HGK Županijska komora Rijeka u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera i Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu organizira 4. Regionalni forum obiteljskog smještaja Primorsko goranske županije koji će se održati u subotu, 11. svibnja u 10:00 sati na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, na adresi Primorska 42, u dvorani III.

 

Forum je namijenjen pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji su članovi Sekcije obiteljskog smještaja ŽK Rijeka, a sudionici će imati prilike informirati se o novostima u zakonodavstvu, tržišnim trendovima, marketinškim alatima i načinu financiranja obnove i opremanja smještajnih kapaciteta, kao i dodatnih sadržaja.

 

Prema programu Foruma, u 10:50 će se održati prezentacija nove kreditne linije HBOR-a u suradnji sa Ministarstvom turizma koja je namijenjena privatnim iznajmljivačima, a istu će predstaviti gđa. Vesna Bartolović Stančić, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Primorje i Gorski kotar.

 

Prijave za sudjelovanje će se zaprimati putem obrasca na slijedećem linku – https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-rijeka/4-regionalni-forum-obiteljskog-smjestaja-primorsko-goranske-zupanije-najava