Poštovani,

Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas kako su dana 18. travnja 2018. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduprijet će se ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, preradu i razvoj poljoprivrednih proizvoda, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području te ulaganja u sektoru šumarstva.

Nadalje, dana 8. svibnja 2018. održana je konferencija „Do boljih poslovnih rezultata uz sredstva EU fondova“, koju su organizirali Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska gospodarska komora – Europska poduzetnička mreža, a ista je organizirana s ciljem predstavljanja trenutnih i nadolazećih mogućnosti financiranja projekata iz sredstava EU fondova.

Informiramo Vas da će HBOR organizirati dana 21. svibnja 2018. besplatnu radionicu za mikro, male i srednje poduzetnike koji se bave izvozom na kojoj će također biti više riječi i o financiranju projekata EU fondova.

Također, donosimo pregled novootvorenih EU natječaja, EU natječaja u najavi te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.

Pokrenut financijski instrument iz Programa ruralnog razvoja RH „Investicijski krediti za ruralni razvoj“

Dana 18. travnja 2018. povodom pokretanja novog financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., održano je svečano potpisivanje Sporazuma o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Na svečanom potpisivanju nazočili su premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ministar financija Zdravko Marić, ravnateljica APPRRR-a Matilda Copić te predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko.

U sklopu svečanog događanja, prisustvovao je i predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Vjeran Vrbanec koji je također sa navedenim institucijama potpisao Sporazum za pokretanje „Mikro i Malih zajmovi za ruralni razvoj“ čija se provedba očekuje od svibnja 2018. godine te „Pojedinačnih jamstva za ruralni razvoj“ čija se provedba očekuje od lipnja 2018. godine.

Ukupan iznos Programskog doprinosa namijenjen za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ iznosi 35.294.117,64 EUR, što u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti iznosi 268.235.294,06 HRK. Navedeni Programski doprinos sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 228.000.000,00 HRK te nacionalnim doprinosom u iznosu od 40.235.294,06 HRK.

U okviru predmetnog financijskog instrumenta poljoprivrednicima i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva će se odobravati dugoročni investicijski krediti. Krediti će se odobravati putem poslovnih banaka koje će HBOR odabrati u postupku javne nabave, a planirani početak provedbe je kraj 2018. godine.

„Kako uspješno izvoziti“, besplatna radionica u Zagrebu, 21.5.2018.

HBOR organizira besplatnu radionicu namijenjenu mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji se bave izvozom. Cilj radionice je pružiti osnovne informacije istima o mogućnostima financiranja i osiguranja izvoza te o financiranju EU projekata kako bi im se olakšao pristup financiranju, nastup na inozemnim tržištima te pronalazak novih kupaca.

Radionica će se održati 21. svibnja 2018. (ponedjeljak) u 9,00 sati u prostorijama HBOR-a, Gajeva 33, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresirane da svoj dolazak potvrde na e-mail krihtar@hbor.hr najkasnije do četvrtka 17. svibnja 2018.

Održana konferencija „Do boljih poslovnih rezultata uz sredstva EU fondova“

Dana 8. svibnja 2018., u suradnji HBOR-a i HGK-EEN, održana je konferencija „Do boljih poslovnih rezultata uz sredstva EU fondova“. Na konferenciji se okupilo gotovo 150 predstavnika gospodarstvenika, državnih tijela (resornih ministarstava i agencija), konzultanata te predstavnika poslovnih banaka, a konferencija je organizirana s ciljem predstavljanja trenutnih i nadolazećih mogućnosti financiranja projekata iz sredstava EU fondova.

Uvodnim govorima sudionicima su se obratili Hrvoje Čuvalo, član Uprave HBOR-a, Marko Jurčić, savjetnik predsjednika HGK te Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Posjetitelji konferencije su imali prilike saznati više o EU financijskim instrumentima, njihovoj ulozi u aktualnoj financijskoj perspektivi i mogućnosti koje isti pružaju, te također budućim aktivnostima u ovom području uz predstavljanje nove kreditne linije „Investicijski krediti za ruralni razvoj“. Na konferenciji se ujedno potaknula rasprava o aktualnim EU natječajima u području malog i srednjeg poduzetništva, otežanim okolnostima prijave natječaja „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“ te natječajima u najavi u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, aktivnostima u budućem razdoblju nadležnih institucija, ulozi HBOR-a u sufinanciranju EU projekata te čula iskustva poduzetnika čiji su se projekti sufinancirali EU sredstvima.

Konferencija se održala kroz dvije panel rasprave „Mogućnosti financiranja poduzetnika putem EU financijskih instrumenata“ i „Bespovratna sredstva iz EU fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020.“, čiji su sudionici bili predstavnici institucija nadležni za uspostavu i provedbu financijskih instrumenata i natječaja za bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 

Objavljen novi natječaj za mlade poljoprivrednike u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Otvoren od 25.4.2018. do 13.6.2018.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje: APPRRR) raspisali su natječaj za provedbu podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“, u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020..

Prihvatljivi potencijalni korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, zatim kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme i mnoge druge.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna, a nova pravila omogućavaju da se prijave i oni mladi poljoprivrednici kojima poljoprivreda nije osnovna djelatnost, pa se visina potpore koju je moguće ostvariti dijeli na:

• 372.000,00 HRK onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore,

• 148.800,00 HRK onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 

Otvoren Javni poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“

Otvoren od 8.5.2018. do 21.9.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", specifičnog cilja 4b2 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“. Cilj Poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Sredstva javne potpore po ovom Pozivu iznose 76.000.000 HRK, dok će se iznosi pojedinačnih potpora po projektnom prijedlogu iznositi od 220.000 kuna do 13.000.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

 

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Otvoren od 16.4.2018. do 31.12.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, zadruga za poljoprivrednu djelatnost te druga pravna osoba registrirana za poljoprivrednu djelatnost.

