Osiguranje činidbenih izvoznih garancija

Ako ste izvoznik koji se susreće s potrebom izdavanja garancija u korist svojih inozemnih kupaca kao uvjetom za zaključenje ili dobro izvršenje izvoznih ugovora, a svojoj banci niste u mogućnosti ponuditi uobičajene instrumente osiguranja ili su isti nedostatni za potrebe izdavanja garancija, kod HBOR-a možete ugovoriti policu osiguranja garancija.

 

Korisnici polica osiguranja mogu biti sve poslovne banke u Republici Hrvatskoj i Hrvatska banka za obnovu i razvitak uz uvjet da imaju iskustva u garancijskom poslovanju.

 

Koje su prednosti ugovaranja police osiguranja?

  • Osiguranje pokriva tzv. „unfair calling“ (neosnovani poziv) po garanciji, odnosno naplatu od strane korisnika po garanciji kada nije došlo do neizvršenja obveza izvoznika po izvoznom ugovoru ili nadmetanju, kao i naplatu uslijed neizvršenja obveza izvoznika iz razloga nastupa političkog rizika u zemlji korisnika ili trećoj zemlji;
  • Osiguranje pokriva i tzv. „fair calling“ (osnovani poziv) po garanciji, odnosno naplatu po garanciji od strane korisnika kada je došlo do neizvršenja obveza izvoznika po izvoznom ugovoru ili nadmetanju iz razloga isključive odgovornosti izvoznika ili stečaja ili likvidacije izvoznika;
  • Ovisno o rejtingu izvoznika, razina za pokriće rizika „unfair callinga“ na plaćanje iznosi od 50% – 90%, razina za pokriće rizika „fair callinga“ na plaćanje iznosi od 50% – 80%.

 

 

SHEMA OSIGURANJA

 

 

 

 

1. Izvoznik zaključuje izvozni ugovor s inozemnim kupcem ili se prijavljuje na natječaj;

2. Banka po nalogu izvoznika izdaje garanciju u korist inozemnog kupca;
3. Banka i izvoznik s HBOR-om zaključuju ugovor o osiguranju;

4. Inozemni kupac se naplaćuje po garanciji;

5. HBOR banci isplaćuje odštetu;

6. U slučaju rizika osnovanog poziva, HBOR se regresno naplaćuje od izvoznika;

7. U slučaju rizika neosnovanog poziva HBOR se regresno naplaćuje od inozemnog kupca ili trećih osoba.

 

VEZANI DOKUMENTI

Cjeloviti tekst programa

Zahtjev za osiguranje

Opći uvjeti osiguranja

 

Za detaljnije informacije i izdavanje police osiguranja obratite nam se na:

HBOR, Osiguranje izvoza,

Zelinska 3, 10000 Zagreb

Tel: 01 4591 539; Fax: 01 4591 547; e-mail: osiguranje@hbor.hr