Poštovani,

U Zagrebu je 21. prosinca 2016. HBOR, povodom pokretanja novog financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“, potpisao Sporazum o financiranju sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU. Novi financijski instrument namijenjen je malim i srednjim poduzetnicima u fazi rasta i razvoja te će istima biti na raspolaganju 220 milijuna eura po znatno povoljnijim uvjetima od tržišnih.

HBOR će od 1. siječnja 2017. godine sniziti naknadu za obradu svih kreditnih zahtjeva s trenutnih 0,8 ili 1,0 na 0,5 posto, a navedeno će se sniženje odnositi na direktno financiranje i na financiranje putem poslovnih banaka.

Također, kako bi dodatno poboljšao uvjete osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja, HBOR će od 1. siječnja 2017. smanjiti i razdoblje čekanja na isplatu odštete sa 5 na 3 mjeseca te povećati postotak pokrića sa 85 na 90 posto. HBOR ujedno produljuje i rok provedbe Programa osiguranja koji je namijenjen malim izvoznicima do kraja 2018. godine.

U ovom broju newslettera donosimo pregled novootvorenih EU natječaja, EU natječaja u najavi te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

 

Novi financijski instrument – 220 milijuna eura povoljnih kredita za poduzetnike

Povodom pokretanja novog financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“, održano je svečano potpisivanje Sporazuma o financiranju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Ukupna vrijednost ovog financijskog instrumenta iznosi 110 milijuna eura iz fondova EU, a namijenjen je malim i srednje velikim poduzetnicima u fazi rasta i razvoja. Financijski instrumenti sufinanciraju se u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i dolaze u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova poduzetničkog kapitala.

U okviru instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“ poduzetnicima će se dodjeljivati dugoročni investicijski krediti s rokom otplate do 12 godina, koji će se nuditi po povoljnoj kamatnoj stopi. Kada se iznosu od 110 milijuna eura pribroje sredstva poslovnih banaka, koje će sudjelovati s minimalno 50 posto vlastitih sredstava, hrvatskim poduzetnicima na raspolaganju će biti 220 milijuna eura po znatno povoljnijim uvjetima od tržišnih.

Svečanom događaju prisustvovali su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, pomoćnik ministrice Dragan Jelić, predsjednik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dušan Tomašević i članovi Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Martina Jus i Goran Filipić.

„Financijski instrumenti predstavljaju novi i jednostavniji pristup EU sredstvima zbog bitno manjih administrativnih zahtjeva. Poduzetnici brže mogu doći do kredita po kamatama daleko nižim od uobičajenih kredita komercijalnih banaka te ih u ovom slučaju mogu koristiti za osnivačka ulaganja, investicije u zemljišta i građevinske objekte, opremu i uređaje, ali i druge aktivnosti“, izjavila je ministrica Žalac.

„Izuzetno mi je drago što je HBOR prepoznat kao ključni partner u provedbi ovog novog financijskog instrumenta kojeg ćemo provoditi u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika. Očekujemo veliki interes poduzetnika, a procjene pokazuju da će ova sredstva omogućit otvaranje gotovo 800 novih radnih mjesta“, izjavio je Tomašević.

Potpisivanjem ovog Sporazuma o financiranju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, pokrenulo je provedbu šestog financijskog instrumenta. Prethodnim Sporazumom o financiranju ukupne vrijednosti 150 milijuna eura, potpisanim u lipnju 2016. između Ministarstva i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), već se provodi pet financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

 
 

Snižene naknade za obradu kreditnih zahtjeva

HBOR od 1. siječnja 2017. godine snižava naknadu za obradu svih kreditnih zahtjeva s trenutnih 0,8 ili 1,0 posto na 0,5 posto.

Uprava HBOR-a donijela je odluku o privremenom sniženju naknade za obradu kreditnih zahtjeva, a odluka se primjenjuje na sve zahtjeve zaprimljene od 1. siječnja 2017. godine i odobrene do 31. prosinca 2017. godine.

Kod programa kreditiranja Pripreme izvoza, u slučajevima kada se kredit ugovara ili obnavlja na rok kraći od godine dana, HBOR je naknadu umanjio za 50 posto te sada za rok do tri mjeseca naknada iznosi 0,125 posto, za rok do šest mjeseci 0,25 posto te za rok do devet mjeseci umjesto 0,75 posto naknada iznosi 0,375 posto.

 
 

Poboljšanje uvjeta osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja

Uprava HBOR-a donijela je odluku o izmjeni uvjeta Programa osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja te odluku o produženju roka provedbe Programa osiguranja koji je namijenjen malim izvoznicima.

