Energetska obnova zgrada

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

 • pružatelji energetske usluge (trgovačka društva i obrti koji izvršavaju uslugu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, a koji su odabrani na javnom nadmetanju);
 • naručitelji energetske usluge (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove, agencije, škole i bolnice u njihovom vlasništvu);
 • sva trgovačka društva i obrti koji ulažu u energetsku učinkovitost.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Osnovna sredstva
 • adaptacija i rekonstrukcija građevinskih objekata
 • oprema i uređaji

Prihvatljivost svakog pojedinačnog projekta s osnove energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije ocjenjuje APN, temeljem čega izdaje Potvrdu o tehničkoj i financijskoj izvedivosti projekta.

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najveći iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, prihvatljivosti projekta temeljem Potvrde o tehničkoj i financijskoj izvedivosti projekta APN-a, odnosno stručne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja
 • krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu
Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 1 godine
Rok otplate
 • do 14 godina, uključujući i poček

 

HBOR može razmatrati kreditiranje do 50% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

5. KAMATNA STOPA

Kamatna stopa Kriteriji

1,75% godišnje, fiksno

za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH koja spadaju u područja posebne državne skrbi ili potpomognuta područja – jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu ili brdsko-planinska područja ili otoke

2% godišnje, fiksno

za sve ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH

4% godišnje

svi ostali gospodarski subjekti
Mogućnosti sniženja
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

 

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

 

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

Sniženje kamatnih stopa za zapošljavanje mladih, Izjava MSP, Izjava Mid-cap

Sniženje kamatnih stopa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH

InnovFin sniženje kamatnih stopa za kreditiranje inovativnih poduzetnika u suradnji s EIF-om, Upitnik

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

8. OSIGURANJE

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR će prihvaćati:

 • mjenice i zadužnice krajnjeg korisnika kredita i vlasnika krajnjeg korisnika kredita
 • mjenice i zadužnice JLPRS-a ili tijela državne uprave u slučaju kada su isti krajnji korisnici kredita
 • ugovor o ustupanju tražbina (ugovor o cesiji) kojim će potraživanja koja Pružatelj energetske usluge ima prema Naručitelju energetske usluge cedirati na kreditora
 • činidbene garancije prenosive na HBOR
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a za povrat kredita do iznosa od 80% iznosa kredita HBOR-a
 • iznimno kada se zbog veličine i kvalitete projekta ocijeni potrebnim, HBOR može razmatrati i druge instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju

9. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po modelu podjele rizika.

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
4.00%
Poček
1 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
50%
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Energetska učinkovitost
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
4.00%
Poček
1 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
50%
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Energetska učinkovitost
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 3

Kamatna stopa
4.00%
Poček
1 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
više od 50%
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Investicija > Energetska učinkovitost
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 4

Kamatna stopa
4.00%
Poček
1 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
više od 50%
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Investicija > Energetska učinkovitost
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati

Zaštita okoliša

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti kojima je svrha unapređenje zaštite okoliša, odnosno smanjivanje njegovog onečišćenja, ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije kao primjerice ulaganja u gospodarenje otpadom, poticanje čistije proizvodnje, korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, biomasa i dr.), održive gradnje, čistijeg transporta i slično.

Saznajte više

Infrastruktura

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti razvitka i obnove komunalne infrastrukture, javnih površina i socijalne infrastrukture.

Saznajte više