HBOR je objavio revidirane godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu iz kojih je vidljiv nastavak povoljnog kreditiranja hrvatskih poduzetnika, rast osiguranja izvoznih potraživanja za 20 posto te trend snižavanja kamatnih stopa.

 

Tijekom 2017. godine HBOR je kreditiranjem, osiguranjem izvoznih potraživanja i izdavanjem garancija podržao 2.428 projekata s iznosom većim od 7,40 milijardi kuna. Odobreno je 2.183 kredita ukupne vrijednosti 5,15 milijardi kuna od kojih se 76 posto odnosilo na financiranje investicija.

 

Najbrojniji korisnici HBOR-ovih programa tijekom 2017. godine bili su mali i srednji poduzetnici kojima su odobrena 2.093 kredita u iznosu od 2,3 milijarde kuna. Za osjetljive ciljne skupine kao što su mikro poduzetnici, početnici, žene poduzetnice i mladi poduzetnici odobreno je 57,82 milijuna kuna kojima je podržano 205 projekata.

 

Hrvatske izvoznike HBOR je tijekom 2017. godine podržao sredstvima u ukupnom iznosu od 4,59 milijardi kuna: izvoznicima je po svim programima odobreno ukupno 377 kredita u iznosu od 2,36 milijardi kuna, odobreno je 17 izvoznih bankarskih garancija po nalogu izvoznika u iznosu od gotovo 500 milijuna kuna. U ovom razdoblju osiguran je izvozni promet hrvatskih izvoznika u visini od 1,73 milijardi kuna što predstavlja porast od gotovo 20 posto u odnosu na 2016. godinu. HBOR je kroz programe osiguranja izvoza u 2017. godini podržao izvoz hrvatskih roba i usluga u 54 zemlje svijeta.

 

Nove mjere i nastavak sniženja kamatnih stopa i naknada

Ovi rezultati dijelom su posljedica mjera koje je HBOR započeo ili nastavio provoditi tijekom 2017. godine, od kojih su najznačajnije one koje se odnose na smanjenje kamatne stope za nove investicije za 1 postotni bod, za zapošljavanje mladih za 0,5 postotna boda. te za inovativne poduzetnike za 0,422 ili 0,572 postotna boda, ovisno o veličini poduzeća. Tijekom 2017. godine naknade za obradu zahtjeva za sve kreditne programe smanjene su s postojećih 0,8 ili 1 posto na 0,5 posto. Trajanje ove mjere produženo je i za kredite koji će biti odobreni u 2018. godini.

 

Tijekom 2017. godine započeta je provedba financijskih instrumenata „ESIF Krediti za rast i razvoj“ namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima te „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ namijenjenih poticanju ulaganja u energetsku učinkovitost i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Radi se o iznimno povoljnim sredstvima kreditiranja, a u 2018. godini najavljena je i provedba novih financijskih instrumenata namijenjenih privatnom sektoru i poljoprivrednicima.

 

Poljoprivredni sektor podržan je iznosom od gotovo 300 milijuna kuna, a u drugoj polovici 2017. godine donesen je niz novih mjera s ciljem povećanja ulaganja u poljoprivredu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućeno je kreditiranje programima s povoljnim uvjetima po kojima prije nije bilo moguće kreditiranje njihovih projekata te su snižene kamatne stope s ciljem ubrzanja dinamike povlačenja sredstava iz EU fondova.

 

 

Osigurano 500 milijuna eura novih povoljnih sredstava za kreditiranja poduzetnika

Zahvaljujući dugogodišnjoj uspješnoj suradnji s međunarodnim financijskim institucijama HBOR je u izvještajnom razdoblju osigurao nastavak povoljnog financiranja hrvatskih gospodarstvenika pribavljanjem sredstava u iznosu većem od 500 milijuna eura.

 

U 2017. godini HBOR je ostvario ukupne prihode u iznosu od 919,36 milijuna kuna, rashode u iznosu od 758,58 milijuna kuna i dobit u iznosu od 160,78 milijuna kuna.
Grupa HBOR, koju uz matično društvo Hrvatsku banku za obnovu i razvitak čine Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. (HKO) i Poslovni info servis d.o.o. (PIS) u 2017. godini ostvarila je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 162,20 milijuna kuna. Ukupni prihodi iznosili su 930,81 milijuna kuna, a ukupni rashodi 768,61 milijuna kuna.