OSIGURANJE KREDITA DOBAVLJAČA

Osiguranjem kredita dobavljača, prilikom kojeg izvoznik odobrava odgođeno plaćanje kupcu u inozemstvu, izvozniku se osigurava naplata isporučenih roba i usluga od političkih i komercijalnih rizika nastalih temeljem zaključenog komercijalnog ugovora.

Dodatna korist police osiguranja je vinkulacija na poslovnu banku kao osiguranje povrata kredita kojim financira izvozni posao.

Najveća visina pokrića osiguranja naplate potraživanja je do 90%, a ovisi prvenstveno o riziku države izvoza.

 

 

SHEMA OSIGURANJA
SHEMA OSIGURANJA

 

 

 

 

 

 

1. Izvoznik zaključuje ugovor o osiguranju s HBOR-om i plaća premiju osiguranja,

 

2. Izvoznik isporučuje kupcu robu ili obavlja usluge,

 

3. Izvoznikova banka odobrava izvozniku kredit, a polica osiguranja se koristi kao instrument osiguranja,

 

4. Strani kupac plaća robu, čime se zatvara obveza po kreditu kod banke,

 

5. Ako strani kupac ne plati robu, HBOR isplaćuje odštetu izvozniku ili banci ako je polica vinkulirana u korist banke.

 

VEZANI DOKUMENTI

Zahtjev za osiguranje

Opći uvjeti osiguranja