Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Kreditu u iznosu do 2 milijuna kuna za ulaganja u pokretanje poslovanja, modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, uključujući i turističke, razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje novog zapošljavanja i sl.


Saznajte više
Investicije privatnog sektora

Krediti za ulaganja u osnovna sredstva s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.


Saznajte više
Priprema izvoza

Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.


Saznajte više
Kredit kupcu

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla


Saznajte više
Kredit dobavljača

Krediti su namijenjeni izvoznicima koji odobravaju robni kredit kupcu. Za izvoz roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.


Saznajte više
Investicije javnog sektora

Krediti za ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora – jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije) te društava, ustanova i agencija u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske.


Saznajte više
EU projekti

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili.


Saznajte više
Obrtna sredstva

Krediti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.


Saznajte više
Financijsko restrukturiranje

Podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita).


Saznajte više
Obrtna sredstva Mjera COVID-19 za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja
Mjera COVID-19 za male, srednje i velike poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o...
Saznajte više
Investicijski krediti za ruralni razvoj
Obrtna sredstva Mjera COVID-19

Sredstva za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza odobravaju se na rok do tri godine po modelu podjele rizika s poslovnim bankama – 50 posto iznosa iz izvora HBOR-a po kamatnoj stopi već od 0 posto u prvoj godini otplate kredita.


Saznajte više
ESIF Krediti za javnu rasvjetu

Kreditiranje aktivnosti vezanih uz energetsku obnovu uključujući demontažu i zbrinjavanje svjetiljki i opreme koja se mijenja; ugradnju rasvjetne i regulacijske opreme; ugradnju novih naplatnih i kontrolnih brojila električne energije; izradu elaborata, stručni nadzor i slično.


Saznajte više
ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora

Sredstva su namijenjena zatvaranju financijske konstrukcije projekata korisnika bespovratnih sredstava koji su dobili Odluku o financiranju iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.


Saznajte više
ESIF Krediti za rast i razvoj

Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez uobičajenih naknada pri odobrenju i korištenju kredita.


Saznajte više
Osiguranje kredita za pripremu izvoza
Ciljnu skupinu ovog programa čine izvoznici koji su suočeni s nedostatkom obrtnog kapitala za pripremu izvoza u situaciji kada kreditorima ne mogu ponuditi uobičajene instrumente osiguranja kredita ili su isti nedostatni za ispunjenje uvjeta kredita. Osiguranjem kredita za pripremu izvoza banka može zatražiti osiguranje glavnice i redovne kamate do najviše 80%. ...
Saznajte više
Obrtna sredstva Mjera COVID-19 za MSP u turističkim djelatnostima

Sredstva su namijenjena kreditiranju mikro, malih i srednjih poduzetnika iz određenih turističkih djelatnosti. Krediti se odobravaju uz kamatnu stopu već od nula posto za prve tri godine otplate. Zahtjev za odobrenje kredita podnosi se izravno HBOR-u.


Saznajte više
Obrtna sredstva za ruralni razvoj