Selekcijski postupci u tijeku
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 3.4.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 28.3., 29.3. i 3.4.2017.
 • Testiranje odabranih kandidata: 17.3. i 27.3.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 27.2.2017.

 

STRUČNI / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja, direkciji Osiguranje izvoza

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Svrha i cilj posla:

 

Poslovi osiguranja izvoza su poslovi u okviru državne potpore izvozu hrvatskih roba i/ili usluga, a koje provodi HBOR.

Stručni suradnik za osiguranje izvoza radi na poslovima analize i procjene rizika vezanih uz naplatu isporuka roba i usluga prema inozemnim kupcima, povrat dugoročnih financijskih kredita odobrenih inozemnim kupcima ili bankama kao i uz naplatu po izdanim bankarskim garancijama, u svrhu izdavanja polica osiguranja od komercijalnih i političkih rizika.

 

Radni zadaci:

 

 • Vođenje poslovnog odnosa s korisnicima osiguranja: izvoznicima, domaćim i stranim bankama, financijskim institucijama, izvozno-kreditnim agencijama, reosigurateljima,
 • Zaprimanje i obrada zahtjeva za osiguranje naplate izravnih isporuka, kredita kupcu i/ili banci kupca, kredita dobavljača, kredita za pripremu izvoza, činidbenih bankarskih garancija, sve u svrhu realizacije izvoznih poslova u međunarodnoj trgovini,
 • Obrada zahtjeva koja obuhvaća strukturiranje i analizu izvoznih projekata, analizu izvoznika i inozemnih dužnika, kao i analizu političkih i gospodarskih prilika na uvoznim tržištima, u svrhu procjene prihvatljivosti istih za osiguranje,
 • Priprema materijala i izvještaja za tijela odlučivanja,
 • Praćenje i administriranje zaključenih ugovora o osiguranju.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 

 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera (poželjno VSS/mag.),
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje rada na računalu (Excel, Word, PowerPoint),
 • Znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,
 • Poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva),
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika,
 • Proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, izvrsne vještine pisane komunikacije, sposobnost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Nudimo vam:

 

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • usklađenost poslovnog i privatnog života

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje (Excel, engleski jezik, znanje financijske analize), psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.2.2017.

 


 

 

 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 6.10.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.9.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 16.9., 19.9. i 20.9.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 1.9., 2.9., 9.9. i 14.9.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

 

SURADNIK ili STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE (m/ž) 

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Zaprima, evidentira i popisuje svu dokumentaciju,
 • Unosi podatke kreditnog/garancijskog spisa u aplikacije,
 • Strukturira kreditni/garancijski spis te ga upućuje na daljnju obradu,
 • Izrađuje odluke i ugovore o kreditu/garanciji,
 • Provjerava i evidentira instrumente osiguranja,
 • U suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama obavlja povrat instrumenata osiguranja i izdavanja brisovnih očitovanja,
 • Sudjeluje u provedbi aktivnosti vezanim za korištenje kredita putem poslovnih banaka,
 • Popisuje primopredajnu dokumentaciju kreditnih/garancijskih spisa za prebacivanje u Direkciju rizičnih plasmana,
 • Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada,
 • Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Službe.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS ili VŠS/bacc. (ovisno o radnom mjestu),
 • najmanje 1 godina ili 2 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu),
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i u pismu,
 • izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • sposobnost rješavanja problema, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost u radu, razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
 • Poželjno radno iskustvo u bankarstvu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.


 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 13.9.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.9.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 1.9., 2.9., 5.9. i 7.9.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 25.8., 26.8. i 1.9.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

više izvršitelja na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • uspostava kontakata i komunikacija s klijentima u pripremi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija, kao i u strukturiranju kreditnih zahtjeva klijenata
 • pregovaranje i strukturiranje kreditnih/garancijskih transakcija
 • vođenje i koordiniranje cjelokupnog procesa obrade kredita, ocjenjivanja sposobnosti klijenata i projekata, osiguranja kredita, priprema ugovora i praćenje u procesu korištenja kredita
 • preliminarna analiza financijskih izvješća klijenata i projekata
 • provedba periodičnih financijskih analiza klijenata
 • praćenje aktivnosti i rezultata poslovanja klijenata do konačne otplate kredita
 • praćenje uvjeta kredita na domaćem tržištu, uočavanje potrebe klijenata i iniciranje prijedloga promjena i poboljšanja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u bankarstvu i/ili financijama
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • znanje rada na računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • analitičke sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, usmjerenost na klijenta i usmjerenost na rezultat, komunikacijske i pregovaračke vještine, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine
 • Poželjno znanje analize financijskih izvješća i projekata gospodarskih subjekata sukladno dobrim bankarskim praksama
 • Poželjno odlično poznavanje bankarskog poslovanja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.