Ako ste izvoznik, a potreban Vam je kredit za financiranje likvidnosti jer ste suočeni s poteškoćama koje su uzrokovane poremećajem u gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu, možete od Vaše banke zatražiti odobrenje kredita uz osiguranje otplate kredita do 90% glavnice po Programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu koji provodi HBOR kao osiguratelj u ime i za račun RH kao jednu od mjera pomoći gospodarstvu (dalje: Program osiguranja).

 

KOME JE PROGRAM OSIGURANJA NAMIJENJEN?

 

Subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost (osim djelatnosti isključenih Prilogom 1. HBOR-ovih Općih kriterija prihvatljivosti), bez obzira na pravni oblik i koji su registrirani u RH te, između ostalog, zadovoljavaju i sljedeće uvjete:

 

  • ne podliježu sankcijama EU,
  • nisu u teškoćama,
  • susreli su se s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom poremećaja u gospodarstvu uzrokovanim ruskom agresijom na Ukrajinu,
  • ostvarili su najmanje 10% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima ostvarenim u 2021. ili u zadnjoj godini za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (izvoznik)

ili

ostvarili su više od 50% prihoda od noćenja u poslovnim prihodima ostvarenim u 2021. ili u zadnjoj godini za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva, pri čemu je u toj godini udio ostvarenih noćenja nerezidenata Republike Hrvatske u ukupnom broju noćenja najmanje 30% (izvoznik)

ili

ostvarili su najmanje 20% prihoda s jednim ili više izvoznika iz prethodne točke, u poslovnim prihodima ostvarenim u 2021. ili u zadnjoj godini za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (dobavljač izvoznika) i

  • nisu u većinskom vlasništvu države (50% i više).

 

KOJE SU PREDNOSTI PROGRAMA OSIGURANJA?

 

  • osiguranje do najviše 90% pokrića iznosa glavnice kredita za likvidnost izvoznika,
  • kod visine pokrića niže od 90% osiguranjem može biti pokrivena i ugovorena kamata (redovna, interkalarna i kamata u počeku),
  • banka je osigurana od neizvršenja obveze po ugovoru o kreditu.

 

Program osiguranja dostupan je svim kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj koje imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj (sjedište ili podružnicu) i koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, kao i za HBOR kao kreditora.

 

Za svaki kredit osiguran po Programu osiguranja, HBOR kao osiguratelj naplaćuje premiju osiguranja od banke kao osiguranika. Korisnicima kredita na raspolaganju je mogućnost korištenja subvencija za premije osiguranja u skladu s Programom subvencioniranja premije osiguranja – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu PSP-UKR-01/23.

 

DOKUMENTACIJA:

Nacrt Sporazuma o osiguranju portfelja – Ukrajina

Prilog 1 – Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita – Ukrajina

Prilog 2 – Program osiguranja portfelja kredita – Ukrajina

Prilog 3 – Nacrt Ugovora o regresnoj naplati – Ukrajina

Prilozi 4-8 – Obavijesti i izvješća – Ukrajina

Prilog 9 – Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu – Ukrajina

Prilog 10 – obrazac Odštetnog zahtjeva – Ukrajina

Prilog 11 – obrazac Zahtjeva za suglasnost Osiguratelja – Ukrajina

Prilog 11 – privitci obrascu Zahtjeva za suglasnost Osiguratelja-Ukrajina_

Prilog 12 – Program subvencioniranja premija osiguranja – Ukrajina

 

Sporazumi i prilozi po uvjetima do 13. rujna 2022.

Sporazumi i prilozi po uvjetima do 31. prosinca 2022.

Program osiguranja provodi se  putem banaka koje s HBOR-om kao osigurateljem zaključe Sporazum o osiguranju portfelja, čiji sastavni dio, među ostalim, su Program osiguranja i Opći uvjeti koji sadržavaju prava i obveze banke kao osiguranika i HBOR-a kao osiguratelja.

 

POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

 

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb