Poštovani,

u ovom broju našeg EU newslettera, zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisala javni natječaj za dodjelu donacija pod nazivom „I ja želim posao“. Natječaj je namijenjen organizacijama civilnog društva za provedbu projekata koji povećavanju zapošljivost pripadnika teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina.

Također, sa zadovoljstvom izvješćujemo da je HBOR-u uručeno priznanje za uspješno organiziranje profesionalnog i privatnog okruženja dodjelom MAMFORCE Standarda za obiteljski i rodno odgovornu politiku upravljanja.

Nadalje, pored predstavljanja HBOR-ovih aktivnosti, u ovom broju EU newslettera donosimo Vam i detaljne informacije o novootvorenim EU natječajima u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., o novootvorenim natječajima u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. i Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

HBOR-u dodijeljen MAMFORCE Standard za obiteljski i rodno odgovornu politiku upravljanja

Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak dodijeljen je osnovni MAMFORCE Standard za obiteljski i rodno odgovornu politiku upravljanja. Isti se dodjeljuje organizacijama koje uspješno organiziraju posao i radno okruženje uz poštovanje načela ravnoteže profesionalnog i privatnog života te jednakih mogućnosti profesionalnog razvoja i napredovanja.

Standard se dodjeljivao u sklopu projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje privatnog i poslovnog života“ kojeg financira Europska unija. Cilj projekta je pomoći organizacijama u promjeni stavova, ukazati na stereotipe i uvesti nove oblike organizacijskog ponašanja kroz osvješćivanje važnosti provođenja mjera za usklađenje privatnih i poslovnih obaveza te omogućiti rodnu jednakost pri razvoju karijere i napredovanju.

„HBOR već 25 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika što ne bi bilo moguće bez vođenja brige o usklađenosti privatnog i poslovnog života. Uključivanje u projekt MAMFORCE pomogao nam je da osvijestimo prakse koje se već provode u HBOR-u i pridonose pozitivnoj radnoj atmosferi te nas ohrabrio da ih zadržimo i dalje razvijamo.“ Ističu iz direkcije Ljudskih potencijala HBOR-a.

Nositelj ovog projekta je Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a osim HBOR-u ovom prilikom MAMFORCE standard dodijeljen je i Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti i Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

 

„I JA ŽELIM POSAO“ – HBOR-ov javni natječaj za dodjelu donacija

HBOR je dana 19. svibnja 2017. raspisao javni natječaj pod nazivom „I ja želim posao“, a u svrhu dodjele donacija projektima koji povećavanju zapošljivost pripadnika teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su organizacije civilnog društva koje djeluju najmanje 2 godine i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Ukupna alokacija javnog natječaja iznosi 600.000 kuna, a iznosi pojedinačnih donacija po projektu prijavitelja će se kretati od 10.000 kuna do 50.000 kuna. Glavni kriterij za dodjelu donacije projektu je relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije. Financirat će se projekti koji pripadnicima ciljnih skupina pružaju mogućnost stjecanja potrebnih i/ili dodatnih kompetencija, znanja i vještina potrebnih za usklađivanje s potrebama na tržištu rada.

Projektni prijedlozi zaprimat će se do 19. lipnja 2017.

 

Otvoreni novi natječaji za provedbu podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“ u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisali su, u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., dva natječaja za provedbu podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Isti su raspisani temeljem objavljenog Pravilnika o predmetnoj podmjeri u Narodnim novinama br. 47/2017.

Ukupna alokacija objavljenih natječaja iznosi 300.000.000 kuna, a objavljeni natječaji su slijedeći:

  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima za mikro, male i srednje korisnike (180.000.000 kuna) i
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ za velike korisnike (120.000.000 kuna).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, također upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Visina potpore po korisniku iznosi od 15.000 eura do 3.000.000 eura za sektor prerade mesa i mlijeka, a za ostale sektore od 15.000 eura do 2.000.000 eura te za korisnike početnike do 200.000 eura uz intenzitet potpore do najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prijave na natječaj traju od 26. lipnja 2017. do 31. srpnja 2017.

 

Otvoren natječaj Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava pod nazivom „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“.

Cilj ovog poziva je pridonijeti aktivnostima mikro, malih i srednjih poduzetnika (nadalje: MSP) da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000 kuna, dok će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 20.000 kuna do 1.000.000 kuna.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je podijeljen na dva dijela, s obzirom na to da je rok za dostavu godišnjih financijskih izvještaja 31. ožujka, a tijekom prvog tromjesečja poduzetnici nisu u mogućnosti podnijeti cjelovit projektni prijedlog. Stoga se Poziv vodi kao trajno otvoreni Poziv koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a projektni će se prijedlozi zaprimati u dva vremenska roka i to od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. te od 16. travnja do 31. prosinca 2018.

