Poštovani,

U Zagrebu je 21. studenog 2016. održana HBOR-ova 15. Međunarodna konferencija o poticanju izvoza koja je okupila 350 predstavnika hrvatskih izvoznika, domaćih i međunarodnih institucija i banaka.

Prije početka konferencije HBOR je s EIB-om potpisao Ugovor o garanciji po Modelu podjele rizika u iznosu od 50 milijuna eura koji će omogućiti povećanje kreditne aktivnosti prema srednje kapitaliziranim društvima u iznosu od 100 milijuna eura.

Osim navedenog, u ovom broju newslettera obavještavamo Vas o poboljšanju uvjeta za krajnje korisnike unutar HBOR-ovih programa kreditiranja „Gospodarstvo“, „Nova proizvodnja“ i „Mikrokreditiranje uz potporu o EU“ te donosimo detalje o HBOR-ovom uključenju u Inicijativu za zapošljavanje mladih i snižavanju kamatnih stopa za investicije poduzetnika koji zapošljavaju mlade.

Također, donosimo pregled novootvorenih EU natječaja, EU natječaja u najavi te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

 

Održana HBOR-ova 15. Međunarodna konferencija o poticanju izvoza

21. studenog 2016. pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske održana je jubilarna, 15. međunarodna konferencija HBOR-a o poticanju izvoza. Na konferenciji se okupilo 350 predstavnika hrvatskih izvoznika, domaćih i međunarodnih institucija i banaka. Konferenciju su otvorili Zdravko Marić, ministar financija i izaslanik Premijera Republike Hrvatske, a nazočili su i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Gabrijela Žalac te ministar turizma Gari Cappelli.

Ministar Zdravko Marić pohvalio je dosadašnje napore HBOR-a u poticanju izvoza i istaknuo da HBOR, kao razvojna i izvozna banka, svoje aktivnosti treba usmjeriti u tri ključna pravca: „HBOR treba biti usmjeren prema ciljanoj potpori poduzetnicima-izvoznicima, kreiranju novih financijskih instrumenata koji će omogućiti podjelu rizika i lakši pristup poduzetnika izvorima financiranja, te prema daljnjem razvijanju programa kreditiranja projekata sufinanciranih iz EU fondova.“

U panel diskusiji, koja se vodila pod nazivom „Tko je tko u izvoznom procesu“, sudjelovali su Miguel Morgado direktor EIB-a za Jadransku regiju, Gordana Kovačević, predsjednica Uprave Ericsson Nikola Tesla, Martina Jus, članica Uprave HBOR-a, Zdenko Adrović, predsjednik Hrvatske udruge banaka, Alojzije Šestan, direktor ŠESTAN-BUSCH d.o.o. i veleposlanik Kanade u RH, Daniel Henry Andrew Maksymiuk.

Tijekom konferencije održane su i tri radionice na kojima se razgovaralo o mogućnostima osiguranja od neplaćanja na domaćem i inozemnom tržištu, predstavljene su prednosti korištenja HBOR-ove police osiguranja pri dobivanju kredita i garancija te je predstavljen Europski savjetodavni centar za ulaganja i iskustva poduzetnika u korištenju sredstava fondova EU.

Na završetku konferencije Goran Filipić, član Uprave HBOR-a, zahvalio je svim sudionicima na dolasku i istaknuo da je podrška izvozu obveza svih uključenih u ovaj kompleksan posao: „Napori hrvatskih izvoznika i njihovi dosadašnji rezultati obvezuju sve nas da osnažimo podršku i uskladimo sve svoje aktivnosti na području poticanja izvoza.“

 
 

U Hrvatskoj potpisan prvi EIB-ov projekt uz potporu EFSU-a

Europska investicijska banka HBOR-u je pružila potporu putem garancije u iznosu od 50 milijuna eura za financiranje projekata srednje kapitaliziranih društava i drugih prioriteta u Hrvatskoj. Ovo je prvi EIB-ov projekt u Hrvatskoj koji se provodi uz garanciju Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), garantnog fonda uspostavljenog u okviru Plana ulaganja za Europu – takozvanog Junckerovog plana.

