HBOR
Tražilica
POČETNICI
MSPI banner za partnere-02.png Program kreditiranja poduzetnika početnika

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

 

1. Krajnji korisnici kredita

Hrvatski državljani koji:

 • po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo,
 • imaju registriranu djelatnost,
 • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,
 • su mlađi od 55 godina,
 • nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta,
 • nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,

Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

 

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:
 Osnovna sredstva: Materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja,
 • zemljište, građevinski objekti,
 • oprema i uređaji,
 • osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.

Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita)

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

Ne kreditira se:

 • dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe,
 • kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ o ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,
 • ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,
 • benzinske postaje,
 • kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,
 • proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,
 • prodajni i servisni auto saloni,
 • izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje,
 • kupnja i izgradnja stambenih prostora radi njihova pretvaranja u poslovni prostor,
 • nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba,
 • kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima,
 • prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu (kupnja kamiona, kranovi, dizalice, labudice i sl. oprema),
 • već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku te se neće financirati povrat već prethodno uloženih sredstava u investiciju (refundacije)
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • proizvodnja oružja i streljiva,
 • provođenje pokusa na životinjama,
 • poslovanje koja rezultira negativnim učincima na okoliš,
 • kupnja udjela u drugim društvima, dionica i ostalih vrijednosnih papira
 • kupnja osobnih automobila osim dostavnih vozila,
 • javnobilježnička djelatnost.

 

3. Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka
 • izravnim kreditiranjem.

Ovaj način provedbe Programa kreditiranja organiziran je i u suradnji s poslovnim bankama koje u ime i za račun HBOR-a provode Program. Zahtjevi za odobrenje izravnog kredita predaju se u poslovnice: Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb; Partner banke d.d., Zagreb i Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb ili izravno u HBOR.

 

4. Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Iznos kredita • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 1.800.000,00 kuna
• krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu
HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Za kredite do 700.000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
Rok korištenja do 12 mjeseci
Poček
 • do 3 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada.
Rok otplate do 14 godina uključujući i poček

 

5. Kamate za krajnje korisnike

Uvjete za sniženje kamatnih stopa možete pogledati ovdje

 • 4% godišnje

Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu korisniku kredita do najviše 2% godišnje, osim za ulaganja u poljoprivredu i ribarstvo, te će se za postotak odobrene subvencije umanjiti kamatna stopa za korisnike kredita. Mogućnost subvencije kamatne stope ovisi o raspoloživim sredstvima za subvencije Ministarstva poduzetništva i obrta. Kamatna stopa za ulaganja u poljoprivredu i ribarstvo iznosi 4% godišnje.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata

6. Naknada za obradu zahtjeva

 • 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

 

7. Naknada za rezervaciju sredstava

 • 0,25% godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

 

8. Osiguranje

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a.
 • bankarska jamstva,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 • za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani Jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika,
 • za kredite do visine 100.000,00 kuna dva kreditno sposobna jamca i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

 

9. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu

 1. Banco Popolare Croatia d.d., Zagreb
 2. Banka Kovanica d.d., Varaždin
 3. BKS Bank d.d., Rijeka
 4. Croatia banka d.d., Zagreb
 5. Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka
 6. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
 7. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb
 8. Imex banka d.d., Split
 9. Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
 10. Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb
 11. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar
 12. Partner banka d.d., Zagreb
 13. Podravska banka d.d., Koprivnica
 14. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 15. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 16. Samoborska banka d.d., Samobor
 17. Sberbank d.d., Zagreb
 18. Slatinska banka d.d., Slatina
 19. Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
 20. Štedbanka d.d., Zagreb
 21. Vaba d.d. banka Varaždin
 22. Veneto banka d.d., Zagreb
 23. Zagrebačka banka d.d., Zagreb

 

10. Rok primjene

Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih, mogu odobriti zaključno do 30. lipnja 2016. godine.
Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.

 

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr  

 

Ispis