Od sada će izvoznici koji s inozemnim kupcima ugovaraju odgodu plaćanja do jedne godine moći osigurati i do 90 posto svojih potraživanja za razliku od dosadašnjih 85 posto. Razdoblje čekanja na isplatu odštete skraćeno je s 5 na 3 mjeseca te je na taj način izvoznicima omogućeno efikasnije upravljanje likvidnošću.

Produžen je također i rok provedbe Programa osiguranja koji je namijenjen malim izvoznicima do kraja 2018. godine. Tako će HBOR i dalje poticati izvozne projekte mikro i malih poduzetnika čiji godišnji izvozni promet iznosi do 2 milijuna eura. Korisnici ove police osiguranja ujedno mogu biti i poduzetnici koji tek započinju izvoziti. Predmet osiguranja su novčana potraživanja s odgodom do 180 dana, a police osiguranja mogu se vrlo povoljno i jednostavno ugovoriti za jednog ili više inozemnih kupaca. U slučaju neplaćanja inozemnog kupca, HBOR po ovoj polici isplaćuje poduzetnicima do 95% osiguranog iznosa potraživanja u roku od 3 mjeseca.

 
 

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava pod nazivom „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“. Poziv će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se u ukupnoj vrijednosti 114 milijuna kuna mikro, malim ili srednjim poduzećima, a sve s ciljem podržavanja projekata usmjerenih ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Pozivom su predviđene potpore za inovacije za MSP-ove, potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja i potpore male vrijednosti, dok će se ukupan iznos pojedinačnih potpora kretati od 760 tisuća kuna do 7,6 milijuna kuna.

 

Umjetnost i kultura za mlade

Otvoren od 12.12.2016. do 28.2.2017.

Ministarstvo kulture objavilo je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ natječaj pod nazivom „Umjetnost i kultura za mlade“. Cilj ovog Poziva je bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva, dok su ciljne skupine mladi u dobi od 15 do 25 godina, posebno mladi u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom/djeca s teškoćama u razvoju; pripadnici romske i drugih nacionalnih manjina; nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposleni; mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi).

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 18 milijuna kuna, a intenzitet potpore iznosi 100 posto prihvatljivih troškova.

 

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Otvoren od 5.12.2016. do 5.3.2017.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je privremeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“. Poziv je objavljen u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Sredstva ukupne vrijednosti 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini. Iznosi pojedinačnih potpora kreću se od 2 milijuna kuna do 20 milijuna kuna.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

 

Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti

Otvoren od 28.11.2016. do 16.1.2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava pod nazivom „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Svrha Poziva je razvoj graničnih istraživanja i jačanje kapaciteta Znanstvenih centara izvrsnosti čija je misija da znanstvenim istraživanjima i njihovom mogućom primjenom pomiču granice istraživanja, znanja i društva općenito, čime se povećava i unaprjeđuje međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te pridonosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

Temeljem ovog Poziva, prihvatljivi prijavitelji su Znanstveni centri izvrsnosti koji su osnovani/proglašeni odlukama ministra znanosti, obrazovanja i sporta. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se u ukupnoj vrijednosti od 380 milijuna kuna, pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 11,4 milijuna kuna do 38 milijuna kuna.

 

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., najavljuju raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Unutar Poziva prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici. Visina potpore po korisniku će iznositi 50 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti, a isplata će se vršiti u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.

Prihvatljive aktivnosti Poziva odnose se na kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, zatim kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, i mnoge druge.

Detaljnije informacije o prihvatljivosti možete pogledati u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” (NN 42/15), a bit će dostupne i u spomenutom natječaju.

 

Pokrenuto e-savjetovanje za Pozive „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" i „Certifikatom do tržišta“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja za javne Pozive „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" i „Certifikatom do tržišta“.

Sudjelovati u e-savjetovanju za Poziv „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ možete slanjem komentara i prijedloga do 27. prosinca 2016. godine putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4461. Svrha Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture poduzetničkih zona poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.“

Sudjelovati u e-savjetovanju za Poziv „Certifikatom do tržišta“ možete slanjem komentara i prijedloga do 8. siječnja 2017. godine putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4472. Cilj ovog Poziva je pružanje potpore malim i srednjim poduzetnicima za uvođenje i uporabu međunarodno priznatih certifikata te omogućiti olakšan pristup tržištima kako bi povećali izvoz, odnosno kako bi se povećala njihova konkurentnost.