Projekt je strukturiran kao instrument podjele rizika za pokriće 50% kreditnog rizika povezanog s portfeljem postojećih kredita poduzećima u HBOR-ovoj bilanci. Preduvjet je da HBOR sredstvima koja se stavljaju na raspolaganje u okviru garancije odobrava nove kredite srednje kapitaliziranim društvima i ostalim prihvatljivim promotorima u iznosu do 100 milijuna eura.

 
 

HBOR snizio kamatne stope u dva kreditna programa – „Gospodarstvo“ i „Nova proizvodnja“

U cilju što kvalitetnijeg praćenja hrvatskih gospodarstvenika i poboljšanja uvjeta kreditiranja Uprava HBOR-a donijela je odluku o sniženju kamatnih stopa za 1 postotni bod po programima „Gospodarstvo“ i „Nova proizvodnja“. Tako će kamatne stope od sada pa na dalje iznositi 2, odnosno 3 posto godišnje, ovisno o vrsti projekta i području ulaganja.

Osim sniženja kamatne stope novost je i mogućnost izravnog kreditiranja po programu „Gospodarstvo“, što je nastavak HBOR-ove politike povećanja izravnog kreditiranja s ciljem pokretanja investicijskog ciklusa. U HBOR-u su procijenili da za navedenim programom postoji veliki interes poduzetnika te će uvođenje mogućnosti i izravnog kreditiranja zasigurno pridonijeti povećanju novih ulaganja.

Spomenuti programi namijenjeni su ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, uvođenju novih tehnologija i proizvoda te ulaganjima u istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing. Rokovi otplate su od 12 do 14 godina uključujući poček do 3 godine odnosno 5 godina ukoliko se radi o ulaganjima u podizanje ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada.

 

Smanjenje kamatne stope za poslovne banke i naknade za obradu kreditnog zahtjeva krajnjim korisnicima u programu kreditiranja Mikrokreditiranje uz potporu EU

Uprava HBOR-a donijela je odluku o izmjeni Programa kreditiranja „Mikrokreditiranje uz potporu EU“. Program je izmijenjen u dijelu koji se odnosi na visinu kamatne stope koju poslovna banka plaća HBOR-u te ista iznosi 2%, umjesto dosadašnjih 3,2% te u dijelu koji se odnosi na visinu naknade koju krajnji korisnik plaća Poslovnoj banci gdje ista sada iznosi 0,5% umjesto dosadašnjih 1%.

 
 

HBOR sniženjem kamatnih stopa potiče zapošljavanje mladih

HBOR se u listopadu 2016. godine uključio u Inicijativu za zapošljavanje mladih (Jobs for Youth Initiative), koju je pokrenula Europska investicijska banka (EIB), a kroz koju se financiraju ulaganja malih i srednjih poduzetnika u obrazovanje i stjecanje vještina, kao i zapošljavanje mladih.

Osnovna je značajka Inicijative ušteda na kamatnoj stopi koju ostvaruju subjekti koji zapošljavaju ili osposobljavaju mlade.

Ukupno sniženje kamatne stope iznosi 50 baznih bodova, a primjena ove Inicijative omogućena je kroz četrnaest HBOR-ovih programa (neovisno o tome odobrava li se kredit izravno ili putem poslovne banke) te se snižena kamatna stopa primjenjuje na cijeli vijek otplate kredita.

 
 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.2. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Otvoren od 4.11. do 26.12.2016.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, raspisala je natječaj za tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Sredstva javne potpore iznose 173 milijuna kuna s maksimalnim intenzitetom bespovratnih sredstava od 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Minimalni iznos pojedinačne potpore iznosi 30 tisuća eura, dok maksimalni iznos potpore iznosi 1 milijun kuna u protuvrijednosti u kunama. Korisnici ove operacije su jedinice lokalne samouprave sa ciljem financiranja gradnje nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5 tisuća stanovnika.

