Poštovani,

u cilju što kvalitetnijeg praćenja hrvatskih gospodarstvenika i poboljšanja uvjeta sufinanciranja EU projekata, HBOR je snizio kamatne stope programa kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice i programa kreditiranja EU projekata privatnog sektora sa dosadašnjih 3% na 2,4%, odnosno 2,7% za kredite ugovorene uz rok otplate dulji od 10 godina.

Ujedno, u ovom broju informiramo Vas da je HBOR podržao izgradnju najvećeg broda s križnim jedrima na svijetu, o čemu možete više pročitati nastavku.

Nadalje, pored predstavljanja HBOR-ovih aktivnosti, donosimo Vam i detaljne informacije o novootvorenim EU natječajima u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

HBOR snizio kamatne stope programa kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice i programa kreditiranja EU projekata privatnog sektora

Uprava HBOR-a donijela je odluku o privremenom sniženju minimalne godišnje kamatne stope programa kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice i programa kreditiranja EU projekata privatnog sektora sa dosadašnjih 3% na 2,4% za kredite ugovorene uz rok otplate do 10 godina, odnosno na 2,7% za kredite ugovorene uz rok otplate dulji od 10 godina. Ova mjera se primjenjuje na zahtjeve odobrene do 31.12.2017.

Uz navedenu mjeru sniženja kamatnih stopa, putem predmetnih programa kreditiranja, HBOR korisnicima EU fondova nudi pogodnosti financiranja između kojih izdvajamo:

  • zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije EU projekata (financiranje prihvatljivih, ali i neprihvatljivih troškova),
  • izdavanje jamstva za povrat predujma EU granta,
  • duge rokove otplate kredita do 17 godina,
  • priznavanje do 70 posto EU granta kao vlastitog učešća klijenta,
  • brze rokove obrade kreditnih zahtjeva.
 

HBOR podržao izgradnju najvećeg jedrenjaka na svijetu

U Brodograđevnoj industriji Split porinut je najveći brod s križnim jedrima na svijetu koji se gradi za poduzeće Star Clippers Ltd. iz Monaka. Brod je dug 162 metra i širok 18,5 metara, nosivosti 2.000 tona te uz pet jarbola i jedra, prostire se na ukupnoj površini od 6.347 kvadratnih metara.

HBOR je prepoznao vrijednost ovog visokosofisticiranog projekta te podržao Brodosplit izdavši policu osiguranja. Time je HBOR preuzeo rizik povrata dijela kredita, dok je Brodosplit dokazao svoju kompetitivnost u izgradnji ovog jedinstvenog broda, od projektiranja do gradnje i opremanja složenom opremom te luksuznim interijerom.

 

Natječaj za operaciju 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“

Otvoren od 23.5.2017. do 18.9.2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, provedbu tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za ulaganja u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje, godišnje troškove istih te ulaganja u stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Korisnici ove mjere su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo te obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) i oni koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 28. Zakona o poljoprivredi.

Sredstva javne potpore po ovom Pozivu iznose 1.000.000 eura. Potpora će se odobravati na period do 5 godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura uz ukupan intenzitet potpore od 100%.

 

Otvoren prvi Javni poziv za sufinanciranje sanacija odlagališta otpada EU sredstvima

Otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“. Cilj ovog Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Sredstva javne potpore po ovom Pozivu iznose 80.000.000 kuna, uz ukupan intenzitet potpore do 85%, dok će se iznosi pojedinačnih potpora po projektnom prijedlogu iznositi od 1.875.000 kuna do 30.000.000 kuna.

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.”

Otvoren od 31.5.2017. do 1.8.2017.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavilo je Poziv za dostavu prijedloga u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje” pod nazivom „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”. Cilj ovog Poziva jest povećanje učinkovitosti, održivosti i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Ukupno predviđeni iznos potpore koja se dodjeljuje u okviru ovog Poziva iznosi 18.000.000 kuna uz maksimalan intenzitet potpore do 100%. Iznosi pojedinačnih potpora po projektu će se kretati od 400.000 kuna do 1.500.000 kuna. Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog Poziva su sindikati, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinice regionalne i lokalne samouprave te razvojne agencije.

 

Objavljen otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Otvoren od 23.5.2017. do 24.7.2017.

Ministarstvo kulture objavilo je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ natječaj pod nazivom „Umjetnost i kultura 54+“. Cilj ovog Poziva je je na socijalna uključivost i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost), ustanove u kulturi te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 20.000.000 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100%.

