Poziv za iskazivanje interesa/podnošenje ponuda za otkup potraživanja

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA –  dio turističkog naselja Zelena Punta na otoku Ugljanu

 

1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja HBOR-a prema korisniku kredita, pravnoj osobi u stečaju (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 65.152.022,75 HRK sa zateznom kamatom obračunatom do 30. rujna 2018.

 

2. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je založnim pravima na nekretninama koje su dio turističkog naselja Zelena Punta, smještenog u Općini Kukljica na otoku Ugljanu, i to:

   • Založnim pravom prvog i drugog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1179, zk.ul. 2528 i zk.ul. 1519, u naravi šuma (zemljište), bungalovi i apartmanske zgrade,
   • Založnim pravom prvog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1336, u naravi šuma (zemljište) i zgrada (restoran), te
   • Založnim pravom trećeg i četvrtog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1754, u naravi zemljište, bungalovi, skladište i restoran s recepcijom.       

 

3. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel 01 4591 641, email: dmatijevic@hbor.hr.

 

4. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja, odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja.

 

5. HBOR će s podnositeljima ponuda, koji predlože HBOR-u prihvatljivu cijenu, započeti neobvezujuće razgovore o daljnjoj razradi prodaje potraživanja.

 

6. Rok za podnošenje ponuda za otkup potraživanja je 15 dana od objave poziva, odnosno zaključno do 25. 10. 2018.

 

7. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponude za otkup potraživanja.“

 

8. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe te iznos, način plaćanja i rok plaćanja.

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – dio turističkog naselja Zelena Punta na otoku Ugljanu

 

1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja HBOR-a prema korisniku kredita, pravnoj osobi u stečaju (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 64.742.112,45 HRK sa zateznom kamatom obračunatom do 31. kolovoza 2018. godine.

 

2. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je založnim pravima na nekretninama koje su dio turističkog naselja Zelena Punta, smještenog u Općini Kukljica na otoku Ugljanu, i to:

   • Založnim pravom prvog i drugog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1179, zk.ul. 2528 i zk.ul. 1519, u naravi šuma (zemljište), bungalovi i apartmanske zgrade,
   • Založnim pravom prvog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1336, u naravi šuma (zemljište) i zgrada (restoran), te
   • Založnim pravom trećeg i četvrtog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1754, u naravi zemljište, bungalovi, skladište i restoran s recepcijom.

 

3. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe te iznos, način plaćanja i rok plaćanja.

 

4. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponude za otkup potraživanja.“

 

5. Rok za podnošenje ponuda za otkup potraživanja je 8 dana od objave poziva, odnosno zaključno do 19.9.2018.

 

6. HBOR će s podnositeljima ponuda, koji predlože HBOR-u prihvatljivu cijenu, započeti neobvezujuće razgovore o daljnjoj razradi prodaje potraživanja.

 

7. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja, odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja.

 

8. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel 01 4591 641, email: dmatijevic@hbor.hr

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA-zemljište sa stajom muznih krava u Kabalu

 

1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja koje HBOR ima prema dužniku, a koje sa zakonskom zateznom kamatom na dan 30.06.2018. godine iznosi 2.244.275,64 kn.

2. Potraživanje HBOR-a prema Dužniku osigurano je mjenicama, zadužnicama i hipotekom prvoga reda na sljedećoj nekretnini: zemljište sa stajom muznih krava u Kabalu, ukupne površine 17.296,80 m2.

3. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, iznos, način plaćanja i rok plaćanja.

4. Kriterij za odabir najbolje ponude bit će najviši iznos ponuđene cijene za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, pri čemu prednost ima plaćanje cijene (odjednom) u najkraćem roku.

5. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponude za otkup potraživanja.“

6. Rok za podnošenje ponuda za otkup potraživanja je zaključno do 18.07.2018. godine.

7. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja (odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja).

8. Obavijest o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponude bit će dostavljena svim podnositeljima ponuda za otkup potraživanja.

9. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na adresi HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana ili na tel. 01/ 4591-648 i email: sleko@hbor.hr

 

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – hotel President

 

1.Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za otkup potraživanja HBOR-a prema Korisniku kredita, obrtu sa sjedištem u Zadru (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 20.920.587,35 HRK sa zateznom kamatom obračunatom do 30. studenoga 2016. godine. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je fiducijom na sljedećoj nekretnini: stambeno – poslovna zgrada na k.č.br. 1779/2, zk.ul. 13551 k.o. ZADAR, u naravi Hotel „PRESIDENT“.

2.U fiducijarnom vlasništvu HBOR-a ne nalaze se pripadajuće pokretnine nekretnine navedene u točki 1.

3.Iskazi interesa podnose se u pisanom obliku, a trebaju sadržavati iznos, način plaćanja, rok plaćanja kao i pravni status ponuditelja – registracija.

4.Iskazi interesa u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zagreb, Strossmayerov trg 9, na urudžbeni zapisnik ili putem preporučene pošiljke, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Iskaz interesa za otkup potraživanja“.

5.HBOR će s podnositeljima Iskaza interesa, koji predlože HBOR-u prihvatljivu cijenu, započeti neobvezujuće razgovore o daljnjoj razradi prodaje potraživanja.

6.HBOR zadržava pravo ne razmatrati niti jedan pristigli Iskaz interesa, odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja.

7.Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel 01 4597 856, email: ogamulin@hbor.hr.