Ciljnu skupinu ovog programa čine izvoznici koji su suočeni s nedostatkom obrtnog kapitala za pripremu izvoza u situaciji kada kreditorima ne mogu ponuditi uobičajene instrumente osiguranja kredita ili su isti nedostatni za ispunjenje uvjeta kredita.

 

 

Osiguranjem kredita za pripremu izvoza banka može zatražiti osiguranje glavnice i redovne kamate do najviše 80%.

 

 

Ovaj proizvod je prvenstveno namijenjen izvoznicima kapitalnih dobara.