Poštovani,

Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas kako su dana 24.10.2017. HBOR i poslovne banke Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisale Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduzetnicima je omogućen lakši pristup financiranju uz značajno niže kamatne stope od tržišnih te bez redovnih naknada koje se naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

Također, u cilju što kvalitetnijeg praćenja hrvatskih gospodarstvenika i poboljšanja uvjeta sufinanciranja EU projekata, HBOR je snizio kamatne stope programa kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice sektora sa dosadašnjih 2,4% na 1,7%, odnosno sa 2,7% na 1,9% za kredite ugovorene uz rok otplate dulji od 10 godina.

Pored navedenog, pročitajte i ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

Započinje provedba financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“

Dana 24.10.2017. HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50% iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0%, dok će se preostalih 50% iz izvora poslovnih banaka plasirati po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

Dodana vrijednost „ESIF Kredita za rast i razvoj“ za poduzetnike bit će i oslobođenje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit, sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

Krajnji korisnici „ESIF Kredita za rast i razvoj“ mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci, a dopuštena su ulaganja u djelatnostima prerađivačke industrije, turizma te kreativne industrije i usluga temeljenih na znanju.

Namjena za koju se sredstva mogu odobriti jesu ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30% iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom.

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine). Najniži iznos kredita može biti 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviši 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma. Ukupni kreditni potencijal „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

HBOR snizio kamatne stope programa kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Uprava HBOR-a donijela je odluku o privremenom sniženju minimalne godišnje kamatne stope programa kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice i programa sa dosadašnjih 2,4% na 1,7% za kredite ugovorene uz rok otplate do 10 godina, odnosno sa 2,7% na 1,9% za kredite ugovorene uz rok otplate dulji od 10 godina. Ova mjera se primjenjuje na zahtjeve odobrene do 31.12.2018.

Uz navedenu mjeru sniženja kamatnih stopa, putem predmetnih programa kreditiranja, HBOR korisnicima EU fondova nudi pogodnosti financiranja između kojih izdvajamo:

  • zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije EU projekata (financiranje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova),
  • izdavanje jamstva za povrat predujma EU granta,
  • rokove otplate kredita do čak 17 godina,
  • priznavanje do 70% EU granta kao vlastitog učešća klijenta i
  • brze rokove obrade kreditnih zahtjeva.
 

Otvoren Javni poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

Otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", specifičnog cilja 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“ Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Cilj Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Sredstva javne potpore po ovom Pozivu iznose 114.000.000 kuna, dok će se iznosi pojedinačnih potpora po projektnom prijedlogu iznositi od 350.000 kuna do 20.000.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

 

Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. – otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga Seed Money Facility

Otvoren od 2.10.2017. do 7.12.2017.

U okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014. - 2020. otvoren je poziv za javne i privatne organizacije sa sjedištem u dunavskoj regiji na dostavu projektnih prijedloga za Seed Money Facility (SMF). Seed Money Facility je instrument namijenjen pružanju podrške razvoju transnacionalnih projekata usklađenih s prioritetnim područjima Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR).

U Programu transnacionalne suradnje Dunav sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka, Slovačka, češka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska, tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina. Za transnacionalnu suradnju, u okviru ovoga Programa do 2020. godine, državama sudionicama na raspolaganju je (bez nacionalnog sufinanciranja) 221.924.597 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financirati 202.095.405 eura, a sve s ciljem ulaganja u istraživanje i inovacije, okolišne i resursne učinkovitosti, bolju povezanost regije te jačanje institucionalnih kapaciteta.

 

Otvoren poziv Programa URBACT III – Mreže za transfer

Otvoren od 20.9.2017. do 10.1.2018.

Temeljem odluke Odbora za monitoring URBACT III programa, otvoreno je 25 Poziva za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Mreža za transfer“. U ovim projektima vodeći partner je jedan od 97 gradova kojima je dodijeljena titula Good Practice City. Vodeći partner u Mrežama za transfer prenosi svoja iskustva o dobrim praksama na ostale gradove uključene u mrežu.

Mreže za transfer su jedna od tri vrste mreža koje se razvijaju u sklopu URBACT III programa, zajedno s Mrežama za planiranje aktivnosti i Mrežama za implementaciju. Mreže za transfer fokusiraju se na usvajanje i prijenos već provjerenih dobrih praksi od strane gradova Europske unije.

