Kreditiranje proizvodnje

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove ili zadruge koji obavljaju proizvodnu djelatnost

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svih naknadnih izmjena i dopuna, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Obrtna sredstva:

 • kreditiranje obrtnih sredstava namijenjenih proizvodnji
 • premoštenje do naplate prodane robe
 • cjelokupan ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA I ROK OTPLATE

Iznos kredita
 • nije ograničen, a ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, proračunu potrebnih obrtnih sredstava, ostvarenoj visini poslovnih prihoda te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti
 • kredit se odobrava u kunama
Rok otplate
 • do godine dana od datuma kad je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem

5. KAMATNA STOPA

4% godišnje

 • Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.
Kamate se obračunavaju i naplaćuju tromjesečno.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši od datuma od kojeg se može početi koristiti kredit

8. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,
 • bankarska jamstva i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka.

9. PRODUŽETAK UGOVORA

Za jednu godinu, a ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, zaključit će se dodatak postojećeg ugovora. Ako poslovna banka podnosi zahtjev za produžetak ugovora podnosi ga na temelju zahtjeva izvoznika uz obrazloženje i to najkasnije 15 radnih dana prije dospijeća kredita. Poslovna banka naplaćuje krajnjem korisniku naknadu od najviše 0,5% na iznos obnovljenog okvira.

10. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
4.00%
Poček
Rok otplate
1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
4.00%
Poček
Rok otplate
1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Likvidnost

Kreditna sredstva za podmirenje obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama ili državi te za podmirenje drugih kratkoročnih obveza.

Saznajte više

Trajna obrtna sredstva

Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja.

Saznajte više

Gospodarstvo

Kreditiranje ulaganja u modernizaciju proizvodnje, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, pokretanje novih proizvodnja, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta te ulaganja u istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing.

Saznajte više