Javna nabava 2019. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2019 godinu