Žene poduzetnice

Zahtjevi za kredit po ovom programu zaprimat će se do 30. travnja 2019. Nakon tog datuma zahtjeve za kredit možete predati po novim programima kreditiranja.

 

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

Trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:

 • u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i
 • čiju upravu vodi žena.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Osnovna sredstva Materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • zemljište, građevinski objekti
 • oprema i uređaji
 • osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada
Nematerijalna imovina
 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
Trajna obrtna sredstva
 • u pravilu do 30% iznosa kredita

 • Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.
 • Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna
 • krediti se ugovaraju u kunama
Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 2 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
Rok otplate
 • do 12 godina, uključujući i poček

HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

5. KAMATNA STOPA

Kamatna stopa Kriteriji

2% godišnje

Mogućnosti sniženja
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

 • Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

Sniženje kamatnih stopa za zapošljavanje mladih, Izjava MSP

InnovFin sniženje kamatnih stopa za kreditiranje inovativnih poduzetnika u suradnji s EIF-om, Upitnik

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

8. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
 • bankarska jamstva
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a
 • za kredite do visine 100.000,00 kuna HBOR za osiguranje može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca
 • za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

9. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

 

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
2.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
12 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
2.00%
Poček
5 g.
Rok otplate
12 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Podizanje/restrukturiranje trajnih nasada
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 3

Kamatna stopa
2.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
12 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Start-up
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 4

Kamatna stopa
2.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
12 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 5

Kamatna stopa
2.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
12 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Početak i razvoj poslovanja
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 6

Kamatna stopa
2.00%
Poček
5 g.
Rok otplate
12 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>80.000 do 700.000
Valuta
kuna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Investicija > Podizanje/restrukturiranje trajnih nasada
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati

Početnici / Start-up

Cilj Programa je kreditiranje novih trgovačkih društava, obrta te otvaranje novih radnih mjesta. Korisnici mogu biti poduzetnici koji po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo i koji će nakon realizacije ulaganja u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu biti aktivno i stalno zaposleni. Početnicima se smatraju zadruge kao i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

Saznajte više

Malo i srednje poduzetništvo

Cilj Programa je kreditiranje razvitka malog i srednjeg poduzetništva u svrhu modernizacije i proširenja poslovanja te povećanja broja radnih mjesta. Krediti se odobravaju na rok do 12 godina uključujući poček. U opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 godine počeka.

Saznajte više

Zaštita okoliša

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti kojima je svrha unapređenje zaštite okoliša, odnosno smanjivanje njegovog onečišćenja, ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije kao primjerice ulaganja u gospodarenje otpadom, poticanje čistije proizvodnje, korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, biomasa i dr.), održive gradnje, čistijeg transporta i slično.

Saznajte više