Poštovani,

U ovom broju našeg EU newslettera donosimo Vam detaljne informacije o novootvorenim EU natječajima u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., kao i o natječajima u okviru Programa transnacionalne suradnje „Interreg Mediterranean“ i „Interreg Dunav 2014.-2020.“

Uz navedeno, u ovom broju možete pronaći i indikativne planove objave natječaja za 2017. godinu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

Program kreditiranja EU projekata javnog sektora namijenjen je kreditiranju svih EU projekata javnog sektora, a mogu ga koristiti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb) te subjekti u većinskom vlasništvu JLPS-a ili Republike Hrvatske.

Program kreditiranja EU projekata privatnog sektora namijenjen je kreditiranju svih EU projekata privatnog sektora, a može ga koristiti svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik.

Program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice namijenjen je kreditiranju projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, odnosno sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a mogu ga koristiti podnositelji koji zadovoljavaju uvjetima natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.

Putem predmetnih programa kreditiranja, HBOR korisnicima EU fondova nudi pogodnosti financiranja između kojih izdvajamo:

  • zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije EU projekata (financiranje prihvatljivih, ali i neprihvatljivih troškova),
  • izdavanje jamstva za povrat predujma EU granta,
  • duge rokove otplate kredita do 17 godina,
  • priznavanje do 70 posto EU granta kao vlastitog učešća klijenta,
  • povoljne kamatne stope od 3% godišnje bez elementa državne potpore,
  • brze rokove obrade kreditnih zahtjeva.

 

Otvoren natječaj za provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Otvoren od 24.1.2017. do 24.3.2017.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., raspisali su natječaj za provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedbu tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet navedenog tipa operacije.

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti utržene proizvodnje te se proizvođačkoj organizaciji može isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura, odnosno najviše 100.000 eura u protuvrijednosti u kunama za poslovnu godinu.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja odnose se na poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije, zatim sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije te komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.

 

Objavljen novi natječaj za operaciju 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Otvoren od 27.1.2017. do 27.3.2017. 

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje: APPRRR), u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., raspisali su natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Prihvatljivi potencijalni korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a isplata će se vršiti u dvije rate u razdoblju od najviše tri godine.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, zatim kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme i drugo.

 

Otvoreni novi pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima

Otvoren od 12.1.2017. do 20.4.2017. 

Europska komisija objavila je dva poziva na dostavu projektnih prijedloga s ciljem sufinanciranja projekata za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama. Financijski doprinos Europske unije jednostavnim programima na unutarnjem tržištu iznosi 70% prihvatljivih troškova, u trećim zemljama iznosi 80% prihvatljivih troškova, a za navedenu je promociju iz proračuna Europske unije u 2017. godini dostupno ukupno 133.000.000 eura za sve EU članice.

Ciljevi mjera informiranja i promocije obuhvaćaju podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji, povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje, zatim povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije te ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema.

 

Otvoren drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje „Interreg Mediterranean 2014. - 2020.“

Otvoren od 30.1.2017. do 31.3.2017. 

Program transnacionalne suradnje Interreg Mediterranean osnovan je u svrhu promicanja održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanja, inovativnih usluga...), razumnog korištenja resursa (energije, vode, pomorskih resursa...) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji.

Na službenim stranicama Programa, objavljen je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Program ulaže sredstva za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz mediteranskog područja. Projekti se provode po modulima; M1: Strategije i politika; M2: Testiranje implementacije pilot projekata na programskom području i M3: Transnacionalna kapitalizacija ili u kombinaciji navedenih modula. Indikativna alokacija sredstava za ovaj Poziv iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 65.000.000 eura, odnosno 35.000.000 eura za „integrirane“ (M1+M2+M3) projekte, 15.000.000 za M2 te 15.000.000 eura za M3.

 

Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, najavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage” pod nazivom „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III”. Cilj ovog Poziva jest doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog Poziva su javne institucije, obrazovne ustanove, poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture, organizacije civilnog društva, udruge, sindikati, poduzetnici i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Ukupno predviđeni iznos potpore koja se dodjeljuje u okviru ovog Poziva iznosi 73.000.000 kuna. Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 700.000 kuna dok najviša vrijednost potpore iznosi 2.500.000 kn.

 

Najava drugog Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje „Interreg Dunav 2014.-2020.“

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020. osmišljen je u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje i pruža financijsku potporu za transnacionalne projekte koji doprinose razvoju inovativne, pristupačnije i održivije dunavske regije. Za transnacionalnu suradnju, u okviru ovoga Programa do 2020. godine, državama sudionicama na raspolaganju je 262.000.000 eura s ciljem ulaganja u istraživanje i inovacije, okolišne i resursne učinkovitosti, bolju povezanost regije te jačanje institucionalnih kapaciteta.

Objava Drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se u II. kvartalu 2017. godine.

 

Objavljen indikativni godišnji plan objave natječaja za 2017. godinu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavilo je indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020..

 

Indikativni godišnji plan natječaja iz Europskog socijalnog fonda za 2017. godinu za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavilo je indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Indikativni godišnji plan sadrži osnovne informacije o natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava kroz četiri prioritetne osi „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, „Socijalno uključivanje“, „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ i „Dobro upravljanje“.

 

Informacije uz najavu otvaranja trećeg Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa međuregionalne suradnje „Interreg Europe“

Na službenoj web stranici Programa Interreg Europe, u sklopu već najavljenog otvaranja trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga zakazanog za 1. ožujka 2017., objavljena je relevantna dokumentacija u svrhu pravovremene pripreme potencijalnih prijavitelja na navedeni poziv, a koja može poslužiti za pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga. Programski paket uključuje programski priručnik i obrasce za prijavu, alate za traženje partnera i ideja te stranicu za pomoć u razvoju projekta.

Program Interreg Europe pokrenut je s ciljem jačanja Kohezijske politike Unije u razdoblju 2014.-2020. kroz podršku i olakšanje učenja politika, dijeljenje znanja i prijenos dobre prakse između regionalnih i lokalnih tijela te drugih aktera regionalne važnosti. U navedenom razdoblju, za Europsku teritorijalnu suradnju namijenjeno je 359 milijuna eura.

 

Potpisan Sporazum o suradnji između Hrvatske i Slovenije u okviru Interreg Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska

U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska potpisan je Sporazum o suradnji između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te programskih tijela. Temeljem predmetnog Sporazuma, obje države i programska tijela prihvatile su obvezu za dobro upravljanje u okviru Programa suradnje, definirali zadaće i obveze vezane uz financijsko upravljanje, uspostavu sustava kontrole i revizije te uspostavu zajedničkih struktura za uspješnu provedbu programa.

 

Europa za građane 2014 - 2020 – poziv na javno savjetovanje

Program „Europa za građane 2014-2020“ usvojen je 2014. godine s ciljem poticanja na promišljanje o zajedničkoj povijesti i razvoju aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka. Program je podijeljen u dvije cjeline – Europsko sjećanje i Demokratski angažman i građansko sudjelovanje.

U sklopu predmetnog Programa, Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje za evaluaciju istog, a savjetovanje se provodi sredinom provedbenog postupka programa s ciljem prikupljanja prvenstveno stavova dionika (civilnog društva, korisnika, javnih tijela, prijavitelja i dr....) o rezultatima i utjecajima projekata. U savjetovanju se može sudjelovati do 10. travnja 2017. godine. 

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr