Obavijesti

Nova Uprava HBOR-a

Nadzorni odbor HBOR-a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio je odluku o imenovanju nove Uprave HBOR-a. S danom 16. listopada 2017. predsjednicom Uprave HBOR-a imenovana je mr. sc. Tamara Perko, a mr. sc. Hrvoje Čuvalo imenovan…

Uprava HBOR-a

  Nadzorni odbor HBOR-a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio je odluku o imenovanju predsjednice i članice Uprave HBOR-a.   S danom 1. kolovoza 2017. mr. sc. Tamara Perko imenovana je predsjednicom, a Martina Jus članicom…