Zajedničkom suradnjom HBOR-a i Ministarstva poljoprivrede uspostavljena je mjera povoljnijeg kreditiranja obrtnih sredstava i sufinanciranja troškova premije osiguranja za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja koji ostvaruju najmanje 20% poslovnih prihoda od izvoza (prema podacima u zadnjim službenim godišnjim financijskim izvještajima poduzeća).

 

Kamatna stopa 0% na polovicu kredita

Krediti će se odobravati putem poslovnih banaka po modelu podjele rizika na način da će, uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, kamatna stopa na polovicu kredita iz izvora HBOR-a iznositi od 0% (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Dodatna pogodnost za poduzetnike je i mogućnost korištenja police osiguranja kredita koju izdaje HBOR kao instrumenta osiguranja, a čije će troškove premije također sufinancirati Ministarstvo poljoprivrede (do visine raspoložive de minimis potpore).

 

Rok otplate do 5 godina

Poduzetnici koji podnose zahtjev za kredit trebaju, po Metodologiji za izračun COVID score-a Financijske agencije (FINA), biti ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i kod kojih postoji potreba za dodatnim financiranjem.

 

Najniži iznos kredita je 800 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti, a odobravaju se na rok otplate do 5 godina uz 12 mjeseci počeka.

 

Sredstva za financiranje troškova tekućeg poslovanja

Sredstva se mogu koristiti za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja. Sredstvima se ne mogu podmirivati postojeće kreditne obveze prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

 

Poduzetnici se za odobrenje ovog kredita trebaju javiti jednoj od 14 banaka koje su uključene u suradnju po ovom programu.

 

HBOR i poslovne banke će odobravati kredite do ukupnog iznosa za koji će biti osigurana sredstva subvencije.

 

Ministarstvo poljoprivrede je u okviru sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske osiguralo iznos od 25 milijuna kuna za subvencioniranje kamate i sufinanciranje premije osiguranja. Planirani iznos plasmana po ovom programu iznosi cca 30 milijuna eura.

možda će vas zanimati

POVOLJNI UVJETI ZA PODUZETNIKE U DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zajedničkom suradnjom HBOR-a i Ministarstva poljoprivrede uspostavljena je mjera povoljnijeg kreditiranja obrtnih sredstava i sufinanciranja troškova premije osiguranja za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i...

Saznajte više

POVOLJNI UVJETI ZA PODUZETNIKE U DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zajedničkom suradnjom HBOR-a i Ministarstva poljoprivrede uspostavljena je mjera povoljnijeg kreditiranja obrtnih sredstava i sufinanciranja troškova premije osiguranja za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i...

Saznajte više

Investicije privatnog sektora

Krediti za ulaganja u osnovna sredstva s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.

Saznajte više