Selekcijski postupci u tijeku
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Sektoru analiza
1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
 • analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
 • izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
 • izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc. ili VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • komunikacijske vještine i vještine upravljanja odnosom s klijentima,
 • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (banke, faktoring, leasing ili revizorske kuće),
 • poželjno iskustvo rada na poslovima restrukturiranja i naplate potraživanja,
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja i projekata gospodarskih subjekata,
 • poželjno poznavanje pravne regulative vezane za stečajeve i predstečajne nagodbe,
 • vještine upravljanja odnosom s klijentima, komunikacijske i pregovaračke vještine, organizacijske vještine, analitičnost i proaktivnost.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.


 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

SISTEM ANALITIČAR ILI IT ARHITEKT (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Svrha i cilj posla:

Na ovom radnom mjestu zaposlenik ima zadatak nadzirati, rješavati i pratiti zahtjeve po pojedinim poslovnim aplikacijama koje se koriste u HBOR-u, bilo da su interno razvijene ili su rezultat suradnje s vanjskim dobavljačem. Kako bi uspješno pružao podršku, mora se upoznati s poslovnim procesima HBOR-a i aplikacijama koje se u HBOR-u koriste.

 

Radni zadaci:

 • vodi projekte u domeni informacijskih rješenja
 • analizira poslovne procese i tokove podataka
 • sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi
 • sudjeluje u dizajniranju, implementaciji i testiranju aplikativnih rješenja
 • izrađuje korisničku dokumentaciju
 • analizira i grupira korisničke zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne cjeline
 • svakodnevno komunicira s internim i eksternim klijentima
 • analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava
 • analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost
 • sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • izvrsno znanje engleskog jezika,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru
 • poželjno radno iskustvo u implementaciji središnjeg bankarskog sustava
 • poželjno znanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja,
 • poželjno znanje metode entiteti-veze,
 • poželjno znanje metodologije strukturne sistemske analize,
 • poželjno znanje metodologije projektnog upravljanja,
 • poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru,
 • poželjno znanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa,
 • poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,
 • poželjno iskustvo u tehnologijama: SOA, ESB¸
 • poželjno iskustvo u metodologijama: BPM, TOGAF,
 • analitičke vještine, sistematičnost, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, usmjerenost na rješavanje problema, prilagodljivost, pouzdanost, sposobnost stalnog učenja i usavršavanja te prijenosa znanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.


 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKI NADZOR (m/ž)

u Sektoru tehničkih analiza, financijskog nadzora i zaštite okoliša
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Svrha i cilj posla:

Samostalno obavljanje financijskog nadzora korištenja kreditnih sredstava odobrenih za provedbu investicijskog projekta korisniku kredita s kojim je HBOR izravno sklopio ugovor o kreditu u svrhu kontrole ispunjenosti uvjeta za korištenje kredita, osobito glede namjenskog korištenja sredstava kredita i planiranog vremenskog okvira za provedbu investicijskog projekta.

 

Radni zadaci:

 • utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za početak korištenja kredita,
 • provjerava sukladnost dokumentacije s ugovorenim uvjetima,
 • procjenjuje promjene predložene od korisnika kredita,
 • provjerava jesu li završne aktivnosti na provedbi investicijskog projekta u predviđenim vremenskim okvirima,
 • utvrđuje je li provedba investicijskog projekta završena u svrhu izvještavanja o završetku korištenja sredstava kredita,
 • izrađuje izvješća o financijskom nadzoru,
 • prati primjenu propisa koji reguliraju tehnički aspekt provedbe investicijskog projekta,
 • surađuje s korisnikom kredita i drugim sudionicima provedbe investicijskog projekta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag., građevinske ili druge tehničke struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • spremnost na putovanja,
 • poznavanje regulatornog okvira u graditeljstvu,
 • poželjno radno iskustvo na poslovima nadzora u graditeljstvu,
 • poželjno znanje engleskog jezika u govoru,
 • poželjno znanje uredskog poslovanja, uključivo i znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja za upravljanje zapisima i dokumentima,
 • analitičke vještine, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, točnost i preciznost u radu, komunikacijske vještine, vještine upravljanja odnosima i izravnog rada sa klijentima, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama, vještine rješavanja problema, sposobnost rada u stresnim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.