Selekcijski postupci u tijeku

Intervju s odabranim kandidatima: 12.7.2019., 15.7.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 1.7.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 21.6.2019.

 

Stručni ili samostalni stručni suradnik za ljudske potencijale (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Priprema prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Provodi selekcijske postupke (testiranja, selekcijski intervjui)
 • Obrađuje i analizira podatke o provedenom praćenju radnog učinka, kompetencija i nagrađivanja te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Ispituje i planira razvojne potrebe zaposlenika te planira i prati troškove razvoja zaposlenika
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti te predlaže razvojne promjene informacijskog sustava ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika te nagrađivanja i motiviranja zaposlenika
 • Sudjeluje u izradi opisa poslova, definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća
 • Izrađuje ugovore o radu i sudjeluje regulaciji radnog odnosa
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi akata
 • Sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Najmanje 2 godine iskustva rada na poslovima u ljudskim potencijalima
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Znanje rada u uredskim programima (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Poželjno iskustvo rada u HRNet aplikaciji
 • Poželjno iskustvo u planiranju i praćenju sustava upravljanja radnim učinkom
 • Poželjno iskustvo u izvještavanju
 • Poželjno iskustvo u planiranju i praćenju troškova usavršavanja
 • Poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka
 • Poželjno iskustvo u regulaciji radnih odnosa (sastavljanje ugovora o radu, otkaza i sl.)
 • Vještine usmene i pisane komunikacije, prezentacijske vještine, vještine intervjuiranja, proaktivnost, analitičke sposobnosti, sistematičnost u radu, organizacijske vještine i sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta, preciznost u radu i usmjerenost na detalje

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 21.6. 2019.


Intervju s odabranim kandidatima: 12.7.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 4.7.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.6.2019.

 

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza/specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

U okviru poslova osiguranja HBOR izvoznicima nudi proizvode kojima se oni mogu zaštititi od rizika neplaćanja od strane svojih inozemnih kupaca, dok bankama police osiguranja služe kao kolaterali za plasmane povezane uz izvoz.

 

Radni zadaci:

 • Analiza zahtjeva za osiguranje (pretežito za izvoznike kapitalnih dobara i usluga i njihove domaće i inozemne banke)
 • Prikupljanje i analiza dokumentacije i podataka potrebnih za procjenu rizika osiguranja
 • Priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • Vođenje administracije po zaključenim policama osiguranja
 • Vođenje poslovnog odnosa s klijentima
 • Održavanje sastanaka s klijentima
 • Praćenje portfelja preuzetog u osiguranje
 • Priprema analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza
 • Analiza rizika zemalja
 • Komunikacija s drugim odjelima HBOR-a

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 3 godine iskustva na sličnim poslovima (korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva)
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada u MS Office-u
 • Dobro poznavanje financijske analize
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno je:
  • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema, poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi)
  • poznavanje još jednog stranog jezika
 • Od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnost, točnost i preciznost te da je prilagodljiv na promjene i usmjeren na timski rad.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 17.6.2019.


Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.7.2019., 16.7.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.6.2019.

 

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju (m/ž)

u Međunarodnoj i izvoznoj strategiji, Odjelu međunarodne suradnje

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine – PRIPRAVNIK

 

Tražimo osobu koja će sudjelovati u obavljanju poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje HBOR-a, uspostavljanja novih te nadogradnje i održavanja postojeće poslovne odnose s međunarodnim financijskim institucijama, poslovnim i razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, izvoznim/trgovinskim agencijama i komorama, međunarodnim asocijacijama te drugim srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

 

Radni zadaci:

 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno kreditnim institucijama
 • Priprema informacije, preglednike i sažetke o međunarodnim ustanovama i partnerima
 • Sudjeluje u pregovorima, održava suradnju i razvija odnose s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije, a o kojima redovito priprema potrebne informacije
 • Sudjeluje u pripremnim poslovima za prisustvovanje predsjednika i članova Uprave u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera, te ih povezuje s drugim organizacijskim jedinicama, a sukladno djelokruga rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te aktivno doprinosi radu Direkcije u poticanju izvoza
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje, te komunikacijske vještine
 • Izvrsno znanje rada u uredskom programu (MS Office)
 • Analitičke vještine, vještine timskog rada
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 17.6. 2019.


