Koja je namjena kredita?
Koji je sektor ulaganja?
U koju kategoriju spada poduzeće?
Kolika je starost poduzeća?
Koja je veličina poduzeća?
Kolika je starost vlasnika poduzeća?
Izvozi li poduzeće?
Investira li se na područje posebne državne skrbi?