 

Objavljen natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“. Cilj Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršci korisnicima za provedbu istih u dvije grupe: GRUPE 1 – Energetske obnove višestambenih zgrada i GRUPE 2 – Horizontalnih mjera.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 152 milijuna kuna i to najmanje 97% (147,44 milijuna kuna) za financiranje aktivnosti iz GRUPE 1 te najviše 3% (4,56 milijuna kuna) za financiranje aktivnosti iz GRUPE 2.

Natječaj je otvoren od 17. listopada 2016., a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga za GRUPU 1 je 16. siječnja 2017. te do 16. prosinca 2016. za GRUPU 2.

 

Objavljen natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“.

Bespovratna sredstva dodijeljivat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 152 milijuna kuna, a natječaj je otvoren od 22. studenog 2016. te je krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga 20. veljače 2017.

 

Objavljen natječaj Ministarstva poljoprivrede „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je, u okviru Mjere i.20, poziv „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“, koji se provodi u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Predmet potpore su ulaganja u aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, a za ovaj je natječaj iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo alocirano 2,67 milijuna eura u protuvrijednosti u kunama.

Natječaj je otvoren od 15. listopada 2016., a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. prosinca 2016.

 

Objavljen natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“, namijenjen neprofitnim organizacijama i organizacijama civilnog društva.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a ova operacija predstavlja dodanu vrijednost nacionalnom programu s obzirom da će se usluga osigurati većem broju korisnika te se ciljana skupina proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe. Nadalje, kroz zapošljavanje većeg broja osobnih asistenata odnosno tumača/prevoditelja znakovnog jezika te videćih pratitelja, u provedbu će biti uključen veći broj organizacija civilnog društva, čime će se povećati dostupnost usluge osobne asistencije.

Za provedbu navedene operacije alocirano je 90 milijuna kuna, a projektne prijave zaprimaju se od 22. studenog 2016. do 31 prosinca 2020. godine.

 

Objavljeno e-savjetovanje za poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“. Poziv će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-ova za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“, aktivnosti 3d1.5.1. „Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP – Grupa MSP“.

U e-savjetovanju se, putem slanja komentara i prijedloga, može sudjelovati do 1. prosinca 2016.

 

Usvojen Radni program Horizon 2020 za 2016. – 2017. godinu

Usvojeni dvogodišnji program Horizon 2020 ističe mogućnosti financiranja koje su na raspolaganju tijekom 2016. i 2017. godine u iznosu od gotovo 16 milijardi eura. Dokument sadrži detaljne informacije o svim akcijama i posebnim izazovima, njihov djelokrug i očekivani učinak. Također identificira teme koje su pokrivene različitim aktivnostima za naredne dvije godine. Struktura programa je odraz cjelokupne fleksibilnosti Horizon 2020 koji se fokusira na dugoročne prioritete EU-a i gorućih društvenih izazova te brzo rješavanje problema.

 

Novi izvor informacija za europske gradove i urbana područja

U sklopu Programa Europske unije za gradove, Europska komisija je u listopadu pokrenula „Sve na jednom mjestu“ mrežni portal koji će nuditi ažurirane informacije o politikama Europske unije koje izravno utječu na gradove i urbana područja, poput npr. klimatskih promjena, pristupačnosti, mobilnosti i kružnog gospodarstva.

Portal će pomoći gradovima da pomoću mogućnosti financiranja iz europskih fondova, riješe izazove poput povoljnog stanovanja, energetske učinkovitosti ili pristupačnosti. Za hrvatski turizam posebno su zanimljivi izazovi daljnjeg razvijanja pristupačnosti u gradovima, razvijanja održivih modela poslovanja, digitalna tranzicija te ekonomija suradnje, budući da su spomenuti izazovi trenutno u užem fokusu mnogih dionika uključenih u razvijanje konkurentnosti turističke ponude u Republici Hrvatskoj.

Portal će na jednom mjestu sadržavati i bazu podataka s indikatorima o statusu i trendovima u ekonomskom razvoju, demografiji ili pristupu uslugama, s preko 800 urbanih područja. Baza podataka omogućit će gradskim vlastima i dionicima da usporede podatke i mjerenja, što je jedan od ciljeva Programa za gradove. Primjeri dobre prakse omogućit će gradovima da eksperimentiraju s novim idejama te da uoče jesu li izvedivi i korisni.

