Investicije su glavni pokretač razvoja

Vjerujemo da će dosadašnja iznimno uspješna suradnja s HBOR-om biti nastavljena i u našim budućim ulaganjima.
Uprava
Valamar Riviera d.d.

Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana u RH, a HBOR podupire ulaganja u razvoj turističke ponude  povoljnim kreditnim uvjetima.

 

Kratkoročni krediti koriste se za pripremu turističke sezone, odnosno financiranje potrebnih obrtnih sredstava za nabavu hrane, pića, sitnog inventara te tekuće održavanje. Dugoročni krediti namijenjeni su za ulaganje u osnovna sredstva – kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju i opremanje objekata.

 

Krajnji cilj povoljnih kreditnih uvjeta za ulaganja u turizam je produžetak turističke sezone, a postiže se razvijanjem većeg smještajnog kapaciteta, podizanjem razine usluge i povećanjem kategorizacije hotelsko-turističkih društava. Krajnji korisnici kreditnih programa u turizmu su mala, srednja, ali i velika društva poput Valamar Riviere.

 

 

Investicije su glavni pokretač rasta i razvoja

 

Valamar Riviera vodeća je turistička kompanija u Hrvatskoj i jedan od najaktivnijih investitora u sektoru s 3 milijarde kuna ulaganja u posljednjih 13 godina. S 25 hotela i ljetovališta te 13 kamping ljetovališta, Valamar posluje u četiri atraktivne destinacije na hrvatskoj obali Jadrana od Istre i Kvarnera do Dubrovnika. Planiranim ulaganjima u 2017. godini u vrijednosti od preko 750 milijuna kuna, Valamar Riviera nastavlja s dosad najvećim investicijskim ciklusom u turistički portfelj. Kontinuirano ulažu u povećanje kvalitete proizvoda, usluga i sadržaja što svakodnevno prepoznaje šira zajednica, struka, institucije i partneri. Vrijedne nagrade i certifikati dodijeljeni kompaniji i zaposlenicima svrstavaju Valamar Rivijeru u sam vrh hrvatskog turizma.

 

Cilj nam je dodatno intenzivirati ulagačke aktivnosti investirajući u portfelj od 1,5 do 2 milijarde kuna do 2020. godine, a vjerujemo da će dosadašnja iznimno uspješna suradnja s HBOR-om biti nastavljena i u našim budućim ulaganjima, ” ističu iz Uprave Valamar Riviere.

 

 

 

preporučeno za TURIZAM

Turizam

Kreditna sredstva namijenjena su ulaganjima u turističkoj djelatnosti kojima se stvaraju uvjeti za poticanje zapošljavanja, produženje turističke sezone te povećanje prihoda u turizmu s ciljem podizanja konkurentnosti turističkih destinacija kao primjerice ulaganja u izgradnju i unapređenje kategorizacije smještajnih kapaciteta, izgradnju novih i obnova postojećih malih i tematiziranih kampova, podizanje razine i raznovrsnosti usluge i destinacije kroz dodatne sadržaje (tematski parkovi, golf vježbališta, akvariji, muzejsko-izložbeni prostori, luke nautičkog turizma i slično).

Saznajte više

Priprema turističke sezone

Kreditna sredstva za nabavu roba i usluga u cilju pripreme turističke sezone radi kvalitetnog pružanja usluga turistima, uključujući nabavu hrane, pića, sitnog inventara, troškove tekućeg održavanja, troškove plaća i režijske troškove.

Saznajte više

Kreditiranje EU projekata privatnog sektora

Kreditiraju se projekti privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima ESI fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više