Vrijeme održavanja: 8. 5. 2020.

 

Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreirala je kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva.

 

HGK – ŽK Pula u suradnji s HBOR-om organiza webinar Obrtna sredstva COVID-19 – MSP u turističkom sektoru, koji će se održati u petak, 8. svibnja, u 10 sati.

 

Riječ je o predstavljanju mjere Ministarstva turizma koja se realizira u suradnji s HBOR-om za određene djelatnosti u turizmu.

 

Pritom su obrtna sredstva u turističkom sektoru namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima registriranim u djelatnostima:
• pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29)
• putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12)
• iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

 

Predavanje će održati Cinzia Zubin, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Istru.

 

Webinari su besplatni, a održat će se putem aplikacije Microsoft Teams.

Prijavljeni za webinar dobit će poveznicu za sudjelovanje dan prije održavanja edukacije.

 

Interes za sudjelovanje na webinaru potvrđuje se ispunjavanjem online prijave (https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-pula/webinar-u-zk-pula-obrtna-sredstva-covid-19-msp-u-turistickom-sektoru-najava).

možda će vas zanimati

Webinar u ŽK Pula: Obrtna sredstva COVID-19 – MSP u turističkom sektoru

Vrijeme održavanja: 8. 5. 2020. Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za...

Saznajte više

Webinar u ŽK Pula: Obrtna sredstva COVID-19 – MSP u turističkom sektoru

Vrijeme održavanja: 8. 5. 2020. Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za...

Saznajte više

Investicije javnog sektora

Krediti za ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora – jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije) te društava, ustanova i agencija u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske.

Saznajte više