Brodarstvo

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

 • trgovačka društva registrirana u Republici Hrvatskoj
 • pravne osobe registrirane u trećim zemljama (posebice na području država tzv. Zastava pogodnosti)

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15)  i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Osnovna sredstva
 • modernizacija i obnova plovnih objekata
 • kupnja novih plovnih objekata

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja
 • krediti se u pravilu odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu ili u eurima, odnosno u drugoj valuti sukladno mogućnostima HBOR-a
Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 6 mjeseci od primopredaje broda
Rok otplate
 • do 12 godina, uključujući i poček

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. U slučaju kreditiranja u skladu s pravilima utvrđenim OECD konsenzusom HBOR u pravilu kreditira do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

5. KAMATNA STOPA

Ovisno o cijeni zaduženja HBOR-a, a najniže na razini opće kamatne stope temeljene na referentnoj kamatnoj stopi.
Po modelu podjele rizika uz kamatnu stopu koja može biti definirana u visini kamatne stope poslovne banke.
U slučaju kreditiranja u skladu s pravilima utvrđenim OECD konsenzusom, kamatna stopa u trenutku zaključenja ugovora o kreditu ne može biti niža od međunarodno propisane najniže kamatne stope – Komercijalna Referentna Kamatna Stopa (Commercial Interest Reference Rate – CIRR) za valutu izvoznog ugovora.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

Sniženje kamatnih stopa za zapošljavanje mladih, Izjava MSP, Izjava Mid-cap

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni dio kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

8. OSIGURANJE

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a
 • bankarske garancije
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju

Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

9. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po modelu podjele rizika.

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
referentna, ne manja od CIRRa
Poček
6 mjeseci
Rok otplate
12 g.
Udio u investiciji
75%
Iznos kredita
neograničen
Valuta
euro, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija
Sektor ulaganja
Pomorski prijevoz
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Kredit kupcu

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla

Saznajte više

Priprema izvoza

Obrtna sredstva za pripremu proizvodnje za izvoz, izvoz roba ili cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova.

Saznajte više

Gospodarstvo

Kreditiranje ulaganja u modernizaciju proizvodnje, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, pokretanje novih proizvodnja, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta te ulaganja u istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing.

Saznajte više