Poštovani,

Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da je, u Zagrebu 3. svibnja 2017., održana konferencija „Do boljih poslovnih rezultata uz sredstva EU fondova“ u suradnji Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatske gospodarske komore – Europske poduzetničke mreže. Konferencija je imala za cilj informirati poduzetnike o trenutnim i nadolazećim mogućnostima prijave projekata na natječaje sufinancirane sredstvima EU fondova te im približiti i tematiku financijskih instrumenata.

Nadalje, pored predstavljanja HBOR-ovih aktivnosti, u ovom broju EU newslettera donosimo Vam i detaljne informacije o novootvorenim EU natječajima u okviru Operativnih programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Uz navedeno, u ovom broju možete čitati o natječajima u najavi Ministarstva znanosti i obrazovanja te ostalim novostima i događanjima iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.

Održana konferencija „Do boljih poslovnih rezultata uz sredstva EU fondova“

Dana 3. svibnja 2017., u suradnji HBOR-a i HGK-EEN, održana je konferencija „Do boljih poslovnih rezultata uz sredstva EU fondova“. Na konferenciji se okupilo gotovo 150 predstavnika gospodarstvenika, državnih tijela (resornih ministarstava i agencija), konzultanata te predstavnika poslovnih banaka, a konferencija je organizirana s ciljem predstavljanja trenutnih i nadolazećih mogućnosti financiranja projekata iz sredstava EU fondova.

Uvodnim govorima sudionicima su se obratili Martina Jus, članica Uprave HBOR-a, Želimir Kramarić, podpredsjednik HGK za međunarodne poslove i EU te Dragan Jelić, pomoćnik ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Na konferenciji su održane dvije panel rasprave: Mogućnosti financiranja poduzetnika putem EU financijskih instrumenata i Bespovratna sredstva iz EU fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020. Tijekom panel rasprava sudionici su dobili informacije o EU financijskim instrumentima u aktualnoj financijskoj perspektivi, njihovoj implementaciji, budućim aktivnostima uz predstavljanje financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“, koja će postati operativna tijekom lipnja, te su upoznati s procedurama, aktualnim natječajima i natječajima u najavi za dodjelu EU bespovratnih sredstava.

 

Otvoreni novi natječaji za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“ u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Otvoren od 24.4.2017. do 3.7.2017.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisali su pet natječaja za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva", četiri natječaja za provedbu operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ te natječaj za provedbu operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“. Isti su objavljeni u Narodnim novinama br. 37/2017.

Natječaji unutar operacije 4.1.1. podijeljeni su s obzirom na ekonomsku veličinu korisnika te se odnose na sektor peradarstva i stočarstva te sektor voća i povrća.

Ukupna alokacija objavljenih natječaja iznosi 600.000.000 kuna, a objavljeni natječaji su slijedeći:

  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća“, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000 kuna),
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća“, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000 kuna),
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo“, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000 kuna),
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo“, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000 kuna) i
  • • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ (200.000.000 kuna).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Visina potpore po korisniku iznosi od 5.000 eura do 1.000.000 eura te za korisnike početnike do 100.000 eura. Intenzitet potpore iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, a moguće ga je uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova za mlade poljoprivrednike. Također, za provedbu operacije 4.1.2. u provedbi Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017.

Rok za podnošenje zahtjeva ovih natječaja počinje teći od 2. lipnja 2017. do 3. srpnja 2017.

 

Prvi poziv Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Otvoren od 27.3.2017. do 23.6.2017.

Program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u pograničnom području na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj, koje koordinira provedbu ovog programa zajedno s ostalim državama sudionicama, je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima, privatne institucije (uključujući privatna poduzeća) koja imaju pravnu osobnost i koje posluju minimalno dvije fiskalne godine u trenutku prijave i međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom nacionalnom zakonu i koje posluju minimalno dvije fiskalne godine u trenutku prijave, osim navedenih prijavitelja, pri prijavi na Standard+ projekte isti moraju uključivati najmanje 3 partnera (barem 1 po zemlji sudionici koji su bili članovi partnerstva nekog prethodno financiranog projekta). Teritorijalno prijavitelji mogu biti smješteni u jednoj od osam hrvatskih županija: Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Karlovačkoj.

Ukupan doprinos za ovaj Poziv iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 78.200.000 eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se za projekte koji uključuju aktivnosti poput plavih inovacija, sigurnosti i otpornosti, zaštite okoliša i kulturne baštine te pomorskog prijevoza i to u ukupnom intenzitetu potpore od 85% u rasponu alokacije iste od 500.000 eura do 1.000.000 eura.

 

Natječaj za operaciju 7.1.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

Otvoren od 27.3.2017. do 28.7.2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede raspisivala je natječaj za tip operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“.

Prihvatljivi korisnici u tipu operacije 7.1.1. su sve općine te gradovi do 10.000 stanovnika. Sredstva javne potpore za ovaj natječaj iznose 30.000.000 kuna dok se iznosi pojedinačnih potpora kreću od 5.000 eura do 70.000 eura uz ukupan intenzitet iste do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi su izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada.

Zahtjeve za potporu bit će moguće podnositi od 1. lipnja do 28. srpnja 2017.

