loan programs

Mjere COVID-19

Category: Mjere COVID-19

Mjera privremenog okvira u suradnji s 6 poslovnih banaka, za financiranje tekućih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima (osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama). Namijenjena je mikro, malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzetnicima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1.


More