Kontakt centar

Informacije možete dobiti slanjem upita na

 

kreditranje@hbor.hr

 

ili putem poziva na sljedeće brojeve telefona

 

+385 21 430 732 (Područni ured za Dalmaciju)

 

+385 52 219 218 (Područni ured za Istru)

 

+385 51 206 508 ili +385 51 321 400 (Područni ured za Primorje, Gorski kotar i Liku)

 

+385 42 550 625 (Područni ured za Sjeverozapadnu Hrvatsku)

 

+385 31 251 015 ili +385 31 201 420 (Područni ured za Slavoniju i Baranju)

 

0800 8007 (Kontakt centar)