Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju udjela u vlasništvu HBOR-a

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) namjerava javnim prikupljanjem ponuda izvršiti prodaju udjela koje ima u svom vlasništvu te objavljuje

 

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju 1 (jednog) udjela u trgovačkom društvu Tvornica hidrauličnih cilindara d.o.o., Obrovac nominalnog iznosa od 6.000.000,00 kuna, što predstavlja 38,45% udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda

 

Za navedeno Društvo postoji pravo prvokupa HBOR-ovog udjela u korist ostalih članova Društva.

 

HBOR poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom Pisma namjere za kupnju udjela navedenog trgovačkog društva.

 

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni ponuditelj u Pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime i prezime osobe za kontakt, adresu, broj telefona, e-mail adresu).

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati HBOR na broj telefona 01 4591 723 ili 01 4591 758.

 

Pismo namjere s naznakom

 

PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU UDJELA DRUŠTVA Tvornica hidrauličnih cilindara d.o.o., Obrovac

potrebno je dostaviti na adresu:

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb
Hrvatska
Direkcija posebnih financiranja