Poziv za iskazivanje interesa za otkup potraživanja – Hotel President Zadar

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, Strossmayerov trg 9 objavljuje

 

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA

 

  1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za otkup potraživanja HBOR-a prema Korisniku kredita, Zdravku Barbaroši, vl. Ugostiteljskog obrta PRESIDENT u stečaju, Zadar, OIB: 02201577055 (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 20.920.587,35 HRK sa zateznom kamatom obračunatom do 30. studenoga 2016. godine. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je fiducijom na sljedećoj nekretnini: stambeno – poslovna zgrada na k.č.br. 1779/2, zk.ul. 13551 k.o. ZADAR, u naravi Hotel „PRESIDENT“.
  2. U fiducijarnom vlasništvu HBOR-a ne nalaze se pripadajuće pokretnine nekretnine navedene u točki 1.
  3. Iskazi interesa podnose se u pisanom obliku, a trebaju sadržavati iznos, način plaćanja, rok plaćanja kao i pravni status ponuditelja – registracija.
  4. Kriterij za odabir najboljeg Iskaza interesa bit će najviši iznos ponuđene cijene za otkup potraživanja i način plaćanja, pri čemu prednost ima plaćanje cijene odjednom i u gotovini.
  5. Iskazi interesa u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zagreb, Strossmayerov trg 9, na urudžbeni zapisnik ili putem preporučene pošiljke, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Iskaz interesa za otkup potraživanja“.
  6. Rok za podnošenje Iskaza interesa je zaključno do 31. siječnja 2017.
  7. HBOR će s podnositeljima Iskaza interesa, koji predlože HBOR-u prihvatljivu cijenu, započeti neobvezujuće razgovore o daljnjoj razradi prodaje potraživanja.
  8. HBOR zadržava pravo ne razmatrati niti jedan pristigli Iskaz interesa, odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja.
  9. Obavijest o rezultatima bit će dostavljena svim podnositeljima Iskaza interesa.
  10. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel 01 4597 856, email: ogamulin@hbor.hr.