SEPA platne transakcije

Od 6. lipnja 2016. godine u Republici Hrvatskoj započeo je rad SEPA NKS i EURO NKS sustava za izvršenja SEPA platnih transakcija u kunama i eurima, a u skladu sa SEPA Shemom i SEPA standardima.

HBOR je sudionik SEPA NKS sustava za transakcije u kunama, dok plaćanje u eurima nije dostupno putem EURO NKS-a.
Usluge plaćanja u eurima HBOR će nastaviti izvršavati putem SWIFT-a.
Za sve informacije obratite se na e-mail: sepa@hbor.hr.