Pronalasci

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

Mala i srednja trgovačka društva, obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja:

 • imaju razvijen proizvod (atestiran prototip) i/ili tehnologiju;

te koji uz navedeno zadovoljavaju jedan od sljedeća tri uvjeta:

 • podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu;
 • pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu ili
 • koji posluju dulje od 2 godine te koji u bilanci za prethodnu godinu imaju iskazanu stavku – nematerijalna imovina – izdaci za razvoj.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

 

Napomena: U slučaju da je podnositelj zahtjeva za kreditiranje OPG, mogući način kreditiranja je putem poslovnih banaka.

2. NAMJENA KREDITA

Osnovna sredstva
 • oprema i uređaji
 • dogradnja i uređenje poslovnog pogona
 • kupnja i izgradnja poslovnog prostora, samo za iskusne i uspješne poduzetnike
Trajna obrtna sredstva
 • do 30% ukupnog ulaganja, a za djelatnosti razvoja programske podrške računalima (softver) iznimno se može odobriti i veći iznos ulaganja za namjenu obrtnih sredstava

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najniži iznos 80.000,00 kn, a najviši nije ograničen
 • krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu
Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 3 godine
Rok otplate
 • do 14 godina, uključujući i poček

HBOR kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

5. KAMATNA STOPA

Kamatna stopa Kriteriji

2% godišnje

mali i srednji poduzetnici koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu
Mogućnosti sniženja
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

4% godišnje

svi ostali mali i srednji poduzetnici
Mogućnosti sniženja
– 1 p. b. za nove investicije
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća
 • Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

Sniženje kamatnih stopa za nove investicije

Sniženje kamatnih stopa za zapošljavanje mladih, Izjava MSP, Izjava Mid-Cap

InnovFin sniženje kamatnih stopa za kreditiranje inovativnih poduzetnika u suradnji s EIF-om, Upitnik

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

8. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a.
  bankarska jamstva,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Kod kreditiranja putem poslovnih banaka instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka.

9. POPIS POSLOVNIH BANAKA UKLJUČENIH U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
4.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
4.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 3

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 4

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 5

Kamatna stopa
4.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 6

Kamatna stopa
4.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 7

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 8

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 9

Kamatna stopa
4.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 10

Kamatna stopa
4.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 11

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 12

Kamatna stopa
2.00%
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
85%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
kuna, valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Ulaganje u primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija
Sektor ulaganja
Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati

Malo i srednje poduzetništvo

Cilj Programa je kreditiranje razvitka malog i srednjeg poduzetništva u svrhu modernizacije i proširenja poslovanja te povećanja broja radnih mjesta. Krediti se odobravaju na rok do 12 godina uključujući poček. U opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 godine počeka.

Saznajte više

Trajna obrtna sredstva

Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja.

Saznajte više

Poduzetništvo mladih

Cilj Programa je poticanje uključivanja u poduzetništvo osoba u dobnoj skupini do 30 godina života i stvaranje uvjeta za uspješnije poslovanje mladih. Korisnici mogu biti gospodarski subjekti u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi upravu. Uz kamatnu stopu od 2% ovim sredstvima može se kreditirati 100% investicije do 700 tisuća kuna.

Saznajte više