Snižene su kamatne stope za kreditiranje EU projekata, uključeno kreditiranje OPG-a u programe kreditiranja malih i srednjih poduzetnika

 

U Ministarstvu poljoprivrede, prilikom potpisivanja novih ugovora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u vrijednosti 89 milijuna kuna, predstavljene su postojeće pogodnosti HBOR-ovih programa te nove mjere donesene s ciljem povećanja ulaganja u poljoprivredu i ubrzanja dinamike povlačenja sredstava iz EU poljoprivrednih i ribarskih fondova.

 

Kamatne stope za EU projekte već od  1,7 posto

Po Programu kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice minimalne kamatne stope su snižene s 2,4 na 1,7 posto godišnje za kredite s rokom otplate do 10 godina i s 2,7 na 1,9 posto za krediti s duljim rokom otplate. Konačna kamatna stopa ovisi o ponuđenim sredstvima osiguranja i kreditnom rangu korisnika.

 

Sredstva su namijenjena kreditiranju ulaganja koja se prijavljuju na natječaj iz izvora nekog od EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova. Krediti se odobravaju izravno, putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika na rok do 15 godina s mogućnošću počeka do 3 godine, odnosno 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada.

 

Sredstva granta kao vlastito učešće i za umanjenje glavnice

Sredstva granta u određenim slučajevima mogu se koristiti za umanjenje glavnice kredita, a kod izravnog kreditiranja HBOR može do 70% iznosa granta prihvatiti kao vlastito učešće.  Kod kreditiranja putem poslovnih banaka postotak definira poslovna banka.

 

Uskoro pojednostavljenje dokumentacije i administriranja

Osim sniženja kamatnih stopa, HBOR je trenutno u postupku pojednostavljenja podnošenja zahtjeva za kredit i ubrzavanja procesa odobrenja kredita vezanih uz EU projekte u poljoprivredi. “U pregovorima smo s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o usklađenju dokumentacije. Naime, većina dokumentacije koja se dostavlja Agenciji potrebna je i  HBOR-u pa iznalazimo rješenje kako bi smanjili administriranje našim klijentima” naglasila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

 

Sredstva za OPG po 2% i po drugim programima

Osim izmjene uvjeta za kreditiranje projekata sufinanciranih iz EU fondova, novost je i da sva obiteljska poljoprivredna poduzeća, neovisno o tome jesu li u sustavu PDV-a ili ne, mogu putem poslovnih banaka koristiti sredstva kreditnih programa HBOR-a namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima po kojima do sada nije bilo moguće kreditiranje projekata OPG-a.

 

Dodatno, uvedena je i mogućnost izravnog kreditiranja OPG-ova koji su u sustavu PDV-a putem programa Žene poduzetnice, Početnici, Poduzetništvo mladih i Malo i srednje poduzetništvo.

Po programima kreditiranja Početnici i Poduzetništvo mladih nositelji OPG-ova izuzeti su od obveze samozapošljavanja po realizaciji ulaganja.

Radi se o programima s vrlo povoljnom kamatnom stopom koja iznosi 2 posto, rokovima otplate do 14 godina te mogućnošću počeka od 2, 3 i 5 godina ovisno o vrsti ulaganja.

 

možda će vas zanimati

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Kreditiraju se ulaganja sukladno investiciji koja se prijavljuje temeljem natječaja iz izvora nekog od EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više

Žene poduzetnice

Cilj Programa je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu žena, a korisnici mogu biti društva u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena. Uz kamatnu stopu od 2% ovim sredstvima može se kreditirati 100% investicije do 700 tisuća kuna.

Saznajte više

Malo i srednje poduzetništvo

Cilj Programa je kreditiranje razvitka malog i srednjeg poduzetništva u svrhu modernizacije i proširenja poslovanja te povećanja broja radnih mjesta. Krediti se odobravaju na rok do 12 godina uključujući poček. U opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 godine počeka.

Saznajte više