Selekcijski postupci u tijeku
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2018. Odabrana je Suzana Leko, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 18.1.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 8.1. i 9.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 8.12., 11.12. i 12.12.2017.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Sektoru analiza
1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
 • analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
 • izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
 • izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc. ili VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • komunikacijske vještine i vještine upravljanja odnosom s klijentima,
 • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (banke, faktoring, leasing ili revizorske kuće),
 • poželjno iskustvo rada na poslovima restrukturiranja i naplate potraživanja,
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja i projekata gospodarskih subjekata,
 • poželjno poznavanje pravne regulative vezane za stečajeve i predstečajne nagodbe,
 • vještine upravljanja odnosom s klijentima, komunikacijske i pregovaračke vještine, organizacijske vještine, analitičnost i proaktivnost.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2018. Odabran je Boris Sambolić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 02.2.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 15.1. i 16.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 5.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE (m/ž)
u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
• identifikacija i analiza podataka za potrebu upravljanja rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom,
• izrada modela za upravljanje navedenim rizicima,
• davanje prijedloga limita,
• praćenje i kontrola limita,
• izrada izvještaja za potrebu sagledavanja izloženosti riziku likvidnosti, kamatnom i valutnom riziku,
• izrada akata kojima se regulira područje upravljanja navedenim rizicima,
• davanje prijedloga i preporuka za upravljanje rizicima,
• izvještavanje nadležnih tijela o izloženosti HBOR-a navedenim rizicima,
• sudjelovanje u analizi utjecaja pri uvođenju novih proizvoda.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
• VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima kontrole i upravljanja rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom u kreditnim institucijama,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
• poželjno poznavanje bankarskih poslova i procesa,
• poželjno iskustvo na davanju prijedloga limita te njihovom praćenju i kontroli, izradi modela procjene i mjerenja rizika likvidnosti, valutnog i kamatnog rizika te iskustvo na izradi akata kojima se regulira upravljanje navedenim rizicima,
• analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.

 


 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 15.2.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6. 2. 2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 2. 2. 2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 17. 1. i 22. 1. 2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18. 12. 2017.

 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ILI SPECIJALIST (m/ž)
u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
• samostalna analiza poslovanja i ocjena kreditne sposobnosti klijenata i prihvatljivosti projekata financiranja te izračun kreditnog rejtinga,
• samostalno pripremanje i istraživanje dostupnih informacija o tržištu i korisnicima,
• redovno praćenje financijskog položaja klijenata Banke, analiza i komentar financijskih pokazatelja, kontrola ispunjavanja ugovornih obveza klijenata,
• pružanje stručne podrške i mišljenja u procjeni kreditnih rizika,
• priprema dokumentacije i sudjelovanje na Kreditnom odboru po potrebi,
• samostalna izrada izvješća potrebnih tijelima HBOR-a te proaktivno sudjelovanje u kreiranju i razvoju metodologija rada.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
• VSS/mag., ekonomskog ili matematičkog smjera
• najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima analize financijskih izvješća pravnih osoba i/ili poslovima procjene kreditnog rizika u bankarskom ili financijskom sektoru,
• poznavanje računovodstvenih propisa i tehnika bilanciranja
• poželjno poznavanje rada u poslovnim modelima (naglasak na projekcije poslovanja),
• poželjno iskustvo rada na području projektnog i equity financiranja,
• iskustvo i poznavanje lokalnog tržišta te tržišta u okolici RH,
• aktivno znanje engleskog jezika,
• napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
• ostalo: analitičnost, sistematičnost, sklonost timskom radu, fleksibilnost, odgovornost, samostalnost.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.


 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 2. i 6.2.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 17.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

 

STRUČNI SURADNIK/SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE (m/ž)
u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:
• aktivno sudjeluje na projektima vezanima uz implementaciju financijskih instrumenata u HBOR-u,
• prikuplja, analizira, obrađuje dokumentaciju te priprema cjelovite informacije o relevantnim tekućim natječajima iz EU fondova namijenjenih ciljnim skupinama HBOR-a,
• predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
• surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata,
• sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a vezanih uz EU fondove.

 

Traženi uvjeti:
• VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
• najmanje 2 godine radnog iskustva,
• izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• poželjno aktivno znanje još jednog stranog svjetskog jezika,
• napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office, s naglaskom na rad u MS PowerPoint),
• poželjno radno iskustvo u području EU fondova – u bankarstvu (npr. na EU desku i sličnim poslovima), u javnom (npr. u tijelima javne uprave koja se bave korištenjem EU fondova) ili privatnom sektoru (npr. konzultanti za EU fondove),
• poželjni certifikati u području EU fondova (npr. Projektni menadžer EU fondova),
• poželjno poznavanje zakona i propisa RH i EU
• savjesnost i proaktivnost u radu, analitičke vještine, sistematičnost i organizacijske vještine, komunikacijske i prezentacijske vještine i vještine pisanog izražavanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.

 


 

 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 2.2.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 29.1 i 31.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.1. i 21.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 31.12.2017.

 

5 STUDENTSKIH STIPENDIJA

te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija

  

Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a? (obvezni kriteriji)

 • Redovni studenti završne godine dodiplomskog ili diplomskog studija (treća godina dodiplomskog studija ili druga godina diplomskog studija) na sljedećim fakultetima:
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
  • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
  • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
  • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
  • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
  • Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
  • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
  • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
 • Studenti koji aktivno znaju engleski jezik u govoru i pismu

 

Što HBOR nudi stipendistima?

 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kn do najviše 2.700,00 kn neto mjesečno u trajanju od 12 mjeseci
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskog i mentorskog programa, kreiranog za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od sljedećih radnih mjesta: sistem analitičar, sistem administrator ili programer.
 • Rad u HBOR-u omogućuje:
  • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
  • rad na modernim platformama (IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
  • rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, Vaadin, Node.js, Power Bi i dr.)
  • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja   

 

Koje su obveze stipendista?

 • Stipendisti su dužni redovito izvršavati obveze na fakultetu te završiti studij najkasnije do 6 mjeseci nakon završetka akademske godine 2017./2018.
 • Stipendisti su obvezni pohađati stručnu praksu u HBOR-u u trajanju koje propisuje fakultet koji pohađaju.
 • Stipendisti su obvezni pohađati edukacijski i mentorski program, kreiran za stipendiste, u trajanju od 140 sati.
 • Odmah po završetku studija, stipendisti su dužni zaposliti se u HBOR-u te raditi 2 (dvije) godine, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu.
 • Ukoliko stipendisti ne izvrše navedene obveze, obvezni su vratiti cijeli iznos stipendije koju su primili, a ukoliko raskinu radni odnos prije isteka od 2 (dvije) godine, obvezni su vratiti razmjerni dio stipendije.

 

Kako izvršiti prijavu?

 • Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
  • izjavu studenta da nije ugovorno obvezan na zapošljavanje kod drugog poslodavca na temelju stipendiranja ili po bilo kojoj drugoj osnovi
  • izjavu studenta da je dostupan za obavljanje stručne prakse te za sudjelovanje u cijelom edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 140 sati
  • izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije (ukoliko nije korisnik druge stipendije)
 • Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail adresu stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
  • motivacijsko pismo i životopis
  • presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju (ukoliko ih student posjeduje)
 • Rok za prijavu je: 31.12.2017.
 • Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:
  • presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2017./2018.
  • presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)

Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

 

Kako ćemo izabrati stipendiste?

 • U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obavezne kriterije. Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
 • Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
  • visoka motivacija
  • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
  • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
  • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
  • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
  • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)
 • Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a.

 

Kako se regulira pravo na stipendiju?

 • HBOR će sa korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze banke i studenta korisnika stipendije. U slučaju neizvršavanja obveza studenata ili u slučaju samovoljnog odustajanja od studija, Ugovor o stipendiranju se raskida.