Selekcijski postupci u tijeku

Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019

 

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza / specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

1 izvršitelj na neodređeno

 

U cilju širenja tima koji se bavi osiguranjem izvoznih kredita i potraživanja, nudimo radno mjesto na kojem ćete imati priliku unaprijediti svoja znanja radom u profesionalnom i motiviranom timu zaposlenika te sudjelovati u radu financijske institucije koja se kontinuirano bavi poticanjem izvoza u Republici Hrvatskoj.

 

Radni zadaci:

 • briga za postojeće klijente, prodaja proizvoda i akvizicija novih klijenata
 • analiza zahtjeva za osiguranje (za izvoznike kapitalnih dobara i usluga te njihove banke), te priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • sudjelovanje u strukturiranju transakcija između banke, poduzeća, HBOR-a i drugih dionika, a vezano za izvozne projekte
 • praćenje portfelja i vođenje administracije po zaključenim poslovima,
 • priprema izvješća iz područja izvozno-kreditnog osiguranja,
 • analiza rizika država u koje izvoze hrvatski poduzetnici i praćenje makroekonomske situacije u istima,
 • komunikacija s poduzećima, bankama, izvozno-kreditnim agencijama u inozemstvu i drugim odjelima HBOR-a,
 • sudjelovanje u ostalim poslovima kao što su npr. praćenje EU regulative i implementacija iste u okviru područja rada, izrada metodologija i uputa za poslovne procese sukladno zahtjevima organizacije, rad na razvoju novih proizvoda i drugo.

 

Uvjeti za radno mjesto:

Tražimo motivirane i prodajno orijentirane osobe sklone radu u timu, otvorene za kontinuirano učenje i profesionalnu nadogradnju, razvijenih radnih navika, sa sljedećim kvalifikacijama:

 • najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • najmanje 5 godine iskustva na sličnim poslovima (npr. korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva i dr.),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u,
 • dobro poznavanje financijske analize,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač),
 • poželjno je:
  • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema,
  • poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi),
  • poznavanje još jednog stranog jezika,
 • od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnosti preciznost te da je prilagodljiv na promjene.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • stjecanje novih znanja na području financiranja međunarodne trgovine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 


Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

 

Samostalni stručni suradnik za praćenje usklađenosti (m/ž)

u Uredu za usklađenost, SPNFT i informacijsku sigurnost

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • prati usklađenost poslovanja i internih akata HBOR-a s relevantnom regulativom, standardima, kodeksima, smjernicama, poslovnom praksom i drugim relevantnim pravilima,
 • provjerava usklađenost novih proizvoda ili postupaka s relevantnim zakonima i propisima, kao i s izmjenama zakona i propisa,
 • utvrđuje i procjenjuje rizik usklađenosti kojem HBOR jest ili bi mogao biti izložen,
 • savjetuje Upravu i druge odgovorne osobe o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uključujući informiranje o aktualnostima iz tih područja,
 • sudjeluje u procjeni učinaka koje će izmjene relevantnih propisa imati na poslovanje HBOR-a,
 • savjetuje u dijelu pripreme obrazovnih programa vezanih za usklađenost,
 • sudjeluje u rješavanju prigovora i nepravilnosti i provedbi Kodeksa ponašanja HBOR-a,
 • provodi i ostale poslove iz nadležnosti funkcije praćenja usklađenosti.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag. Pravnog smjera,
 • najmanje 3 godina radnog iskustva u struci na poslovima iz relevantnih područja,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredno poznavanje rada na računalu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • dobre komunikacijske vještine, jasnoća pisanog i usmenog izražavanja, organizacijske i pregovaračke vještine.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 


Stručno testiranje odabranih kandidata: 21.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

 

Samostalni stručni analitičar / specijalist (m/ž)

u Direkciji kreditnih analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • samostalno analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika i predlaže kreditni rejting
 • surađuje na izradi prijedloga za odobrenje kredita, prijedloga za rezervacije te održava pravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • periodično provodi financijsku analizu klijenta, predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • sudjeluje u određivanju limita i prati limite zaduženja domaćih i inozemnih banaka
 • samostalno priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • samostalno predlaže inovacije za poboljšanje tehnike analize
 • samostalno izrađuje izvješća potrebna tijelima HBOR-a

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag., ekonomskog smjera
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima analize financijskih izvješća pravnih osoba i/ili poslovima procjene kreditnog rizika u bankarskom ili financijskom sektoru,
 • poznavanje računovodstvenih propisa i tehnika bilanciranja
 • poželjno poznavanje rada u poslovnim modelima (naglasak na projekcije poslovanja),
 • poželjno iskustvo rada na području projektnog i equity financiranja,
 • iskustvo i poznavanje lokalnog tržišta te tržišta u okolici RH,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola,
 • analitičnost, sistematičnost, sklonost timskom radu, fleksibilnost, odgovornost, samostalnost.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 


Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

 

 

 

Stručni suradnik za knjigovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine – PRIPRAVNIK

 

 

Radni zadaci:

 • kontrola, verifikacija i knjiženje podataka iz ugovora o kreditu i dodatka ugovora,
 • unos, raspored i knjiženje dnevnog izvoda,
 • usklađenje podataka s platnim prometom,
 • obračun i knjiženje / zaduženja svih vrsta naknada i kamata, glavnice, tečajne revalorizacije,
 • izrada plana otplate i priprema obavijesti za komitente,
 • mjesečno usklađenje s Glavnom knjigom,
 • suradnja u izradi svih potrebnih izvještaja,
 • provedba internih i zakonskih promjena,
 • suradnja s unutarnjom i vanjskom kontrolom i revizijom,
 • kontakti i usklađenje stanja s komitentima i godišnje slanje izvatka otvorenih stavaka na usklađenje,
 • priprema dokumentacije potrebne za provođenje inventure,
 • priprema i slanje obavijesti komitentima,
 • praćenje i provođenje odluka tijela HBOR-a, zakona i drugih propisa,
 • evidencija, obračun i knjiženje subvencija i potpora HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc, ekonomskog smjera
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje i korištenje MS Office-a (osobito Excel-a)
 • analitičke vještine
 • sposobnost brzog učenja
 • razvijen osjećaj za rad u timu i poštivanje rokova
 • usmjerenost na detalje.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 


Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

 

Suradnik za knjigovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • kontrola, verifikacija i knjiženje podataka iz ugovora o kreditu,
 • unos, raspored i knjiženje dnevnog izvoda,
 • usklađenje podataka s platnim prometom,
 • evidencija i knjiženje troškova,
 • evidentiranje Odluka organa upravljanja za interne potrebe direkcije,
 • slanje izvatka otvorenih stavaka na usklađenje, evidencija o vraćenim IOS-ima,
 • priprema dokumentacije potrebne za provođenje inventure,
 • priprema i slanje obavijesti komitentima (redovna dospijeća), naknade, zatezne kamate, opomene,
 • praćenje i provedba odluka tijela HBOR-a, zakona i drugih propisa,
 • skeniranje, kopiranje dokumentacije, obrazaca, dopisa i sl. za interne potrebe,
 • klasifikacija pošte, raspodjela vraćene pošte, pakiranje pošte i unos u internu aplikativnu podršku,
 • evidencija vraćene pošte i slanje informacije nadležnom referentu za kredit,
 • odlaganje dokumentacije u odjelu,
 • trebovanje potrošnog uredskog materijala i materijala za pisače u direkciji,
 • arhiviranje dokumentacije, izrada popisa za slanje dokumentacije u arhivu,
 • izrada jednostavnijih izvještaja za druge organizacijske jedinice u banci.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, ekonomskog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje i korištenje MS Office-a (osobito Excel-a)
 • sposobnost brzog učenja, motivacija za daljnjim razvojem
 • snalažljivost u radu, razvijen osjećaj za rad u timu
 • poštivanje rokova, fleksibilnost radnog vremena i spremnost na suradnju.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019.