Početnici / Start-up

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

Poduzetnici koji:

 • po prvi put osnivaju obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,
 • su mlađi od 55 godina,
 • nisu vlasnici drugog trgovačkog društva, obrta ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
 • nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu, obrtu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s udjelom većim od 30%
 • Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Osnovna sredstva Materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • zemljište, građevinski objekti
 • oprema i uređaji
 • osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada
Nematerijalna imovina
 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
Trajna obrtna sredstva
 • do 30% ukupnog iznosa kredita

 • Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.
 • Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 1.800.000,00 kuna
 • krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu
Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 3 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
Rok otplate
 • do 14 godina uključujući i poček

HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
Za kredite do 700.000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

5. KAMATNA STOPA

Kamatna stopa Kriteriji

2% godišnje

Mogućnosti sniženja
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

 • Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

Sniženje kamatnih stopa za zapošljavanje mladih, Izjava MSP

InnovFin sniženje kamatnih stopa za kreditiranje inovativnih poduzetnika u suradnji s EIF-om, Upitnik

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

8. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
 • bankarska jamstva,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 • za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika,
 • za kredite do 100.000,00 kuna dva kreditno sposobna jamca i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

9. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Samoborska banka d.d.
Samobor

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
700.001 - 1.800.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
2.00%
Poček
5 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
700.001 - 1.800.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Podizanje/restrukturiranje trajnih nasada
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 3

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
700.001 - 1.800.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 4

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 5

Kamatna stopa
2.00%
Poček
5 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Podizanje/restrukturiranje trajnih nasada
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 6

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 7

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
700.001 - 1.800.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 8

Kamatna stopa
2.00%
Poček
5 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
700.001 - 1.800.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Podizanje/restrukturiranje trajnih nasada
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 9

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
700.001 - 1.800.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 10

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 11

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 12

Kamatna stopa
2.00%
Poček
5 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Podizanje/restrukturiranje trajnih nasada
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, 30-55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati

Žene poduzetnice

Cilj Programa je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu žena, a korisnici mogu biti društva u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena. Uz kamatnu stopu od 2% ovim sredstvima može se kreditirati 100% investicije do 700 tisuća kuna.

Saznajte više

Poduzetništvo mladih

Cilj Programa je poticanje uključivanja u poduzetništvo osoba u dobnoj skupini do 30 godina života i stvaranje uvjeta za uspješnije poslovanje mladih. Korisnici mogu biti gospodarski subjekti u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi upravu. Uz kamatnu stopu od 2% ovim sredstvima može se kreditirati 100% investicije do 700 tisuća kuna.

Saznajte više

Malo i srednje poduzetništvo

Cilj Programa je kreditiranje razvitka malog i srednjeg poduzetništva u svrhu modernizacije i proširenja poslovanja te povećanja broja radnih mjesta. Krediti se odobravaju na rok do 12 godina uključujući poček. U opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 godine počeka.

Saznajte više