 

Novi natječaj iz Vinske omotnice za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“

Otvoren od 4.5.2017. do 31.5.2017.

U sklopu Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. Vinska omotnica), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u NN 47/17 novi natječaj za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“.

Korisnici ove mjere su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Isti korisnik tijekom trajanja Nacionalnog programa unutar mjere može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti uz razinu potpore do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna RH.

 

Otvoren natječaj „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“

Otvoren od 3.5.2017. do 31.12.2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“.

Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima, a cilj istog je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 38.000.000 kuna, dok će iznos pojedinačne potpore po korisniku iznositi od 100.000 kuna do 1.000.000 kuna.

 

Otvoren natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike pod nazivom „Građenje reciklažnih dvorišta“

Otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.

Svrha predmetnog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti.

Sredstva javne potpore za ovaj natječaj iznose 144.500.000 kuna. Ukupan iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu na smije prelaziti iznos od 7.600.000 kuna, pri čemu je najniži iznos pojedinačnog projektnog prijedloga 500.000 kuna, a najviši 4.500.000 kuna uz predviđeni intenzitet potpore do 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

 

Otvorena dva nova natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ otvorilo dva ograničena i trajno otvorena Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ i „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“. Ukupan intenzitet potpore u oba poziva iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Poziv „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ ima za cilj pružiti daljnju podršku procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 135.000.000 kuna dok se iznosi pojedinačnih potpora kreću od 765.000 kuna i 11.475.000 kuna.

Poziv „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ ima za cilj pružiti podršku daljnjem procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici. Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 63.000.000 kuna dok se iznosi pojedinačnih potpora kreću od 100.000 kuna do 6.000.000 kuna.

Za detalje o Pozivu „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ molimo pogledati ovdje. Za detalje o Pozivu „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“  molimo pogledati ovdje.

 

Objavljen prvi poziv za gradove Benkovac, Beli Manastir, Knin, Petrinju i Vukovar u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima

Otvoren od 31.3.2017. do 31.12.2018.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova područjima malih gradova na ratom pogođenim područjima“. Cilj ovakvih ulaganja je smanjiti regionalne razlike, socijalnu nejednakost, isključenost i siromaštvo, kao i daljnju depopulaciju integriranim korištenjem sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ i Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020".

Ovaj Poziv prvi je u nizu poziva kroz koje Ministarstvo planira uložiti u oporavak pet depriviranih malih gradova – pilot područja koje su ujedno i prihvatljivi prijavitelji predmetnog poziva: Benkovac, Beli Manastir s općinom Dardom, Knin, Petrinju i Vukovar. Isti su odabrani temeljem kriterija indeksa višestruke deprivacije, veličine grada te stanja okupiranosti tijekom agresije na Republiku Hrvatsku.

Poziv je podijeljen prema grupama aktivnosti A i B. Grupa aktivnosti A odnosi se na pripremu dokumentacije koja je preduvjet za razvoj, prijavu i provedbu projekata iz odobrenih Intervencijskih planova u pet pilot gradova, dok se aktivnosti iz grupe B odnose na izgradnju kapaciteta gradova/nositelja Intervencijskih planova za razvoj i provedbu integriranih programa/alata koji imaju za cilj regeneraciju depriviranih područja.

Ukupna financijska alokacija za ovaj Poziv iznosi 39.407.381 kuna, uz intenzitet potpore 85% od ukupno prihvatljivih troškova. U slučaju grupe aktivnosti A, ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iznosi 26.657.381 kuna temeljem kojeg će se iznos pojedinačne potpore kretati do maksimalno 3.400.000 kuna, dok u slučaju grupe aktivnosti B, ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iznosi 12.750.000 kuna uz najviši iznos pojedinačne potpore do 2.550.000 kuna.

 

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo je, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja internacionalizacijom.

Ovom operacijom pridonosi se kvaliteti i relevantnosti visokog obrazovanja internacionalizacijom, razvojem i uspostavom združenih studija na stranim jezicima te razvojem studijskih i/ili obrazovnih programa, kao i modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva te promociji visokih učilišta iz Republike Hrvatske i inozemstva.

Predviđena financijska alokacija za ovaj Poziv iznosi 18.750.000, a temeljem navedenog Poziva iznosi pojedinačnih potpora će se kretati od 400.000 kuna do 1.800.000 kuna.

 

Najava poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo je, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, ograničen poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“. Isti ima za cilj razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovoga Poziva iznosi 45.600.000 kuna, a objava istog očekuje se u tekućem kvartalu 2017. godine.

 

Indikativni godišnji plan natječaja iz Europskog socijalnog fonda za 2017. godinu za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavilo je indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Indikativni godišnji plan sadrži osnovne informacije o natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava kroz četiri prioritetne osi „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, „Socijalno uključivanje“, „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ i „Dobro upravljanje“.

 

Objavljena Odluka za Program energetske obnove zgrada javnog sektora

U Narodnim novinama (NN 22/2017) objavljena je Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020. Cilj istog je cjelovita energetska obnova zgrada javnog sektora te smanjenje potrošnje energije, osobito zgrada u kojima se obavljaju društvene djelatnosti odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi.

Program se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ te je za njegovu provedbu do 2020. osigurano 211.800.000 eura.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr