Popis sjednica Nadzornog odbora HBOR-a, 2018. godina
1. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a od dana 14. ožujka 2018.

 

D N E V N I R E D

 

1. Otvaranje sjednice,

 

2. Prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje Ugovora o kreditu te izmjenu osiguranja po Ugovoru o kreditu ,

 

3. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope po kreditu odobrenom po programu „Infrastruktura“,

 

4. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene uvjeta po Ugovoru o kreditu,

 

5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po kreditu odobrenom po programu „Zaštita okoliša“ i Modelu podjele rizika s Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka,

 

6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Turizam“,

 

7. Prijedlog zaključenja Ugovora o kreditu s Europskom investicijskom bankom ,

 

8. Prijedlog davanja suglasnosti na reprogram i izmjenu hipoteke po Ugovorima o kreditu,

 

9. Prijedlog davanja suglasnosti na reprogram po Ugovorima o kreditu,

 

10. Informacija i prijedlog daljnjeg postupanja,

 

11. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Turizam“ Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka ,

 

12. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Kreditiranje EU projekata privatnog sektora“ Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb,

 

13. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope po kreditu odobrenom po programu „Infrastruktura“,

 

14. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po kreditu odobrenom po programu „Zaštita okoliša“ Splitskoj banci d.d., Split,

 

15. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja malih i srednjih poduzetnika te okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava malih i srednjih poduzetnika po programu „Okvirni krediti“, korisnik SBERBANK d.d., Zagreb,

 

16. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja malih i srednjih poduzetnika po programu „Okvirni krediti“ za SPLITSKU BANKU d.d., Split,

 

17. Prijedlog davanja suglasnosti za odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja malih i srednjih poduzetnika po programu „Okvirni krediti“ za Privrednu banku Zagreb d.d., Zagreb,

 

18. Prijedlog davanja suglasnosti na restrukturiranje potraživanja po Ugovoru o klupskom kunskom kreditu,

 

19. Nabava usluga revizije konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja HBOR-a za 2018., 2019. i 2020. godinu te polugodišnjih skraćenih konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 1.1. do 30. 6. 2018., 1.1. do 30. 6. 2019. i 1.1. do 30. 6. 2020. godine – prihvaćanje ponude,

 

20. Razno.

 

2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a od dana 12. TRAVNJA 2018. GODINE

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice,

 

2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Priprema izvoza”,

 

3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita i izmjenu Odluke Uprave,

 

4. Informacija o aktualnim događanjima u poslovanju društva,

 

5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Zaštita okoliša“, Privredna banka Zagreb d.d.,

 

6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „EU projekti privatnog sektora“, Privredna banka Zagreb d.d.,

 

7. Prijedlog odluke o ulaganju HBOR-a u fondove rizičnog kapitala u suradnji s EIF-om,

 

8. Informacija o trenutnom statusu fondova Nexus FGS i Nexus FGS II,

 

17. Razno.

 

Točke 9.-16. Izvješća, planovi, informacije i prijedlozi

 

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a – PISANO IZJAŠNJAVANJE DANA 16. TRAVNJA 2018.

 

PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM:

1. Prijedlog zaključenja Sporazuma o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ između HBOR-a, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljene su informacije za koje ne postoji ograničenje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Neposredan uvid u rad ograničen je sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Sjednice Nadzornog odbora 2017. godina