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

 

Objavljen natječaj „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Otvoren od 8.3.2018. do 31.12.2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je trajno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Natječaj je vrijedan 300.000.000,00 HRK, a namijenjen je dječjim vrtićima i jedinicama lokalnih samouprava.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, njime će se financirati projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima djece rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića.

 

Objavljen natječaj „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“

Otvoren od 30.3.2018. do 31.12.2018.

Ministarstvo zdravlja objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza1“, koji se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“. Cilj ovog Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 27.000.000,00 HRK koji se dijeli na dvije komponente. Raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 10.000.000,00 HRK, dok će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 200.000,00 HRK do 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%, a raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 17.000.000,00 HRK, te će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 500.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100%.

 

Otvoren Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske objavila je Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. Riječ je o programu koji nastavlja uspješnu suradnju zemalja iz prethodnoga financijskog razdoblja, a obuhvaća područja četiri županije sjeveroistočne Hrvatske i pet okruga sjeverozapadne Srbije u kojima živi oko 2,3 milijuna stanovnika.

Cilj je Programa jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja. Proračun programa namijenjen je projektima koji se odnose na četiri tematska područja: unaprjeđenje kvalitete usluga u području javnog zdravstva i socijalne skrbi, zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine i jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Ukupna vrijednost poziva je 17.915.469,24 EUR od čega je 15.228.148,85 EUR osigurano iz sredstva EU fondova, a 2.687.320,39 EUR predstavlja nacionalno sufinanciranje. Rok za dostavu projektnih prijedloga putem elektronskog sustava za praćenje je 5. srpnja 2018.

 

Najava otvaranja četvrtog Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Interreg Europe

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa Interreg Europe najavilo je četvrti Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Interreg Europe.

Interreg Europe je Program pokrenut s ciljem jačanja Kohezijske politike Unije u razdoblju 2014.-2020., financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i osmišljen kako bi kroz partnerske projekte pružio podršku učenju i razmjeni iskustava među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika te programa regionalnoga razvoja s ciljem poboljšanja njihove učinkovitosti.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren od 7. svibnja 2018. do 22. lipnja 2018. te su za prijavu otvorena sva četiri tematska područja koja uključuju: istraživanje i inovacije, konkurentnost MSP-a, poticanje niskougljične ekonomije te zaštitu okoliša i učinkovito korištenje resursa.

 

Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2018. godinu Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ objavilo je ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru predmetnog Operativnog programa s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja, koji možete vidjeti ovdje.

 

Počinju prijave za WiFi4EU – besplatan bežični internet svima!

Europska komisija pokrenula je inicijativu Wifi4EU, ukupno vrijednu 120 milijuna eura, namijenjenu svim građanima Europske unije i njenim posjetiteljima kako bi imali besplatan pristup bežičnom internetu na mjestima poput parkova, trgova, javnih zgrada, knjižnica, zdravstvenih ustanova i muzeja diljem Europe.

Prvi poziv za dostavu prijava biti će otvoren 15. svibnja 2018. te će registrirane jedinice lokalne samouprave od tada moći podnijeti svoju prijavu. Vaučeri će se dodjeljivati prema redoslijedu prijave odnosno prema točnom datumu i vremenu kada je prijava zaprimljena.

Uspješnim prijaviteljima će se dodijeliti 15.000 EUR u fiksnom iznosu kojim će moći financirati izgradnju WiFi infrastrukture - neovisno nadograđuju li staru ili kupuju novu opremu. Prijavitelji se obvezuju platiti internetsku pretplatu, održavanje opreme te održavanje besplatne bežične mreže najmanje tri godine.

 

Novi „Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova”

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) izradila je novi „Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova“, v. 2.0. Isti je izrađen u svrhu lakšeg upravljanja projektima prijavitelja u svim fazama njihove provedbe. U priručniku su opisana osnovna pravila za provedbu projekata te obaveze korisnika bespovratnih sredstava.

 

Objavljena brošura o IAKS mjerama iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je brošuru o IAKS mjerama iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (PRR) uvrštene su tri IAKS mjere:

• MJERA 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (M10)

• MJERA 11 Ekološki uzgoj (M11)

• MJERA 13 Plaćanja područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima (M13).

Budući da se za prijavu, administrativnu kontrolu i praćenje koristi Integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS), ove su mjere poznate kao IAKS mjere. Potpora za IAKS mjere se može zatražiti na način da se u propisanom roku podnese jedinstveni zahtjev u nekoj od podružnica Agencije za plaćanja te da se ispune svi uvjeti za ostvarenje potpore.

 

Nova mobilna aplikacija za brži i jednostavniji pristup informacijama o EU natječajima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije razvilo je aplikaciju za mobilne telefone pod nazivom EUfondovi kako bi korisnicima EU sredstava omogućilo brži i jednostavniji pristup informacijama iz svijeta EU fondova. Aplikacija je povezana s internetskim portalom www.strukturnifondovi.hr, koji predstavlja glavni izvor informacija o EU fondovima u Republici Hrvatskoj.

Putem ove aplikacije moguće je primati obavijesti o svim aktualnostima, novim natječajima, edukacijama i raznim drugim događanjima iz područja EU fondova.

Aplikacija je u potpunosti besplatna i moguće ju je preuzeti putem Google Play Store-a (Android) i App Store-a (iOS).

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr

Vaše cijenjene upite vezane uz financijski instrumenti "ESIF Krediti za rast i razvoj" možete uputiti na:
esif.krediti@hbor.hr

Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnosti kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 0800 8007
www.hbor.hr