HBOR
Tražilica
POČETNICI
Program kreditiranja poduzetnika početnika


Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

1. Krajnji korisnici kredita

Poduzetnici koji:

 • po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo,
 • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,
 • su mlađi od 55 godina,
 • nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta,
 • nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,

Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja kreditiranja poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a. Cjeloviti tekst ograničenja možete preuzeti na sljedećem linku Ograničenje u kreditiranju državnih dužnosnika

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:
I. Osnovna sredstva Materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • zemljište, građevinski objekti
 • oprema i uređaji
 • osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada

Nematerijalna imovina

 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
II. Trajna obrtna sredstva
 • do 30% ukupnog iznosa kredita


Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

3. Način kreditiranja

4. Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Iznos kredita
 • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 1.800.000,00 kuna
 • krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu

HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Za kredite do 700.000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 3 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada.
Otplata
 • do 14 godina uključujući i poček

5. Kamata

Uvjete za sniženje kamatnih stopa možete pogledati ovdje

2% godišnje

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

6. Naknada za obradu zahtjeva

0,8%  jednokratno na iznos odobrenog kredita.

7. Naknada za rezervaciju sredstava

0,25%  godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

8. Osiguranje

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a.
 • bankarska jamstva,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 • za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani Jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika,
 • za kredite do visine 100.000,00 kuna dva kreditno sposobna jamca i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom. 

9. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu

 1. Addiko Bank d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
 2. Banka Kovanica d.d., Varaždin
 3. Croatia banka d.d., Zagreb
 4. Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka (PR MSP); (PR)
 5. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
 6. Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag (PR MSP)
 7. KentBank d.d., Zagreb
 8. Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb
 9. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar (PR MSP); (PR)
 10. Partner banka d.d., Zagreb
 11. Podravska banka d.d., Koprivnica (PR MSP); (PR)
 12. Primorska banka d.d., Rijeka
 13. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb (PR MSP)
 14. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
 15. Samoborska banka d.d., Samobor
 16. Sberbank d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
 17. Slatinska banka d.d., Slatina (PR MSP); (PR)
 18. Societe Generale – Splitska banka d.d., Split (PR MSP)
 19. Štedbanka d.d., Zagreb
 20. Vaba d.d. banka Varaždin
 21. Veneto banka d.d., Zagreb
 22. Zagrebačka banka d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)

Navedene su poslovne banke uključene u kreditiranje putem poslovnih banaka. Znakom (PR MSP) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP; znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr  

 

Ispis