 

Objavljen Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti MSP-ova

Ministarstvo poduzetništva i obrta (danas Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta) objavilo je Program i izmjenu Programa dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvijenim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Programom se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpore male vrijednosti za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

 

Objavljena publikacija o održivom urbanom razvoju u EU

Brošura pokazuje primjere dobre prakse u održivom urbanom razvoju u EU. Više od dvije trećine europskog stanovništva živi u gradovima, a taj udio i dalje raste. "New Urban Agenda" EU-a se temelji na integriranom i na "place-based" pristupu - gdje se određena pitanja i problemi rješavaju u zajednici gdje se pojavljuju - kao viziji budućeg urbanog rasta Unije. Takav pristup će dovesti do promicanja uključivih, sigurnih, zelenih, otpornih te prosperitetnih i inovativnih gradova. Održivi urbani razvoj će također omogućiti i održavanje konkurentnosti Unije u svijetu koji se brzo mijenja uz očuvanje visoke kvalitete života za građane.  

 

Europska komisija predstavila program rada za 2017. godinu

Na temelju programa rada za 2017. godinu će Europska komisija (EK), Europski parlament i Vijeće unije raditi na zajedničkoj deklaraciji o dogovorenim ciljevima i prioritetima za navedenu godinu. Osim još aktualnog izražavanja zabrinutosti zbog izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Unije, u programu su istaknute ključne inicijative na kojima će EK ustrajati, ali i deset prioriteta koji predstavljaju politički, socijalni i ekonomski okvir djelovanja u 2017. godini:

  • 1. novi poticaji za stvaranje radnih mjesta, rasta i investicija;
  • 2. umreženog digitalnog jedinstvenog europskog tržišta;
  • 3. energetski učinkovita Unija s naprednom politikom o klimatskim promjenama;
  • 4. poštenije unutarnje tržište sa snažnim industrijskim temeljem;
  • 5. snažnija i poštenija ekonomska i monetarna unija;
  • 6. razuman i uravnotežen sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om;
  • 7. područje pravde i temeljnih prava baziranog na uzajamnom povjerenju;
  • 8. nova politika migracije;
  • 9. EU kao jači globalni akter;
  • 10. Unija demokratskih promjena.
 

Najavljen drugi krug poziva na dostavljanje projektnih prijedloga za "Urban Innovative Actions"

"Urban Innovative Actions" (UIA) inicijativa je Europske komisije koja pruža urbanim područjima u cijeloj Europi resurse za testiranje novih i još nepoznatih rješenja za suočavanje s urbanim izazovima. Za Inicijativu UIA je osiguran proračun od ukupno 372 milijuna eura za razdoblje 2014. - 2020. od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Drugi poziv na dostavu Projektnih prijedloga će se otvoriti do kraja studenog 2016. godine, s rokom za prijavu do ožujka 2017. godine te će biti posvećen trima temama: cirkularna ekonomija, integracija migranata i izbjeglica i urbana mobilnosti.

Konačna definicija tema bit će objavljena u pozivnoj dokumentaciji sredinom studenog, a prijavitelji trebaju voditi računa da projektne teme budu već uključene u druge programe i inicijative Europske unije. 

 

Makro-regionalne strategije Europske unije

Po prvi puta su u jednom preglednom dokumentu okupljene sve makro-regionalne strategije Europske unije: strategija EU-a za regiju Baltičkog mora (EUSBSR), strategija EU-a za dunavsku regiju (EUSDR), strategija EU-a za alpsku regiju (EUSALP), strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR). Svrha publikacije je pružiti uvid u pitanja koja se odnose na četiri makro-regionalne strategije i koji su njihovi ciljevi te upoznati pojedine sudionike strategija s ostalim strategijama kako bi se potakla i olakšala suradnja. Hrvatska kao Država članica sudjeluje u okviru dvije strategije - za dunavsku (EUSDR) i za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). 

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr