HBOR
Tražilica
MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva

 

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

 

1. Krajnji korisnici kredita

 • trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost
 • zadruge, ustanove

koji posluju najmanje dvije godine.

Krajnji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja kreditiranja poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a. Cjeloviti tekst ograničenja možete preuzeti na sljedećem linku Ograničenje u kreditiranju državnih dužnosnika

2. Namjena kredita

I. Osnovna sredstva Materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja,
 • zemljište, građevinski objekti,
 • oprema i uređaji,
 • osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada.

Nematerijalna imovina

 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
II. Trajna obrtna sredstva
 • do 30% ukupnog kredita

3. Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje
 • model podjele rizika – malo i srednje poduzetništvo
 • model podjele rizika
 • model podređenog duga

4. Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Iznos kredita
 • najniži iznos 80.000,00 kn, a najviši 8.000.000,00 kn
 • krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu

HBOR u pravilu kreditira do 75 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Rok korištenja u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 3 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada.
Otplata
 • do 12 godina uključujući i poček
 • u opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 počeka

5. Kamate

Uvjete za sniženje kamatnih stopa možete pogledati ovdje.

2% godišnje koji ulažu na područja posebne državne skrbi ili potpomognuta područja - jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu ili brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo
i
koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu
4% godišnje svi ostali mali i srednji poduzetnici

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata

6. Naknada za obradu zahtjeva

0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

7. Naknada za rezervaciju sredstava

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

8. Osiguranje

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
 • bankarske garancije
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

9. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu

 1. Addiko Bank d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
 2. Banka Kovanica d.d., Varaždin
 3. Croatia banka d.d., Zagreb
 4. Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka (PR MSP); (PR)
 5. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
 6. Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag (PR MSP)
 7. Jadranska banka d.d., Šibenik
 8. Karlovačka banka d.d., Karlovac
 9. Kentbank d.d., Zagreb
 10. Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb
 11. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar (PR MSP); (PR)
 12. Partner banka d.d., Zagreb
 13. Podravska banka d.d., Koprivnica (PR MSP); (PR)
 14. Primorska banka d.d., Rijeka
 15. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb (PR MSP)
 16. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (PR MSP); (PR)
 17. Samoborska banka d.d., Samobor
 18. Sberbank d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
 19. Slatinska banka d.d., Slatina (PR MSP); (PR)
 20. Societe Generale – Splitska banka d.d., Split (PR MSP)
 21. Štedbanka d.d., Zagreb
 22. Vaba d.d. banka Varaždin
 23. Veneto banka d.d., Zagreb
 24. Zagrebačka banka d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)

Navedene su poslovne banke uključene u kreditiranje putem poslovnih banaka.

Znakom (PR MSP) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP; znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu  podjele rizika.

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr  

 

 

Ispis