Likvidnost

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove ili zadruge

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

za podmirenje obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama, državi te za podmirenje drugih kratkoročnih obveza

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • putem poslovnih banaka
 • izravnim kreditiranjem korisnika kredita, ako se radi o zahtjevu većem od 37 mil kn

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • nije ograničen i ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke te mogućnosti korištenja potpore male vrijednosti
 • kredit se odobrava u kunama i u kunama uz valutnu klauzulu
Rok otplate
 • 3 ili 6 mjeseci od krajnjeg roka za korištenje
Rok korištenja
 • kredit se koristi jednokratno po zaključenju ugovora o kreditu, u pravilu do 30 dana od zaključenja ugovora o kreditu
Način otplate
 • jednokratna na dan dospijeća, bez mogućnosti produžetka roka otplate kredita

 

5. KAMATNA STOPA

4% godišnje

 • Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

 

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

 

Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno na iskorišteni iznos kredita, uz iznimku zadnjeg obračuna koji dospijeva na naplatu s datumom dospijeća kredita.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. OSIGURANJE

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima HBOR prihvaća:

 

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,
 • bankarske garancije i druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Kod kreditiranja putem poslovnih banaka instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka.

8. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

 

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
4.00%
Poček
Rok otplate
3 do 6 mjeseci, jednokratno
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
4.00%
Poček
Rok otplate
3 do 6 mjeseci, jednokratno
Udio u investiciji
Iznos kredita
više od 37 mil kuna
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Trajna obrtna sredstva

Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja.

Saznajte više

Kreditiranje proizvodnje

Kreditiranje obrtnih sredstava potrebnih za proizvodnju, premoštenje do naplate prodane robe ili cjelokupan ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe.

Saznajte više

Priprema izvoza

Obrtna sredstva za pripremu proizvodnje za izvoz, izvoz roba ili cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova.

Saznajte više