Drugi krug intervja s odabranim kandidatima: 8.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.06.2019., 21.06.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 30.5.2019., 31.5.2019., 11.06.2019., 12.06.2019., 14.06.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.5.2019., 15.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 3.5.2019

 

Samostalni stručni suradnik za međunarodnu suradnju/ specijalist (m/ž)

U Međunarodnoj i izvoznoj strategiji, Odjelu međunarodne suradnje

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Tražimo osobu koja će samostalno obavljati poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje HBOR-a, uspostavljati nove te održavati postojeće poslovne odnose s međunarodnim financijskim institucijama, izvoznim i razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, izvoznim/trgovinskim agencijama i komorama, međunarodnim asocijacijama te drugim srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

 

Radni zadaci:

 • Predlaže uspostavu novih i održavanje postojećih poslovnih odnosa s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije te redovito priprema potrebne informacije
 • Samostalno sudjeluje u pripremama za sudjelovanje Uprave i predstavnika HBOR-a u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Samostalno obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno-kreditnim institucijama
 • Istražuje i prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera te ih povezuje s drugim organizacijski jedinicama, a sukladno djelokrugu rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te aktivno doprinosi radu Direkcije u poticanju izvoza
 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/Mag., pravni, ekonomski ili filozofski
 • Najmanje 3 godine, odnosno 4 godine iskustva (na istim ili sličnim poslovima)
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (minimalno C2)
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Izvrsno znanje rada u uredskom programu(MS Office)
 • Analitičke vještine, vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima
 • Poželjno:
  • Poznavanje još jednog stranog jezika
  • Umijeće pisanja stajališta za sastanke, uključujući i analize o stranim zemljama i bilateralnim i multilateralnim odnosima
  • Umijeće pisanja govora, iskustvo sudjelovanja/ organizacije međunarodnih sastanaka i skupova
  • Razumijevanje međunarodnih odnosa i praćenje aktualnih globalnih kretanja te  razumijevanje diplomatskog protokola
  • Poznavanje glavnih odrednica, aktera i  zbivanja u domeni hrvatske vanjske politike
  • Znanje o organizacijama i udruženjima iz domene međunarodne suradnje HBOR-a
  • Iskustvo komunikacije s različitim dionicima u državnoj upravi, međunarodnim organizacija, diplomatskom zboru i sl.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 03.05.2019.


Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 07.06.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.05.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 8.5.2019., 10.05.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.4.2019., 16.4.2019., 24.4.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019

 

Stručni suradnik za tehničku analizu (m/ž)

u Direkciji tehničkih analiza i zaštite okoliša

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • Daje ocjenu kvalitete nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita
 • Utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene
 • Verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • Izrađuje procjenu vrijednosti nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • Procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • Periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • Daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija iz područja zaštite okoliša i investicijskog projekta,
 • Utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • Ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta,
 • Izrađuje i pomaže pri izradi ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • Izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., građevinskog smjera, (mag.ing.aedif)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Tehničko-tehnološka znanja
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Poželjno:
  • Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina
  • Analitičke vještine
  • Poznavanje financijskih izvještaja poduzeća

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

 


Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 3.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 29.05.2019., 3.06.2019., 14.06.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 22.05.2019., 24.05.2019., 27.05.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.04.2019., 9.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019

 

Samostalni stručni analitičar za rizike (m/ž)

u Upravljanju rizicima

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • rad na individualnim procjenama umanjenja vrijednosti,
 • praćenje i ažuriranje podataka, njihova analiza i izrada izvještaja vezanih za kreditni rizik i umanjenja vrijednosti,
 • praćenje propisa i relevantne regulative vezane za kreditni rizik te davanje preporuka za unapređenje internih akata i procesa,
 • pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u pripremi i izradi internih akata iz djelokruga rada,
 • pripremanje, praćenje i analiza aktivnosti vezanih uz upravljanje i kontrolu kreditnog rizika,
 • sudjelovanje u radu odbora, radionicama i sl.,
 • suradnja i rad s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag. ekonomskog smjera,
 • Minimalno 5 godina iskustva na poslovima vezanim uz kreditni rizik u kreditnim institucijama i minimalno 2 godine na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama (u posljednjih 7 godina),
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • Napredno poznavanje procesa odobrenja, praćenja i naplate kredita, bankarskih poslova i procesa, relevantne regulative,
 • Analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

 


Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19.06.2019.

Psihologijsko testiranje s odabranim kandidatima: 10.06.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 3.6.2019., 4.6.2019., 5.6.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 10.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019.

 

Suradnik za administraciju (m/ž)

u Direkciji logistike

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Skenira i digitalizira dokumentaciju
 • Zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu Banke, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • Brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova Banke
 • Brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • Organizira hitne dostave pošte unutar i izvan Banke
 • Vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • Vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • Sudjeluje u izradi prijedloga odluka organima odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • Izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • Sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • Obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • Vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • Obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS,
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva,
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • Pismenost, komunikativnost i zainteresiranost za uredsko poslovanje.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.