Kreditiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

  • Fizičke i pravne osobe (OPG-i, obrti, trgovačka društva, zadruge) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Kreditiranje obrtnih sredstava potrebnih za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje i to:

  •  za tekuću proizvodnju (kupnja sirovina, repromaterijala i ostalog)
  •  za otkup poljoprivrednih proizvoda

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
  • najmanji iznos kredita je 50.000,00 kn. Maksimalni iznos kredita nije ograničen, a ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a
  • kredit se odobrava u kunama
Rok korištenja
  • do 3 mjeseca
Rok otplate
  • do12 mjeseci
Način otplate
  • u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama ili jednokratno (ovisno o zahtjevu krajnjeg korisnika i procjeni poslovne banke)

HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja za pripremu poljoprivredne proizvodnje u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit u poslovnu banku.

5. KAMATA ZA KRAJNJE KORISNIKE

  • 3% godišnje

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

Kamate se obračunavanju i naplaćuju mjesečno ili tromjesečno na iskorišteni iznos kredita. Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. OSIGURANJE

Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom u okviru ugovaranja uobičajenih instrumenata osiguranja (mjenice, zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini, bankarska jamstva te druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju).

8. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU NA PROGRAMU KREDITIRANJA

 

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

 

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

 

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
3.00%
Poček
Rok otplate
12 mjeseci
Udio u investiciji
Iznos kredita
>50.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
3.00%
Poček
Rok otplate
12 mjeseci
Udio u investiciji
Iznos kredita
>50.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 3

Kamatna stopa
3.00%
Poček
Rok otplate
12 mjeseci
Udio u investiciji
Iznos kredita
>50.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 4

Kamatna stopa
3.00%
Poček
Rok otplate
12 mjeseci
Udio u investiciji
Iznos kredita
>50.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Poljoprivreda

Sredstvima se kreditiraju ulaganja u poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda uključujući kupnju i pripremu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, kupnju rashladnih vozila, strojeva, opreme i alata, podizanje dugogodišnjih nasada, povrćarsku i cvjećarsku proizvodnju, nabavu stoke, peradi i pčela, marikulturu i slatkovodno ribarstvo, izgradnju, dogradnju i preuređenje objekata i slično.

Saznajte više

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Kreditiraju se ulaganja sukladno investiciji koja se prijavljuje temeljem natječaja iz izvora nekog od EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više

Trajna obrtna sredstva

Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja.

Saznajte više