Trajna obrtna sredstva

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove

2. NAMJENA KREDITA

kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
  • nije ograničen i ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, potrebama krajnjeg korisnika za trajnim obrtnim sredstvima te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti
  • kredit se odobrava u kunama
Rok korištenja
  • u pravilu 12 mjeseci
Poček
  • do 2 godine
Rok otplate
  • od 2 do 6 godina, uključujući i poček

5. KAMATNA STOPA

4% godišnje

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

Sniženje kamatnih stopa za zapošljavanje mladih, Izjava MSP, Izjava Mid-cap

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

8. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

  • mjenice i zadužnice,
  • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
  • bankarske garancije
  • jamstvo HAMAG-BICRO-a
  • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka.

9. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Primorska banka d.d.
Rijeka

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
4.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
6 g.
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
4.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
6 g.
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 3

Kamatna stopa
4.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
6 g.
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 4

Kamatna stopa
4.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
6 g.
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Kreditiranje proizvodnje

Kreditiranje obrtnih sredstava potrebnih za proizvodnju, premoštenje do naplate prodane robe ili cjelokupan ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe.

Saznajte više

Likvidnost

Kreditna sredstva za podmirenje obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama ili državi te za podmirenje drugih kratkoročnih obveza.

Saznajte više

Restrukturiranje

Krajnji korisnici mogu biti trgovačka društva, obrtnici, zadruge, ustanove s udjelom kapitala i rezervi u pasivi bilance od najmanje 10%, poljoprivredni proizvođači koji će sredstvima kredita refinancirati postojeće kredite i trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo, a koji će sredstvima kredita refinancirati postojeće kredite.

Saznajte više