključujući i poček

5. Kamata

Uvjete za sniženje kamatnih stopa možete pogledati ovdje

2% godišnje

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

6. Naknada za obradu zahtjeva

0,8%  jednokratno na iznos odobrenog kredita.

7. Naknada za rezervaciju sredstava

0,25%  godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

8. Osiguranje

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a.
 • bankarska jamstva,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 • za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani Jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika,
 • za kredite do visine 100.000,00 kuna dva kreditno sposobna jamca i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

9. Rok primjene

Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju krajnji korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva uz poticajnu kamatnu stopu, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih mogu odobriti zaključno do 30.06.2016. godine. Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.

10. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu

 1. Banka Kovanica d.d., Varaždin
 2. Croatia banka d.d., Zagreb
 3. Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka (PR MSP); (PR)
 4. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb (PR MSP)
 5. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb (PR MSP)
 6. Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag (PR MSP)
 7. KentBank d.d., Zagreb
 8. Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb
 9. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar (PR MSP); (PR)
 10. Partner banka d.d., Zagreb
 11. Podravska banka d.d., Koprivnica (PR MSP); (PR)
 12. Primorska banka d.d., Rijeka
 13. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb (PR MSP)
 14. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
 15. Samoborska banka d.d., Samobor
 16. Sberbank d.d., Zagreb (PR MSP)
 17. Slatinska banka d.d., Slatina (PR MSP); (PR)
 18. Societe Generale – Splitska banka d.d., Split (PR MSP)
 19. Štedbanka d.d., Zagreb
 20. Vaba d.d. banka Varaždin
 21. Veneto banka d.d., Zagreb
 22. Zagrebačka banka d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)

Navedene su poslovne banke uključene u kreditiranje putem poslovnih banaka. Znakom (PR MSP) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP; znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr  

 

Ispis