Selekcijski postupci u tijeku
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.5.2108.

 

SISTEM ADMINISTRATOR ILI SAMOSTALNI SISTEM ADMINISTRATOR (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

ili

2 pripravnika na određeno vrijeme od 1 godine, s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme

 

 

 

Radni zadaci:

 • nadzor i upravljanje informatičkom infrastrukturom,
 • izrada i ažuriranje dokumentacije informatičke infrastrukture,
 • instaliranje, podešavanje i održavanje poslužitelja, sistemskog softvera i poslovnih aplikacija na poslužiteljima,
 • podešavanje i održavanje mrežne opreme,
 • izrada sigurnosne kopije podataka,
 • upravljanje korisničkim računima i dozvolama,
 • upravljanje sustavima informatičke sigurnosti,
 • pružanje pomoći u radu korisnicima.

 

Traženi uvjeti:

 •  najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža ili
 • bez radnog iskustva za zapošljavanje u svojstvu pripravnika,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u (s posebnim naglaskom na Excel),
 • poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,
 • poželjno iskustvo u administriranju Cisco IOS, Microsoft Windows/Exchange/Sharepoint sustava i Red Hat Enterprise Linux platforme, VmWare
 • poželjno iskustvo u provođenju sigurnosnih kontrola u informatičkim sustavima
 • sistematičnost, dobre organizacijske vještine, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, usmjerenost na rješavanje problema, prilagodljivost, pouzdanost, motiviranost za usvajanje novih znanja te sposobnost prijenosa znanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 13.5.2018.

 


 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.5.2018.

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • obrađuje zahtjeve za osiguranje i reosiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla,
 • uspostavlja i održava odnose s klijentima,
 • priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore,
 • prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja,
 • analizira financijska izvješća,
 • predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja,
 • prati tijek izvoznog posla,
 • prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja,
 • sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza,
 • sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije,
 • izrađuje različita izvješća vezana uz poslove osiguranja izvoza,
 • sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija,
 • sudjeluje u promotivnim aktivnostima po potrebi.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u (s posebnim naglaskom na Excel),
 • poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva) ili odjelu financija i računovodstva,
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,
 • izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, prezentacijske i prodajne vještine, proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, motiviranost za usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 13.5.2018.


 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.5.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 30. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

 

SPECIJALIST (m/ž)

u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti

 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • aktivno sudjeluje na projektima vezanima uz implementaciju financijskih instrumenata u HBOR-u,
 • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata,
 • samostalno predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
 • samostalno sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a, vezanih uz EU fondove.

 

Traženi uvjeti:

 • najmanje VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office, s naglaskom na rad u MS Wordu),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poželjno aktivno znanje još jednog stranog svjetskog jezika,
 • poželjno radno iskustvo u području EU fondova – u bankarstvu (npr. na EU desku i sličnim poslovima), u javnom (npr. u tijelima javne uprave koja se bave korištenjem EU fondova) ili privatnom sektoru (npr. konzultanti za EU fondove),
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, razvijene analitičke vještine, savjesnost i proaktivnost u radu, sistematičnost i organizacijske vještine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 30.4.2018.  Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 


 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 16. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • kontira složenije poslovne promjene iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • kontrolira i knjiži temeljnice analitičkih evidencija za Glavnu knjigu HBOR-a i/ili Glavne knjige poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • evidentira poslovne promjene u pomoćnim evidencijama,
 • sastavlja godišnje obračune i druge izvještaje,
 • surađuje u izradi prijedloga računovodstvenih politika HBOR-a te računovodstvenih politika poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • sastavlja financijske izvještaje za poslove koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima,
 • surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima,
 • surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontiranja složenijih računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontroliranja i knjiženja temeljnica analitičkih evidencija u Glavnoj knjizi i pomoćnim evidencijama,
 • poželjno iskustvo sastavljanja godišnjih obračuna i financijskih izvještaja,
 • poželjno iskustvo izrade i usklađenja procedura iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • poželjno iskustvo suradnje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima te unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • poželjno poznavanje i primjena MSFI-a,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 16.3.2017.  Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 


 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 9.5.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.5.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 3. i 4.5.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 19. 3., 21. 3. i 20.4.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 9. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PODRŠKU PROCESA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti,
 • predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustava nagrađivanja i motiviranja zaposlenika,
 • priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada,
 • sudjeluje u provedbi selekcijskih postupaka (testiranja, selekcijski intervjui),
 • sudjeluje u planiranju razvojnih potreba zaposlenika, te planiranju i praćenju troškova razvoja zaposlenika,
 • sudjeluje u izradi opisa poslova, sudjeluje u definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća,
 • prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata,
 • sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, filozofskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • poželjno radno iskustvo u aplikaciji HRnet,
 • poželjno iskustvo u planiranju i praćenju sustava upravljanja radnim učinkom,
 • poželjno iskustvo u izvještavanju,
 • poželjno iskustvo u planiranju i praćenju troškova usavršavanja,
 • poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka,
 • razvijene analitičke sposobnosti i preferencija za analitičke poslove, razvijene komunikacijske vještine, proaktivan pristup i preciznost u radu, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 9.3.2018. godine. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 


 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 2. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVO (m/ž)

u Sektoru računovodstva
1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • ulazne i izlazne račune evidentira u glavnoj knjizi banke i analitičkoj evidenciji troškova,
 • priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova,
 • usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom,
 • priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a,
 • obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza,
 • priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa,
 • evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja,
 • izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, ekonomskog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • dobro poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području obračuna putnih naloga,a
 • poželjno radno iskustvo knjiženja ulaznih i izlaznih računa,
 • poželjno radno iskustvo knjiženja bankovnih izvoda
 • poželjno radno iskustvo u analitici kupaca i dobavljača, te analitici troškova,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 2.3.2018. godine. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.