 

Otvoren prvi krug natječaja za „Light Concept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B Light“

Otvoren od 9.6.2017. do 15.9.2017.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. otvorila je prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Light Concept“ u sklopu projekta „B Light“.

„B Light“ shema je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost bespovratnih potpora za poduzetnike iznosi gotovo 53.000.000 kuna. Projekt provodi HAMAG-BICRO kao glavni korisnik te sedam regionalnih (županijskih) razvojnih agencija s programskog područja Mađarska-Hrvatska.

Projekti će biti odabrani kroz dva selekcijska koraka, a svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal). U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2.550.000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok se projekt može sufinancirati u maksimalnom intenzitetu do 75%.

 

Otvoreni Pozivi na dostavu projektnih prijedloga u okviru LIFE programa za 2017. godinu

Program LIFE objavio je natječaje za prijavu LIFE projektnih prijedloga za 2017. godinu. LIFE je program Europske unije kojim se želi osigurati razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem poput očuvanja prirode i biološke raznolikosti, gospodarenje otpadom, upravljanje resursima, kvaliteta zraka, sprječavanje i ublažavanje klimatskih promjena. Cilj je potaknuti bolje upravljanje u području zaštite okoliša i klimatskih promjena na svim razinama.

Kroz LIFE program sufinanciraju se projekti iz dva potprograma – „Okoliš“ i „Klimatske aktivnosti“. Ukupna alokacija sredstava kroz EU Life program za natječaje u 2017. godini iznosi 373.000.000 eura, od čega je preko 290.000.000 eura predviđeno za potprogram „Okoliš“, a preko 82.000.000 eura za potprogram „Klimatske aktivnosti“. Odabrane projekte Europska unija sufinancira do 60%, dok je za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta ili tipova staništa moguće ostvariti i do 75% sufinanciranja. Na Program se mogu prijaviti sva javna i privatna pravna tijela.

Za projekte iz potprograma „Klima“ natječaj će trajati do 7.9.2017., a za projekte iz potprograma „Okoliš“ do 14.9. – za prioritetna područja „Priroda i biološke raznolikosti“ te „Upravljanje okolišem i informacije“, odnosno do 12.9. – za prioritetno područje „Okoliš i učinkovitost resursa“.

 

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, najavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ Cilj ovog Poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

 

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavilo je Poziv pod nazivom „Podrška programima usmjerenim mladima“, koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Cilj ovog Poziva je povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i informiranje mladih, kao i pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprijeđenije razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Poziv će biti namijenjen jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave te organizacijama civilnog društva te je za provedbu istog izdvojeno 12.000.000 kuna.

 

Vukovar, Beli Manastir, Benkovac, Petrinja i općina Darda kreću u realizaciju projekata vrijednih 120 milijuna eura

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te predstavnici gradova Belog Manastira s općinom Darda, Benkovca, Petrinje i Vukovara, potpisali su sporazume o provedbi intervencijskih planova u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima predviđenog operativnim programima „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ i „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Svrha sporazuma je utvrditi prava i obveze sporazumnih strana u pitanjima provedbe intervencijskih planova kao i indikativnu financijsku alokaciju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koja iznosi 18.500.000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 4.000.000 eura iz Europskog socijalnog fonda po Intervencijskom planu.

 

Obavijest o izmjenama indikativnog godišnjeg plana objave natječaja za 2017. godinu Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ objavilo je izmjene i dopune indikativnog godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

 

Pokrenuto e-Savjetovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o nacrtu Uputa za prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je provođenje e-Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Poziv se planira u okviru specifičnog cilja 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim/prerađivačkim industrijama“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije. Financirat će se projekti koji predviđaju mjere kojima će se postići povećanje učinkovitosti korištenja energije omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 114.000.000 kuna, pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora po projektnom prijedlogu kretati od 500.000 kuna do 20.000.000 kuna. Ovisno o veličini poduzeća (veliko, srednje ili malo), maksimalni iznos potpore će iznositi 45% za velika, 55% za srednja te 65% za mala poduzeća.

Savjetovanje je otvoreno do 9.7.2017., a svi zainteresirani pozvani su na aktivno uključivanje u savjetovanje te na dostavu svojih primjedbi i prijedloga uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje. Objava Poziva planirana je tijekom mjeseca srpnja, s rokom za dostavu projektnih prijedloga od 4 mjeseca.

 

Drugo izdanje natjecanja „Ideje iz Europe“

Natjecanje „Ideje iz Europe“ pokrenuto je 2015. godine u cilju potrage za poduzetnicima širom EU koji imaju „ideje koje mijenjaju svijet i koje je vrijedno ostvariti“. Cilj ove Inicijative je prevladavanje globalnih izazova na djelotvoran i učinkovit način koristeći poslovne ideje koje imaju društveni i/ili ekonomski utjecaj, aktivno tražeći ideje, spajajući dionike koji su nužni dijelovi slagalice u cjelokupnom rješenju i podupirući zajednički razvoj prema cilju. Svrha ovog natjecanja nije samo otkriti, već i na transparentan način, skalirati poslovne ideje (postići njihov rast) te poduzetnicima pružiti priliku za promociju i umrežavanje. Također, proces odabira „Ideja iz Europe“ služi i tijelima državne uprave u detektiranju prepreka koje poduzetnici trebaju prevladati u realizaciji ideje, u danom kontekstu/industriji te prihvaćanju smjernica za njihovo uklanjanje.

Za prijavu na predmetni natječaj je potrebno zadovoljiti kriterije koje u sebi sadrže poduzetničko rješenje za globalne izazove, zatim ideju koja ima društveni i/ili ekonomski učinak, zadovoljava potrebe tržište i građana, potvrđena je određenim dokazima te ideju koju je moguće skalirati (proširiti na druga tržišta, područja).

Svaka država članica EU provodi nacionalnu selekciju putem koje se odabire jedan poduzetnik s idejom za koju se smatra da zavrjeđuje biti pozvana i predstavljena svijetu. Proces nacionalne selekcije kreće od elektroničke prijave ideje putem obrasca koja traje do 15.9.2017. U listopadu 2017., na temelju ispunjenog obrasca, nacionalni žiri odabrat će najbolje kandidate za predstavljanje ideje uživo koji u Hrvatskoj čine predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, HAMAG-BICRO-a te nominirani predstavnici partnerskih organizacija.

 

Otvoren poziv na EEA i Norveški fond za zapošljavanje mladih

Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EEA i Norveški fond za zapošljavanje mladih. Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih. Fond za zapošljavanje mladih će podupirati tri područja: Inovacije i istraživanja, Prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi i Analize i istraživanja/studije.

Vrijednost Fonda iznosi 60.610.000 eura, sufinanciranje iz istog je 85%, dok sama vrijednost pojedinog projekta mora biti veća od 1.000.000 eura. Prihvatljivi predlagatelji mogu biti: jedinice lokalne samouprave, regije/županije, institucije na nacionalnoj razini, državna poduzeća/organizacije, javna i privatne obrazovne i istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, fondacije, poduzetnici, udruženja te socijalni partneri.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1.8.2017.

 

Provedba strategije jedinstvenog digitalnog tržišta

Europska komisija je u svrhu jedinstvenog digitalnog tržišta predložila pet zakonodavnih prijedloga i političkih inicijativa. Pozornost je usmjerena na postizanje političkog dogovora s Europskim parlamentom i Vijećem o osuvremenjivanju telekomunikacijskih propisa EU, kako bi se pojačala ulaganja u kvalitetne mreže velike brzine te postiglo digitalno gospodarstvo i digitalno društvo. Od jedinstvenog digitalnog tržišta očekuje se doprinos gospodarstvu Europske unije u iznosu od 415.000.000.000 eura, porast inovacija, stotine tisuća novih radnih mjesta i bolja povezanost unutar EU.

Komisija će djelovati na tri glavna područja na razini EU: razvoj punog potencijala europskog podatkovnog gospodarstva, zaštita europske imovine rješavanjem izazova cyber-sigurnosti i promicanje internetskih platformi kao odgovornih dionika u pravednom internetskom ekosustavu.

 

5,5 milijardi eura godišnje za povećanje obrambenih kapaciteta Europe kroz Europski fond za obranu

Europska komisija je, dana 7.6.2017., pokrenula Europski fond za obranu kako bi se državama članicama pomoglo da učinkovitije troše novac državnih obveznika, smanje udvostručenje rashoda i postignu bolju vrijednost za novac. Cilj Fonda je koordinacija, dopuna i povećanje nacionalnih ulaganja u istraživanja u području obrane, razvoj prototipova i nabavu obrambene opreme i tehnologije.

Europski fond za obranu pridonijet će Europskoj uniji koja štiti i brani svoje građane te će se tako dopuniti drugi segmenti: Plan provedbe Globalne strategije u pogledu sigurnosti i obrane, u kojem se određuje nova razina nastojanja za Uniju i utvrđuju mjere za njihovo ostvarenje i provedba zajedničke izjave EU-a i NATO-a, koju su potpisali predsjednik Europskog vijeća, predsjednik Komisije i glavni tajnik NATO-a.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr