HBOR Područni ured za Liku u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organizira individualne razgovore s poduzetnicima. Ovisno o potrebama poduzetnika razgovarat će se o postojećim oblicima kreditiranja HBOR-a, osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanja garancija i ostalim mogućnostima podrške poslovanju.

 

Individualne razgovore vodit će Draženka Draženović Kostelac, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Liku, 2. veljače 2017., u Županijskoj komori Karlovac u vremenu od 10 do 15 sati.

 

Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a na telefon: 047 611 180, faks: 047 614 720 ili e-mail: bskarjak@hgk.hr