 

Otvoren natječaj namijenjen JLS-ovima „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“

Otvoren od 21.4.2017. do 22.9.2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava pod nazivom „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, a cilj istog je omogućiti razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Sredstva javne potpore za ovaj natječaj iznose 76.000.000 kuna. Iznos pojedinačne potpore po prijavitelju kretat će od 1.000.000 kuna do 10.000.000 kuna, a sam intenzitet sufinanciranja ovisit će o indeksu razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Objavljen otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Otvoren od 24.4.2017. do 10.11.2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“, a predmet istog je dodjela bespovratnih sredstava MGPO-a temeljem predmetnog Programa za 2017. godinu.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrtima, trgovačkim društvima, zadrugama i ustanovama) te fizičkim osobama.

Poziv se financira iz proračuna nadležnog ministarstva te ukupna sredstva istog iznose 2.000.000 kuna. Sredstva se odobravaju u visini 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2016. i 2017. godini, a namjena istih je ulaganje u obrazovanje za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica te ishođenja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

 

Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020. – objavljen 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Otvoren od 9.5.2017. do 6.6.2017.

Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u dunavskoj regiji na dostavu projektnih prijedloga u okviru drugog poziva. Detaljni uvjeti i rokovi na dostavu projektnih prijedloga mogu se pronaći u Priručniku za prijavu (eng. „Application Manual”) uključenom u Paketu za prijavitelje (eng. „Application Pack”) koji predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals.

U Programu transnacionalne suradnje Dunav sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka , Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska, tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina. Za transnacionalnu suradnju, u okviru ovoga Programa do 2020. godine, državama sudionicama na raspolaganju je (bez nacionalnog sufinanciranja) 221.924.597 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financirati 202.095.405 eura, a sve s ciljem ulaganja u istraživanje i inovacije, okolišne i resursne učinkovitosti, bolju povezanost regije te jačanje institucionalnih kapaciteta.

 

Europska komisija ulaže u transeuropske projekte za telekomunikacijsku mrežu

Otvoren od 6.5.2017. do 21.9.2017.

Europska komisija i Izvršna agencija za inovacije i mreže objavile su drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (nadalje: CEF) za područje telekomunikacija za 2017. godinu. Objavljeni poziv je drugi po redu iz CEF Telekom radnog programa za 2017. godinu kojim je kroz dodjelu bespovratnih sredstava za 2017. osigurano 77.000.000 eura za razvoj Europske infrastrukture digitalnih usluga.

Potencijalni prijavitelji iz svih država članica te Islanda i Norveške mogu podnijeti svoje prijave u područjima Kibernetičke sigurnosti, e-Dostave, e-Zdravlja i e-Nabave.

Podnositelji projektnih prijedloga svoje prijave na pojedinačne CEF pozive podnose u sustav namijenjen prijavama na internet stranicama 2017 CEF Telecom Calls. Dokumentacija povezana s odgovarajućim pozivima, kao i sve ostale informacije također su dostupne na istim internet stranicama.

 
 

Osigurano dodatnih 20 milijuna eura iz EU fondova za poduzetnike

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (nadalje: HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 5. svibnja 2017. dodatak Sporazumu o financiranju s kojim se inicijalno dodijeljeni iznos financijskom instrumentu ESIF Mali zajmovi povećava omotnica za 20 milijuna eura. Inicijalno je bilo dodijeljeno 12,5 milijuna eura, a sada s povećanom alokacijom omotnica iznosi 32,5 milijuna eura.

Financijski instrument ESIF Mali zajmovi namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva izravno odobrava zajmove visine do 50 milijuna EUR, uz povoljnije uvjete financiranja.

 

Vlada Republike Hrvatske donijela Nacionalni program reformi i Uredbu kojom se uvodi test malog i srednjeg poduzetništva

S ciljem odgovora na strukturne izazove hrvatskog gospodarstva i smanjivanje makroekonomskih neravnoteža te postizanje ciljeva Strategije Europa 2020., Vlada Republike Hrvatska usvojila je Nacionalni program reformi 2017. Nacionalni program reformi definira reformske mjere i aktivnosti koje će doprinijeti ostvarivanju dugoročno održivog gospodarskog rasta, povećanju zaposlenosti i stvaranju novih radnih mjesta te smanjenju makroekonomskih neravnoteža koje će se provoditi u narednih 12 do 18 mjeseci.