Program međuregionalne suradnje URBACT III financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje te sredstvima EFRR podupire suradnju svih država članica EU te Norveške i Švicarske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Cilj projekata je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Kroz Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks) gradovi razmjenjuju svoja iskustva, probleme i svoja rješenja te pronalaze nove ideje kako bi riješili određeni problem u području održivog urbanog razvoja.

 

Objavljen natječaj u sklopu Hrvatsko - švicarskog programa istraživanja 2017. - 2023.

Otvoren od 9.10.2017. do 19.1.2018.

Švicarska nacionalna zaklada za znanost, u suradnji sa Hrvatskom zakladom za znanost, objavila je natječaj u vrijednosti 4.203.000 CHF kojim će se švicarskim i hrvatskim znanstvenicima omogućiti da zajedno u obliku konzorcija provode istraživačke aktivnosti. Odabrani znanstvenici iz različitih područja provodit će istraživanja u hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama. Natječajem će se financirati najviše 12 zajedničkih projekata.

Natječaj je otvoren u okviru Hrvatsko-švicarskog programa istraživanja (engl. Croatian-Swiss Research Programme - CSRP) 2017. – 2023. za potrebe hrvatske znanstvene zajednice u cilju jačanja međunarodne integracije te razvijanja suradnje sa znanstvenicima iz zapadne Europe.

 

Otvoren ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje“

Otvoren od 24.10.2017. do 31.12.2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje“. Cilj ovog Poziva je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj, kao i povećati kapacitete nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama kroz podizanje razine spremnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja kriznim situacijama.

Svrha ovog projekta je osposobljavanje i opremanje 231 pričuvnika DIP CZ-a (tim za traganje i spašavanje iz ruševina, tim za spašavanje iz vode i tim za logističku podršku) i 50 pripravnika vatrogasaca DVIP-a te opremanje centara DIP CZ-a (u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu) i DVIP-a (u Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku). Također će biti nabavljena potrebna pojedinačna zaštitna i spasilačka oprema, te oprema za Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja. Uz navedeno, postići će se i bolja informiranost poslodavaca, udruga i opće javnosti o mogućnostima sudjelovanja njihovih djelatnika i članova u sustavu civilne zaštite.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za poziv „Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje“ iznose 55.970.924,39 kuna, dok maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 85%.

 

Otvoren ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“

Otvoren od 24.10.2017. do 31.12.2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“. Cilj ovog Poziva je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama podizanjem svijesti zajednice o smanjenju rizika od katastrofa u svrhu stvaranja zajednica otpornijih na postojeće i buduće rizike.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za poziv „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ iznose 12.330.929,91 kuna, dok maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 85%.

 

Objavljen Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2017. godinu Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ objavilo je ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru predmetnog Operativnog programa s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja, koji možete vidjeti ovdje.

 

Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine. Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet koje su osnovane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kojima upravljaju lučke uprave na čijem se teritoriju luka nalazi.

Ulaganja su predviđena s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i svladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast, odnosno pružanja održivih i modernih usluga prijevoza hrvatskim otocima tijekom cijele godine, čime će se poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Potpore temeljem ovog Programa se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, dok se objava Poziva iz navedenog Programa očekuje kroz naredni mjesec. Potpore će se dodjeljivati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020.

 

Novi Jamstveni program „Poljoprivrednici“

HAMAG-BICRO je predstavilo novi Jamstveni program „Poljoprivrednici“. Cilj istoga je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede. Program je namijenjen svim subjektima malog gospodarstva - uključujući obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva koja se bave primarnom poljoprivredom i druge pravne oblike koji imaju status subjekata malog gospodarstva.

Ovaj Jamstveni program omogućuje financiranje obrtnih sredstava te ima nižu premiju koja se naplaćuje za izdano jamstvo. Najviši iznos jamstva iznosi 10.000.000 kuna za investicije te najviše do 750.000 kuna za obrtna sredstva.

 

Novi pravilnici za mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Pravilnik o provedbi mjere M19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD)“. Izmjene Pravilnika se odnose na provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.

Također, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Za detalje o izmjenama Pravilnika u okviru Mjere 4 molimo pogledati ovdje.

Za detalje o izmjenama Pravilnika u okviru Mjere 19 molimo pogledati ovdje.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr