Poziv za iskazivanje interesa/podnošenje ponuda za otkup potraživanja

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – hotel President

 

1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za otkup potraživanja HBOR-a prema Korisniku kredita, obrtu sa sjedištem u Zadru (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 20.920.587,35 HRK sa zateznom kamatomobračunatom do 30. studenoga 2016. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je fiducijom na sljedećoj nekretnini: stambeno – poslovna zgrada na k.č.br. 1779/2, zk.ul. 13551 k.o. ZADAR, u naravi Hotel „PRESIDENT“.

2. U fiducijarnom vlasništvu HBOR-a ne nalaze se pripadajuće pokretnine nekretnine navedene u točki 1.

3. Iskazi interesa podnose se u pisanom obliku, a trebaju sadržavati iznos, način plaćanja, rok plaćanja kao i pravni status ponuditelja – registracija.

4. Iskazi interesa u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zagreb, Strossmayerov trg 9, na urudžbeni zapisnik ili putem preporučene pošiljke, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Iskaz interesa za otkup potraživanja“.

5. HBOR će s podnositeljima Iskaza interesa, koji predlože HBOR-u prihvatljivu cijenu, započeti neobvezujuće razgovore o daljnjoj razradi prodaje potraživanja.

6. HBOR zadržava pravo ne razmatrati niti jedan pristigli Iskaz interesa, odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja.

7. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel 01 4597 856, email: ogamulin@hbor.hr.