U skladu s tim, Nacionalni program reformi definira tri glavna cilja: „Jačanje konkurentnosti gospodarstva“, „Povećanje zapošljivosti i povezivanje obrazovanja s tržištem rada“ te „Održivost javnih financija“. Ostvarivanju ovih ciljeva doprinijet će provedba 53 reformske mjere u 12 reformskih područja.

Intencija je daljnje administrativno rasterećenje gospodarstva, ali i smanjivanje neporeznih davanja za barem 20% u razdoblju 2017.-2019. te kroz uvođenje procjene gospodarskih učinaka propisa na malo gospodarstvo kroz primjenu testa malog i srednjeg poduzetništva (nadalje: MSP test) spriječiti uvođenje nepotrebnih administrativnih troškova. MSP test predstavlja važan segment u izgradnji efikasnog sustava javnih politika u gospodarstvu i kvaliteti javnog upravljanja. Cjelokupni proces MSP testa dio je reforme sustava procjene učinaka propisa.

 

Otvoreno e-savjetovanje „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (nadalje: MGPO) pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-ova za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije. MGPO poziva predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 7. lipnja 2017. dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Poziva za dostavu projektnih prijedloga putem poveznice:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5422

 

Registrirajte svoj projekt unutar Europskog portala projekata ulaganja

U sklopu Plana ulaganja za Europu, popularno zvanog „Junckerov plan“, Europska komisija pokrenula je Europski portal projekata ulaganja, online platformu koja ima za cilj izgraditi most između promotora EU projekata i investitora diljem svijeta. Ista omogućuje promotorima EU projekata veću vidljivosti njihovih projekata, a potencijalnim investitorima pruža mogućnost ulaganja u EU.

 

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u javnoj raspravi

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo kako je trenutno u javnoj raspravi Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (nadalje: OPG) kojem je svrha definirati OPG. Nacrt propisuje uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju u OPG-u, prava i obveze OPG-a, rad i zapošljavanje na OPG-u, odabir i odgovornosti nositelja OPG-a, način i uvjeti za upis u Registar OPG-a, provedbena tijela i nadzor nad primjenom Zakona te druga pitanja važna za OPG.

Prijedlogom ovog zakona OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika u svojstvu fizičke osobe koji samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na radu njegovih članova te korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa.

 

Obavijest o izmjenama natječaja za podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve Izmjene natječaja za podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva za“:

  • operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine;
  • operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine;
  • operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine;
  • operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine;
  • operaciju 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Natječaji za ove operacije raspisani su 24. travnja 2017., a rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu može se počinje teći od 2. lipnja 2017. do 17. srpnja 2017.

 

Informacije o provedbi operacije 10.1.10. „Održavanje suhozida“

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (nadalje: Agencija) najavila je kako je od ove godine moguće na jedinstvenom zahtjevu zatražiti od Agencije ulazak u sustav potpore za operaciju 10.1.10. „Održavanje suhozida“ u mjeri 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. Ovom operacijom sprečava se razaranje tijela suhozida uslijed nepovoljnih vremenskih faktora, zarastanja neželjenom vegetacijom te nedovoljne i neadekvatne brige kako bi se održao karakterističan izgled tradicionalnog suhozida.

U okviru ove mjere, prihvatljivi korisnik mora imati već postojeći suhozid koji je tipičnog izgleda za područje, ukupne dužine minimalno 30 m, a mora se nalaziti na rubu ARKOD parcele. Suhozidi koji se nalaze unutar ARKOD parcele ili na terasama nisu trenutačno prihvatljivi za potporu. Da bi prijavljeni suhozid bio prihvatljiv za plaćanje, između ostalog, na ARKOD parceli na kojoj se nalazi suhozid mora se provoditi minimalna poljoprivredna aktivnost od strane poljoprivrednika koji je suhozid prijavio za plaćanje tj. parcela se mora održavati u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj.

Provedbom operacije 10.1.10. „Održavanje suhozida“, održavaju se već postojeći suhozidi karakterističnog izgleda. Nadomještanje dijelova suhozida koji su oštećeni ili podizanje novih bit će moguće kroz mjeru 4, podmjeru 4.4. „Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva“, operaciju 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. čija se provedba očekuje do kraja godine.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr