RADIM ONO ŠTO ZAISTA VOLIM

Stalnim ulaganjem proširili smo OPG te uz farmu imamo sedam objekata za poljoprivrednu djelatnost i spremište.
Emina Burek
OPG Emina Burek

Poljoprivredna proizvodnja jedan je od temelja gospodarskog razvitka Republike Hrvatske. Međutim, veliki dio bogatih poljoprivrednih površina još uvijek je neiskorišten.

 

Stoga je HBOR usmjerio dio aktivnosti u kreditne programe za poticanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje.

 

Moguće je kreditirati pripremu poljoprivredne proizvodnje,  ali i ulaganje u osnovna sredstva: opremu, stado, zemljište i građevinske objekte ili u trajne nasade. Poljoprivrednim proizvođačima na raspolaganju je također i kreditni program za zatvaranje financijske konstrukcije za projekte koji se financiraju iz sredstava EU fondova.

 

   

Kontinuiran razvoj uz HBOR-ova sredstava

 

U posljednjih pet godina u Republici Hrvatskoj znatno se povećao trend otvaranja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. U ukupnom broju, s udjelom većim od 60 posto, dominiraju mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

 

Uspješan primjer razvoja govedarske proizvodnje, malog i srednjeg poduzetništva i iskorištavanja sredstava iz EU fondova je OPG Emina Burek. Uz pomoć HBOR-ovih sredstava sustavno širi svoje poslovanje od 2005. godine. Tada su investirali u izgradnju i opremanje farme za muzne krave. Drugim kreditom proširili su proizvodnju, dogradili farmu, izgradili silos i nabavili dodatno stado. 2010. godine još jednom su uložili u farmu i opremu, ovaj puta iz sredstava fondova Europske unije i HBOR-ovu pomoć u zatvaranju financijske konstrukcije projekta.

 

Jedan od najvećih proizvođača mlijeka u RH

 

OPG Emina Burek nalazi se u pitoresknom mjestu Mostari pokraj Ivanić-Grada, a ističe se po jednoj od najvećih proizvodnji mlijeka u Hrvatskoj. Svaka od 180 muznih krava godišnje daje preko 8.000 litara mlijeka, što je dvostruko više od prosjeka. Vlasnica Emina Burek završila je Agronomski fakultet i naslijedila OPG od oca:

 

Stalnim ulaganjem proširili smo OPG te uz farmu za muzne krave imamo sedam objekata za poljoprivrednu djelatnost i spremište sijena i poljomehanizacije. Na 180 ha zemlje sijemo kukuruz, ljuljeve,  zob i djetelinu za prehranu naših životinja. Također, veliku pažnju posvećujemo genetici i sve više se okrećemo proizvodnji teladi i junadi.

preporučeno za POLJOPRIVREDA I OPG

Poljoprivreda

Sredstvima se kreditiraju ulaganja u poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda uključujući kupnju i pripremu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, kupnju rashladnih vozila, strojeva, opreme i alata, podizanje dugogodišnjih nasada, povrćarsku i cvjećarsku proizvodnju, nabavu stoke, peradi i pčela, marikulturu i slatkovodno ribarstvo, izgradnju, dogradnju i preuređenje objekata i slično.

Saznajte više

Kreditiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje

Kreditiranje obrtnih sredstava potrebnih za nesmetanu proizvodnju: 1. za tekuću proizvodnju (kupnja sirovina, repromaterijala i ostalog); 2. otkup poljoprivrednih proizvoda

Saznajte više

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Kreditiraju se ulaganja sukladno investiciji koja se prijavljuje temeljem natječaja iz izvora nekog od EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više