Zaštita okoliša

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

 • jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • komunalna društva
 • trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ostale pravne osobe

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

 

Napomena: U slučaju da je podnositelj zahtjeva za kreditiranje OPG, mogući način kreditiranja je putem poslovnih banaka.

2. NAMJENA KREDITA

Osnovna sredstva
 • osnivačka ulaganja
 • zemljište
 • građevinski objekti
 • oprema i uređaji
Trajna obrtna sredstva
 • do 30% ukupnog iznosa kredita

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita nije ograničen
 • ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja. Zahtjevi manji od 100.000,00 kn u pravilu se neće razmatrati
 • krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu
Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 3 godine
Rok otplate
 • do 14 godina, uključujući i poček

HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Iznimno, može se kreditirati do 100% predračunske vrijednosti bez PDV-a za investicije jedinica lokalne i regionalne samouprave i društava u njihovom vlasništvu. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

 

5. KAMATNA STOPA

Sniženje kamatnih stopa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH

Kamatna stopa Kriteriji

1,75% godišnje, fiksno

za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH koja spadaju u područja posebne državne skrbi ili potpomognuta područja – jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu ili brdsko-planinska područja ili otoke

2% godišnje, fiksno

za sve ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH

4% godišnje

svi ostali gospodarski subjekti
Mogućnosti sniženja
– 1 p. b. za nove investicije
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

Iznimno, u slučajevima kreditiranja projekata u iznosu većem od 37 milijuna kuna HBOR zadržava pravo odobrenja kredita uz višu kamatnu stopu u skladu s dostupnim izvorima financiranja.

 

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

 

Iznimno, u slučajevima kreditiranja projekata obnovljivih izvora energije, pri čemu nositelji projekta imaju status povlaštenog proizvođača električne energije, kamatna stopa se odobrava isključivo na razini opće kamatne stope temeljene na referentnoj kamatnoj stopi, a najmanje na razini kamatne stope propisane programom kreditiranja.

U slučajevima kreditiranja projekata obnovljivih izvora energije po modelu podjele rizika, pri čemu nositelji projekta imaju status povlaštenog proizvođača električne energije, kamatna stopa se može odobriti i na razini kamatne stope poslovne banke.

 

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata. Kamatne stope koje HBOR izravno ili putem poslovnih banaka ponudi sukladno Zakonu o javnoj nabavi na javnim nadmetanjima za nabavku novčanih kredita su fiksne i nepromjenjive.

 

Kamatna stopa može se ugovoriti i na razini tromjesečni EURIBOR + 2%-tna boda godišnje kao promjenjiva kamatna stopa vezano uz promjenu tržišne referentne kamatne stope (3m EURIBOR) uvećano za fiksnu maržu.

 

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

Sniženje kamatnih stopa za nove investicije

Sniženje kamatnih stopa za zapošljavanje mladih, Izjava MSP, Izjava Mid-cap

Sniženje kamatnih stopa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH

InnovFin sniženje kamatnih stopa za kreditiranje inovativnih poduzetnika u suradnji s EIF-om, Upitnik

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

8. OSIGURANJE

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,
 • bankarske garancije,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a, jamstvo RH,
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

9. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
3M EURIBOR + 2% , 4% fiksna
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
75%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Zaštita okoliša
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
3M EURIBOR + 2% , 4% fiksna
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
75%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Energetska učinkovitost
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 3

Kamatna stopa
3M EURIBOR + 2% , 4% fiksna
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
75%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Zaštita okoliša
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 4

Kamatna stopa
3M EURIBOR + 2% , 4% fiksna
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
75%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Energetska učinkovitost
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 5

Kamatna stopa
3M EURIBOR + 2% , 4% fiksna
Poček
5 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Investicija > Zaštita okoliša
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 6

Kamatna stopa
3M EURIBOR + 2% , 4% fiksna
Poček
5 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Investicija > Energetska učinkovitost
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 7

Kamatna stopa
3M EURIBOR + 2% , 4% fiksna
Poček
5 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Investicija > Energetska učinkovitost
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 8

Kamatna stopa
3M EURIBOR + 2% , 4% fiksna
Poček
5 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Investicija > Zaštita okoliša
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 9

Kamatna stopa
referentna
Poček
5 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Investicija > Zaštita okoliša
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 10

Kamatna stopa
referentna
Poček
5 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Investicija > Zaštita okoliša
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 11

Kamatna stopa
referentna
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
75%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Zaštita okoliša
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 12

Kamatna stopa
referentna
Poček
3 g.
Rok otplate
14 g.
Udio u investiciji
75%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Zaštita okoliša
Sektor ulaganja
zastita-okolisa-energetska-ucinkovitost-i-obnovljivi-izvori-energije: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati

Infrastruktura

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti razvitka i obnove komunalne infrastrukture, javnih površina i socijalne infrastrukture.

Saznajte više

Kreditiranje EU projekata javnog sektora

Kreditiraju se projekti javnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima ESI fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više