Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju udjela u vlasništvu HBOR-a

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) namjerava prikupljanjem ponuda izvršiti prodaju udjela koje ima u svom vlasništvu te objavljuje

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA S ISKAZIVANJEM INTERESA ZA KUPNJU

 

  • 1 (jednog) udjela u trgovačkom društvu Tvornica hidrauličnih cilindara d.o.o., Obrovac, nominalnog iznosa od 6.000.000,00 kuna, što predstavlja 38,45% udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva (za navedeno Društvo postoji pravo prvokupa HBOR-ovog udjela u korist ostalih članova Društva)
  • 300.000 (tristo tisuća) komada povlaštenih dionica dioničkog društva Pounje trikotaža d.d., Hrvatska Kostajnica, nominalne vrijednost 3.000.000,00 kuna, što predstavlja 13,55% udjela u temeljnom kapitalu dioničkog društva

 

HBOR poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom Pisma namjere za kupnju udjela navedenih trgovačkih društava.

 

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni ponuditelj u Pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime i prezime osobe za kontakt, adresu, broj telefona, e-mail adresu).

 

Pismo namjere s naznakom PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU UDJELA DRUŠTVA:

 

  • Tvornica hidrauličnih cilindara d.o.o., Obrovac ili

 

  • Pounje trikotaža d.d., Hrvatska Kostajnica

 

potrebno je dostaviti na adresu e-pošte Direkcije posebnih financiranja: equity@hbor.hr.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati HBOR na broj telefona 01 4591 723 ili 01 4591 758.