10,6 mlrd eura iz ESI fondova

Zatvorite financijsku konstrukciju Vašeg EU projekta HBOR-ovim kreditnim sredstvima.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
HBOR

Hrvatskoj je u razdoblju 2014. – 2020. iz sredstava Europskih, strukturnih i investicijskih fondova (ESI) alocirano 10,6 milijardi eura.

 

Uloga HBOR-a u korištenju sredstava EU fondova

 

S ciljem poticanja korištenja ovih sredstava, HBOR je osmislio posebne programe kreditiranja kojima se predfinanciraju i sufinanciraju projekti koji se kandidiraju za neki od programa ESI fondova:

 

  • Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – podupire ulaganja u istraživanje i inovacije, ICT industriju, poticanje poduzetništva, zaštitu okoliša i energetiku, promet, i to kroz radove, nabavku opreme i tehničku pomoć. Izvor su Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond.
  • Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ – podupire ulaganja u jačanje zapošljivosti, socijalno uključivanje i borbu protiv siromaštva te obrazovanje. Izvor je Europski socijalni fond.
  • Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. – podupire razvoj hrvatske poljoprivrede i ruralnih područja općenito, a izvor je Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.
  • Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. – promiče konkurentno, okolišno, gospodarski održivo i društveno odgovorno ribarstvo i akvakulturu. Izvor je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.
  • Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. – podupire povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i konkurentnosti proizvođača, modernizaciju vinogradarskih tehnika i ulaganje u infrastrukturu vinarija. Izvor je Europski garancijski poljoprivredni fond.

 

U HBOR-u je također moguće podnijeti zahtjev za kredit za potrebna sredstva za izradu projektne i druge dokumentacije koji se u slučaju odobrenja kredita za ulaganje u projekt može zamijeniti povoljnijim dugoročnim kreditom.
 

 
Pročitajte naš EU newsletter za:
Studeni 2016.
Prosinac 2016.
Siječanj 2017.
Veljača 2017.

 

Gdje se mogu pronaći informacije o objavljenim natječajima?

 

Svi Pozivi na dostavu projektnih prijedloga financiranih iz Strukturnih (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijskog fonda objavljuju se na središnjoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

 

Svi Pozivi na dostavu projektnih prijedloga financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo objavljuju se na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: http://www.apprrr.hr/.

 

Zakonodavni okvir