Mjera sniženja kamatnih stopa HBOR-a za krajnje korisnike koji se uklapaju u uvjete Inicijative za zapošljavanje mladih Europske investicijske banke (EIB)

Uključivanjem u EIB-ovu Inicijativu za zapošljavanje mladih (Jobs for Youth Initiative), HBOR krajnjim korisnicima kredita koji zapošljavaju i/ili će zaposliti mlade osobe omogućava dodatnu pogodnost u vidu sniženja kamatne stope za 20 baznih bodova od čega je najmanje 15 baznih bodova umanjenje EIB-a.

Mlada osoba je ona koja ima najmanje 15 godina, a najviše 30 godina u trenutku zapošljavanja/ osposobljavanja.

 

KRAJNJI KORISNICI

Krajnji korisnici prihvatljivi za umanjenje kamatne stope su mali i srednji poduzetnici sa zaposlenih do 249 radnika godišnje (na puno radno vrijeme) kao i subjekti srednje tržišne kapitalizacije (Mid-cap) sa zaposlenih od 250 do 2999 radnika godišnje (na puno radno vrijeme) koji ispunjavaju najmanje jedan od sljedeća tri kriterija:

 • tijekom 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit HBOR-u ili poslovnoj banci je zaposlio i još uvijek zapošljava, ili u idućih 6 mjeseci, računajući od datuma potpisivanja ugovora o kreditu odobrenog u okviru ove Inicijative, planira zaposliti:
  • najmanje jednu mladu osobu (ako je mali i srednji poduzetnik)
  • najmanje pet mladih osoba (ako je subjekt srednje tržišne kapitalizacije).

Obuhvaćen je:
– radni odnos na neodređeno vrijeme
– radni odnos na određeno vrijeme
– radni odnos na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
– probni rad
– pripravnički staž
– stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,
a nije obuhvaćeno unajmljivanje radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje te rad preko učeničkih ili studentskih servisa.

i/ili

 • tijekom 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit HBOR-u ili poslovnoj banci je pružio i još uvijek pruža strukovno osposobljavanje ili stažiranje, ili u idućih 6 mjeseci, računajući od datuma sklapanja ugovora o kreditu odobrenog u okviru ove Inicijative za zapošljavanje mladih, planira pružiti strukovno osposobljavanje ili stažiranje:
  • najmanje jednoj mladoj osobi (ako je mali i srednji poduzetnik)
  • najmanje pet mladih osoba (ako je subjekt srednje tržišne kapitalizacije).

i/ili

 • tijekom 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit u HBOR ili poslovnu banku je sudjelovao, ili u idućih 6 mjeseci računajući od datuma sklapanja ugovora o kreditu odobrenog u okviru ove Inicijative, planira sudjelovati u programu za mlade poduzetnike nevladine udruge ili obrazovne institucije.

Kao potvrdu o navedenom uz Zahtjev za kredit podnositelj zahtjeva dostavlja i popunjenu „Izjavu o ispunjenju kriterija za zapošljavanje mladih-MSP“ (ako je mali i srednji poduzetnik) ili „Izjavu o ispunjenju kriterija za zapošljavanje mladih-Mid-cap“ (ako je subjekt srednje tržišne kapitalizacije).

 

KAMATNA STOPA
 • kamatna stopa iz kreditnog programa, umanjena za 20 baznih bodova

 

PRIMJENA MJERE

Putem programa kreditiranja HBOR-a:

 • na nove zahtjeve za kredit
 • na kredite minimalne ročnosti 2 godine
 • na cijeli rok otplate kredita

Nije dozvoljeno kombiniranje Mjere i subvencije iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

 

OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJENJU KRITERIJA

Kao potvrdu o navedenom uz Zahtjev za kredit podnositelj Zahtjeva dostavlja i popunjenu:

 

Za ispis preuzmite cjeloviti tekst mjere za zapošljavanje mladih EIB-a, a više informacija o suradnji HBOR-a s EIB-om dostupno je na: https://www.hbor.hr/naslovnica/hbor/suradnja-s-europskom-investicijskom-bankom/