NPOO - Povoljni krediti za ulaganja

Kamatne stope od 0,4 posto ili subvencija kamatne stope do 75 posto
Zelena i digitalna ulaganja, posebna područja, oporavak od potresa, komercijalizacija RDI projekata
Ulaganja u konkuretnost i otpornost

Poduzetnicima su na raspolaganju povoljna sredstva iz okvira Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) koja se odobravaju provedbom financijskih instrumenata za subjekte privatnog i javnog sektora uz kamatne stope od 0,4 % ili subvenciju kamatne stope do 75 %.

 

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Izravni krediti iz sredstava NPOO-a namijenjeni su poduzetnicima početnicima (do 3 godine poslovanja), mladim poduzetnicima (do 40 godina), društvima u vlasništvu i/ili kojima upravljaju žene, poduzetnicima koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja prema indeksu razvijenosti, brdsko-planinska područja i otoci) i poduzetnicima koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI projekata).

 

Kamatna stopa: 0,4 % ili 0,8 %

  • za projekte koji su većinski usmjereni na zelenu ili digitalnu tranziciju te na komercijalizaciju RDI projekata iznosi 0,4% godišnje
  • za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost iznosi 0,8 % godišnje

 

Krediti se odobravaju bez naknade za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava, na rok otplate do 15 godina, u koji je uključena i mogućnost korištenja počeka u trajanju do 3 godine.

više…

Subvencija do 75 posto redovne kamatne stope

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora uz subvencioniranu kamatnu stopu mogući su u okviru postojećih programa HBOR-a za financiranje investicija: Investicije privatnog sektora, Investicije javnog sektora, EU projekti  te Poduzetništvo mladih, žena i početnika

 

Kamatna stopa: umanjenje do 75 %

  • za ulaganje u projekte zelene ili digitalne tranzicije kamatna stopa za korisnika kredita može biti umanjena do 75 %,
  • za ulaganja na posebna područja RH i ulaganja u RDI projekte do 65 %,
  • za ostala ulaganja kojima se povećava konkurentnost i otpornost do 50 %