Javna nabava

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 

 • VTB Evaluator d.o.o., Januševečka 20, Zagreb,
 • EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB, Zagreb, Trg J.F.Kennedya 6,
 • AUTO SERVIS ŽAKI, obrt za automehaničarske usluge i trgovinu, Kumanova ulica 2, Vinkovci,
 • 15ica GRAČANI j.d.o.o., Nikole Tomašića 1, Zagreb,
 • „KONTI“ knjigovodstvene usluge i marketing, Fabkovićeva 7, Zagreb,
 • Teta PEPA j.d.o.o., Gornji Čemehovec 23, Gornji Čemehovec,
 • DISTRIBUTOR  j.d.o.o., Lovački put 15, Split,
 • GIS SINAC d.o.o., Zagreb, Hrvatskog proljeća 34,
 • LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski, Pustodol Začretski 18/f,
 • SUSTAV DE RUCHE d.o.o., Zagreb, Janka Leskovara 13,
 • PUM d.o.o., Zagreb, Jurja Neidhardta 3.

 

REGISTAR UGOVORA

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Javna nabava 2018.

više…

 

JEDNOSTAVNA NABAVA 2018.

 

 

Javna nabava 2017.

više…

 

JEDNOSTAVNA NABAVA 2017.

 

 

Javna nabava 2016.

više…

 

Javna nabava 2015.

više…

 

Javna nabava 2014.

više…