Za detalje o e-savjetovanju Poziva „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" molimo pogledati ovdje.
Za detalje o e-savjetovanju Poziva „Certifikatom do tržišta“ molimo pogledati ovdje.

 
 

Najava otvaranja trećeg Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Interreg Europe

Program Interreg Europe pokrenut je s ciljem jačanja Kohezijske politike Unije u razdoblju 2014.-2020. kroz podršku i olakšanje učenja politika, dijeljenjem znanja i prijenosom dobre prakse između regionalnih i lokalnih tijela te drugih aktera regionalne važnosti. Za to razdoblje je za Europsku teritorijalnu suradnju namijenjeno 359 milijuna eura. Na službenoj web stranici Programa Interreg Europe objavljen je datum otvaranja trećeg Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detalji o Pozivu će biti objavljeni u siječnju 2017. godine, a samo otvaranje istog je zakazano za 1. ožujak 2017. godine, dok će se prijave zaprimati do 30. lipnja 2017. godine.

 

Poziv na dostavu pretprijava za program Eurostars 2

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dviju zemalja članica u projektu.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2 te omogućava tvrtkama da pošalju ranu verziju svoje prijave kako bi im se pomoglo sa konkretnim savjetima kako popraviti finalnu punu prijavu za Eurostars 2 program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles). Dostava pretprijave nije obavezna no na taj način tvrtke imaju mogućnost provjeriti koliko je njihov projekt u skladu s propozicijama programa te dobiti konkretne povratne informacije kako poboljšati prijavu. Rok za podnošenje pretprijave je 20. siječnja 2017. godine, a rok za podnošenje pune prijave je 2. ožujka 2017. godine.

 

Otvoren novi poziv Programa URBACT III

Program međuregionalne suradnje URBACT III financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Isti je otvoren u razdoblju od 5. prosinca 2016. do 31. ožujka 2017. godine.

Program podupire suradnju svih država članica EU te Norveške i Švicarske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Cilj projekata je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Kroz Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks) gradovi razmjenjuju svoja iskustva, probleme i svoja rješenja te pronalaze nove ideje kako bi riješili određeni problem u području održivog urbanog razvoja.

 

Novi EURAXESS portal Europske komisije

Europska komisija predstavila je novi, redizajnirani EURAXESS portal namijenjen znanstvenicima, privatnim i javnim znanstvenim organizacijama, privatnom sektoru te ostalim organizacijama i pojedincima uključenima u znanstvene aktivnosti.

Nacionalni EURAXESS portal u potpunosti je usklađen s EURAXESS portalom Europske komisije te je prvenstveno namijenjen stranim istraživačima koji žele ostvariti istraživačku karijeru u Hrvatskoj, ali i hrvatskim znanstvenim organizacijama i hrvatskim istraživačima, te svi ostalim korisnicima (privatna poduzeća koja zapošljavaju istraživače i sl.) koji na jednom mjestu mogu pronaći relevantne i ažurne informacije o brojnim aspektima koji se tiču dolazne i odlazne mobilnosti (informacije o reguliranju boravka i rada, izdavanje viza, zdravstveno i mirovinsko osiguranje, porezni sustav, smještaj, priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, intelektualno vlasništvo, ugošćavanje stranih istraživača, itd.)

 

Uputa korisnicima za postupanje u tipu operacije 7.2.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Uputu korisnicima za postupanje u tipu operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta'' vezano uz dostavu dokumentacije propisane u točki 7. Priloga II. natječaja za provedbu operacije 7.2.2. („Narodne novine“, broj 100/16), koja se odnosi na primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode.

 

Novi pravilnici za mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u Narodnim novinama br. 108/2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika mjere M19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD)“. Izmjene Pravilnika se odnose na provedbu podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija".

Također, u Narodnim novinama br. 109/2016 Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M17 „Upravljanje rizicima" Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Izmjene pravilnika se odnose na podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka".

Za detalje o izmjenama Pravilnika u okviru Mjere 17 molimo pogledati ovdje.
Za detalje o izmjenama Pravilnika u okviru Mjere 19 molimo pogledati ovdje.

 

Objavljeni pitanja i odgovori u okviru natječaja "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja"

Temeljem novih izmjena natječajne dokumentacije trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - IRI“ objavljeni su pitanja i odgovori na službenim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Natječaj je otvoren 4. svibnja 2016. i provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“, Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Specifičnog cilja 1.b.1. „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“, Operacije 1.b.1.1. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr