Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u suradnji sa LAG Gorski kotar, Udruženjem obrtnika Delnice i HGK Županijskom komorom Rijeka, organizira Info dan u ponedjeljak 28. 11. 2022. u vremenu od 10 do 14 sati.

 

Individualni razgovori poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda HBOR-a za Primorje i Gorski kotar, gospođom Vesnom Bartolović Stančić održat će se u prostorijama LAG Gorski kotar u Lokvama, Rudolfa Strohala 118.

 

Poseban naglasak je na informiranju o programima iz okvira Nacionalnog programa za oporavak i otpornost te preostalih programa HBOR-a uključujući mogućnosti sniženja kamatne stope uz subvenciju Primorsko-goranske županije.

 

Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a na sljedeće kontakte: 051/831 205 ili info@lag-gorskikotar.hrprijave su obavezne.

 

NAPOMENA: besplatno stručno savjetovanje će se održati kroz individualne razgovore 1 na 1, a predviđeno trajanje svakog pojedinačnog savjetovanja je do 30 minuta.